Öğrencilerin bilmediği hukuksal hakları

featured

T.C devleti sosyal eşitlik ilkesiyle hareket eden bir kanun devletidir. Dolayısıyla 7’den 70’e T.C devleti çatısı altında yaşayan bütün herkesin hukuki hakları bulunuyor.  T.C devleti öğrencilere vermiş olduğu hukuki haklarla tanınan bir devlettir. Ancak günümüzde birçok öğrenci hukuki haklarını bilmiyor ve kullanmaktan çekiniyor. Öğrencilere verilen hukuki haklar anayasal kanunlar çerçevesinde gelişerek, yasalara dönüşmüştür.

Öğrencilerin bilmediği hukuksal haklar konusu geniş kapsamlı bir içerik konusudur. Öğrencilere verilen haklar oldukça fazladır. Öğrencilerin yapması gereken işlem kendilerine verilen hakları iyice araştırarak, uygun zaman aralığında kullanmalarıdır. Böylelikle anayasal haklarınızı kullanarak bazı zor durumlardan kurtulabilirsiniz. Öğrencilerin bilmediği hukuki haklar şu şekildedir;

Öğrenci Hiçbir Şekilde Zorla Sınıftan Çıkarılamaz!

Günümüzde bazı eğitimciler hala geleneksel yöntemlerle eğitim öğretim hayatlarına devam ediyor. Böylelikle bu geleneksel yapı kapsamında öğrencileri dersten çıkararak eğitim öğretim hakkından öğrencileri mahrum ediyorlar. T.C anayasası kanunları çerçevesinde bir öğrencinin hiçbir şekilde zorla dersten çıkarılması meşru değildir. Öğrencilerin eğitim öğretim hakkı sınırsızdır. Öğrenci kendi istemediği taktirde öğretmen hiçbir şekilde öğrenciyi dışarıya çıkaramaz.

Birçok öğrenci böyle bir hakkın olduğundan habersizdir. Bu hak öğrencilere yasalarla verilmiş bir anayasal haktır. T.C devleti sosyal devlet anlayışıyla hareket eden bir hukuk devletidir. Dolayısıyla bu kapsamda öğrencilerine sınırsız eğitim hakkı verir. Öğrenciyi dersten zorla çıkaran öğretmene disiplin yönetmenliğince uyarılma cezası verilir.

Öğrencinin Teneffüs Hakkı Engellenemez!

Öğretmenlerin en sık başvurduğu cezalandırma yöntemlerinden birisi de teneffüs cezasıdır. Teneffüs cezası yüzünden öğrenciler o saat diliminde hiçbir şekilde sınıflarından çıkamayarak bir dahaki teneffüs zilini beklerle. Ancak bu verilen ceza T.C kanunlarına eş değer bir nitelik göstermemektedir. Dolayısıyla bu tarz cezaların verilmesi hiçbir şekilde hukuki çerçevede uygun değildir.

Öğrencilerin teneffüs hakkını hiçbir ceza kısıtlayamaz. Günümüzde birçok öğrenci teneffüs cezası sayesinde mağdur durumlara düşebiliyor. Öğrenciler anayasal haklarını daha iyi bilirlerse, bu tarz cezalarla karşılaşma oranları tamamen düşer. Böylelikle daha verimli bir eğitim öğretim hayatı yaşarlar. Öğrencilere bu tarz cezalar veren öğretmenler hakkında kınama cezası uygulanabilir. Yapılması gereken işlem bu tarz cezaları veren geleneksel zihniyet yapısındaki öğretmenleri yetkili mercilere şikayet etmektir.

Öğrenciye Hiçbir Şekilde Şiddet Uygulanamaz!

Şiddet eyleminin günümüzde hiçbir şekilde yasal ve haklı bir tarafı bulunmamaktadır. Günümüzde birçok eğitimci öğrencilere şiddet uygulayarak onları sınıf ortamında rencide edici davranışlarda bulunuyor. T.C devleti yasalarla yürütülen bir devlettir. Dolayısıyla hiçbir şekilde şiddete meyil vermeyen bir devlet statüsüne sahiptir.

Öğrencilere okul içerisinde ve sınıf ortamlarında hiçbir şekilde fiziki ve psikolojik şiddet uygulanamaz Bu tarz şiddet eylemlerini içeren eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmenliğine göre görevlerinden uzaklaştırılarak azledilir. Bu tarz şiddete meyilli eğitimcilere hiçbir şekilde meal vermeden yetkili kurum ve mercilere şikayet etmeniz oldukça önemli bir sorumluluktur.

Sınav İptali Hakkı

Birçok öğrencinin bilmediği haklardan birisi de sınav iptali hakkıdır. Öğretmenler öğrencilere her daim anlattıkları konulardan sınav yapmaları gerekiyor. Anlattıkları konulara ters düşen konulardan sınav yapılması durumunda öğrencilerin oy birliğiyle sınavı iptal ettirme hakkı bulunuyor. T.C devleti demokratik bir hukuk devletidir. Bu sebeple öğrencilerine birçok anayasal hak talebi vermiştir. Sınav iptali hakkı da öğrencilere verilen bu hak ve talepler kapsamındadır.

Öğrenciler okul yönetimine dilekçe vererek sınav iptali sürecini başlatabilir. Böylelikle yakın bir zaman aralığında sınav iptali süreci yetkili merciler tarafından iptal edilecektir. Öğrenci hakları çeşitlilik gösteren haklardır. Birçok öğrenci hakkını bilerek haksızlık durumlarında hakkınızı savunabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir