Paralel Evren Nedir?

featured

Paralel Evren, NASA tarafından sürekli araştırılan konular arasında yer alır. Bu terim çoklu evren, geçişimli boyutlar, alternatif evren gibi isimler ile de bilinir. Paralel evren bilim adamları tarafından kanıtlanmaya çalışılan konulardan biridir. Çoklu evren terimi, kuantum, felsefe, kozmoloji, astronomi gibi farklı alanlarda rastlanan bir konudur.

Birtakım teorilere göre paralel evrenler bilinen evren ile bağlantılıdır. Ortaya atılan teoriler günümüzde kesin bir şekilde açıklanamamıştır. Bilinen evrenin dışında farklı evrenlerin olduğu ile ilgili görüşler eskiden beri tartışılan konulardan biridir. Paralel evren sürekli olarak gündeme gelen konular arasında yer alır.

Paralel Evren Ne Anlama Gelir?

Paralel evren terimi ilk defa William James tarafından kullanılmıştır. Bu terimi ilk açıklayan kişi ise Hugh Everett olmuştur. Bu konu zaman içerisinde kuantum fiziğinin en ilgi çeken konularından biri haline gelmiştir. Bunun yanında birden fazla evrenin birbirinden bağımsız olduğu ile ilgili de görüşler ortaya atılmıştır.

Ancak birtakım bilim insanları evrenlerin birbirinden bağımsız olmadığı ile ilgili teoriler ortaya atmıştır. Birbirinden ayrı gözlemlenme özelliği olan evrenlerin hipotezsel toplamı paralel evren olarak isimlendirilir. Geçmişten günümüze yapılan çalışmalarda evrenin 93 milyar ışık yılı genişliğinde olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu paralel evrenin oldukça küçük bir bölümüdür. Paralel evrenin sonlu veya sonsuz olduğu ile alakalı herhangi bir bilgi yoktur. Evren içinde mekan, enerji, madde, zaman gibi kavramların tamamı bir arada bulunur.

Paralel evreni oluşturan evrenlerin birbirine bağlı olduğu düşünülür. Bu evrenler birtakım matematik ve fizik kurulları ile belirlenmiştir. Tek bir sistemin parçası olma özelliği taşırlar.

Çoklu Evren Özellikleri Nelerdir?

Paralel evren çoklu evren ismi ile de bilinir. Çoklu evren kavramı kozmoloji, felsefe, kuantum mekaniği gibi farklı bilim dallarında geçer. Gözlemlenebilir olan evrenin potansiyel farklı sürümleri çoklu evren olarak isimlendirilir. Bu nedenle farklı geçmiş ve gelecek tarihleri kastedilir.

Paralel Evren Modelleri Nelerdir?

Yapılan bir sınıflandırma paralel evrenlerin birbirine bağlı olduğunu savunur. Bu evrenler belli bir matematik ve fizik kuralları ile tanımlanan bir sistemin parçası olarak ifade edilir. Bu paralel evren modelleri evrenlerin ortak bir kökenden geldiğini savunur. Bunun yanında evrenlerin birbiri ile ilişkili olduğunu da ifade eder.

Bir diğer paralel evren modeli ise Modal realizm olarak isimlendirilir. Bu görüş ilk defa 1970 yılında felsefe biliminde ileri sürülmüştür.  Bu görüşten sonra farklı evrenler paralel evren ya da ruhani evren olarak da isimlendirilmiştir. Bazıları bu evrenlerin bilinen evren ile alakalı ve bağlantılı olduğu görüşünü savunur. Çoklu evren hipotezi fizik biliminde çelişkili kaynaklara sahiptir. Fizik ile ilgilenen bilim insanları bu konu ile ilgili farklı birtakım görüşlere sahiptir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir