Pr Nedir Çeşitleri Nelerdir?

featured

Pazarlama öncelikle ticari şirketler ve esnaflar için kullanılırken, PR ticari olmayan kuruluşlar, yetkililer, çıkar grupları veya siyasi partiler ile kurumsal iletişim açısından hedef gruplarıyla etkileşime geçmek için de gerçekleşir.

İlk kez 1882’de ABD’deki Yale Üniversitesi’nde tanıtılan halkla ilişkiler terimine hiçbir zaman tam bir Türkçe çevirisi verilmedi. Halkla ilişkiler terimi yaklaşık 1917’den beri bilinmektedir ve en çok İngilizce terimine karşılık gelir. Ayrıca, bir şirket ile halk arasındaki ilişki de her PR departmanının temel ilgi alanıdır.

PR’ın Hedefleri Nelerdir?

Spesifik olarak, PR her zaman kendi markanızı veya şirketinizi ürün ve hizmetleriyle ortakların, müşterilerin ve halkın gözünde mümkün olan en iyi görüntüye sokma hedefine sahiptir. Pazarlamadan gelen mekanizmalar da bunun için kullanılmaktadır. Bu arada, PR ile klasik reklam arasında çeşitli farklılıklar vardır.

Kaç Çeşit PR Vardır?

Çeşitli PR çeşitleri vardır. Ayrıca iletişimde PR önlemleri mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Basın bülteni. İyi bir basın bülteni o kadar çok dikkat çeker ki, editoryal medya şirketiniz hakkında haber yapar.

Web sitenizdeki basın alanı.

Yazılı medya

Sosyal medya

Basın kiti

Basın toplantısı

PR’ın Görevleri Nelerdir?

Olumlu bir kimlik yaratmak ve sürdürmek ve ilişkiler kurmak ve sürdürmek, PR’deki en önemli görevlerdir. Bu işin tamamı olmasa da çoğu şirketin sözcüsüne veya basın departmanına düşüyor. Basın çalışması anlamında örgütsel iletişim, öncelikle terfi edilecek işle ilgili gazeteciler ve editoryal departmanlarla ilişkiler kurmayı amaçlar. Örneğin, iş gelişmelerini, mevcut şirket rakamlarını veya şirketteki personel değişikliklerini sorumlu editörlere iletmek için basın bültenleri yazılır. Sözcü, kamuoyunu ilgilendiren tüm sorular için TV istasyonları, radyo istasyonları ve gazete editörlerinden gazeteciler için ilk temas noktasıdır. İnternet sayesinde çevrimiçi medyanın bakımı da halkla ilişkiler sorumluluk alanının bir parçasıdır. Dijital içerik, klasik basılı medyaya kıyasla kitlesel olarak yakalandı ve günümüzde birçok hedef grup, görüşlerini neredeyse yalnızca çevrimiçi medyayı tüketerek oluşturuyor.

Basının teknik ilgisinin ötesinde, iyi bir PR, kurumsal iletişimin tüm yönlerini kapsamalıdır. Bu nedenle, tüm medya kanallarında ve günlük işlerde müşteriler ve ilgili taraflarla diyalog belirleyici bir rol oynamaktadır.

Halkla İlişkilerin önemli bir yönü fikir oluşturmadır. Potansiyel müşterilerin güvenini kazanmak için şirketin güçlü yönleri vurgulanır. Yetenekli organizasyonel iletişim sayesinde, hedef grubun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bir markanın tüm imajı değiştirilebilir. Ortaklar ve müşterilerle ilgili olarak PR, şeffaf ve sorumlu bir işbirliğine de hizmet eder. Tüketicileri veya hissedarları aldatmak için basın bültenleri aracılığıyla yanlış raporlar yayılırsa, bu hızla ciddi imaj hasarına neden olabilir. Bu nedenle tüm PR departmanları, şirket yönetimi ve tüm ilgili departmanlar ve komitelerle her zaman yakın temas halinde olmalıdır. Sadece reklam kampanyaları değil, şirketin tüm uzun vadeli stratejik yönelimi, kamuoyu için etkili olacak şekilde tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu, uygulanması büyük bir hassasiyet ve sağlam bir dil, medya ve psikoloji anlayışı gerektiren çok yönlü ve hassas bir çalışmadır.

PR Nasıl Çalışır?

Kurumsal iletişimde halkla ilişkiler, karmaşık iletişim yönetimi gerektirir. Basın bültenleri, bir şirketin veya kuruluşun vizyonunu veya misyonunu iletmeyi ve kamuoyunda buna karşılık gelen olumlu bir imaj yaratmayı amaçlayan PR stratejisinin sadece bir parçasıdır.Dikkatli bir hedef grup analizi, kurumsal iletişimin hedeflendiği kitleyi daraltabilir. Ancak satıştan sorumlu hedef grubun ötesinde, her şirket aynı zamanda halktan ve bölgesel çevreden birçok başka insanla da temas halindedir. Örneğin, bir fabrika işletmecisi, mahalle sakinlerinden gelen egzoz dumanı veya gürültü ile ilgili olası şikayetleri de dikkate almalıdır. Bu nedenle, çatışmaları önlemek veya çözmek, bu durumda arabuluculuk yapacak olan PR departmanının görevlerinden biridir.

Halkla ilişkiler bağlamında PR’ın farklı çeşitleri vardır. Örneğin, şirketin ilgi odağı olabileceği ve önemli ortakların davet edilebileceği etkinlikler. Ticaret fuarı görünümleri, açık oturum günleri veya şirket partileri düşünülebilir. Kamu taahhüdü, bir şirketin sempati değerlerinin artmasına da büyük katkı sağlar.

Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pazarlama ve reklamcılık, yalnızca müşterilere ürün veya hizmet satmak için tasarlanmıştır. Reklam ve pazarlama, öncelikle kısa ve orta vadede ürün satışlarını veya hizmetler için sipariş alımını artırmayı amaçlar. Halkla ilişkiler bazı durumlarda pazarlamanın bir parçası olarak görülebilir, ancak bunun da ötesine geçer. Belirli bir müşteri grubu ve somut bir teklif için bir pazarlama kampanyası oluşturulurken, PR tüm kurumsal iletişimi kontrol eder ve şirketin genel imajını kamuoyunda optimize eder. Dolayısıyla, reklamın ağırlıklı olarak bireysel hizmet veya ürünler sattığı yerlerde, başarılı PR, tüm markanın itibarını artırır. Daha önce de belirtildiği gibi, buna ortaklar, müşteriler, yetkililer ve diğerleri ile diyalog dahildir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir