Rekonstrüktif Nedir?

Rekonstrüktif Nedir?

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi tıp terimleri, halk arasında çok kolay anlaşılmayan ve ne ifade ettikleri çok iyi bilinmeyen,  terimlerdir. Genellikle estetik cerrahi alanında sıklıkla karşımıza çıkan bu cümleler, anlaşılmadığı için merak uyandırabilir.

Bu kelimeleri açıklamak gerekirse, plastik kökeni Yunancadan gelen, şekille ilgilenen anlamındaki bir kelimedir. Estetik kelimesi ise daha güzeli gösteren ve ortama uyum sağlayan anlamında kullanılır. Bu anabilim dalını Türkçeleştirmek gerekirse, şekille ilgilenen ve şekli güzelleştiren anlamlarında kullanmak mümkündür.

Bu alanda tedavi görenlerin ya da estetik operasyon geçirenlerin, bir diğer merak ettiği konu ise, Rekonstrüktif nedir? sorusunun cevabıdır. Rekonstrüktif, bir şeyi onarmak, yeniden inşa etmek anlamlarına gelen, aslı Yunanca olan bir kelimedir.

Mikrocerrahi büyütme altında yapılan ameliyatlara Rekonstrüktif Mikrocerrahi adı verilir.  Vücutta yer alan, herhangi bir vücut parçasının kaybı, doğumdan gelen kayıp ya da bir kaza sonucu oluşan kayıplarda tümör oluşumu ile karşılaşılabilir. Bu durumda kaybedilen parçanın,  tekrar yerine konulması gerekir. Yerine koyma işlemi, oldukça hassas bir müdahale gerektirdiği için, mikrocerrahiden yararlanılır.

Rekonstrüktif Cerrahi Nedir?

Doğuştan ya da sonradan oluşmuş vücut şekil bozukluklarını onarmak ve işlev bozukluklarını düzeltmek amacıyla Rekonstrüktif Cerrahiden yardım alınır. Genel olarak, vücut genelinde oluşan tüm şekil ve yapı bozuklukları, bu cerrahinin alanına girer. Bu şekil bozukluklarına şu örnekler verilebilir:

  • Yüzde oluşan şekil bozuklukları
  • Vücutta yer alan asimetrik görünüşler
  • Doğumdan gelen vücut kitleleri
  • Nadir şekilde oluşan yüz yarıkları
  • Halk arasında tavşan dudak ya da kurt ağzı olarak bilinen dudak şekil bozuklukları
  • Ağız, yüz ve çene cerrahisindeki bazı tedavi yöntemleri
  • Vücudun farklı yerlerinde yer alabilecek, tümör ve kopmalar

Ayrıca damar hastalıkları ve genital anomalilerin doğuma bağlı bozulması gibi durumlarda da Mikroestatik Cerrahi yöntemlerine başvurulur.  İyileşmeyen baş yaraları ya da şeker hastalığına bağlı ayak yaralarının da tedavisi bu alanda mümkündür. Bu cerrahi dalı, köken bakımından tüm cerrahi dallarının atası sayılabilir. Plastik Cerrahi alanında verilen  eğitimlerin tümü, bu alandaki buluş ve tedavi yöntemlerine dayanır. Bazı tedavilerde farklı yerlerden doku örnekleri alınarak, tedavi gerçekleştirilebilir.

Rekonstrüktif Nedir?

Rekonstrüksiyon Cerrahi Nedir?

Cerrahi tıp branşları içerisinde, en geniş alana sahip olan Rekonstrüksiyon Cerrahi, oldukça geniş bir alanda tedavi imkanı sağlar. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan, doğuma bağlı ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarında başvuru kaynağıdır.

Çeşitli rahatsızlıklar yaşayan ya da vücudunun bazı yerlerindeki estetik olmayan görüntüleri değiştirmek isteyen kişiler Rekonstrüksiyon Cerrahi Nedir? sorusunun cevabını merak etmektedir. Cerrahinin bu dalı vücudun sadece bir bölümü ya da kısmı ile ilgilenmez. Genel olarak vücudun neresinde mevcut bir şekil bozukluğu varsa, o alanın onarımı ile ilgilenir.

Günümüzde oldukça yaygınlaşan plastik cerrahinin kökenleri aslında çok eskiye uzanır. Farklı cerrahi dallarına da yardım eden cerrahinin bu kolu, tıp alanında en köklü alanlardan birisidir.

Estetik Cerrahi Nedir?

Hastaların istek ve rızaları doğrusunda, daha estetik ve orantılı vücut hatlarına ulaşmaları için sağlanan tedavi yöntemlerinin tümüne Estetik Cerrahi adı verilir. Cerrahi operasyonlarla, istenmeyen hatlarda gerekli işlemler yapılır ve hasta kısa sürede taburcu edilir.

İlgili vücut kısmı üzerinde yapılan ölçümler sonucu, gerekli işlemler için hazırlık yapılır ve uzman bir Estetik cerrahi uzmanı tarafından gerekli işlemler yapılır. Var olan bozukluklar, uzman doktor tarafından daha şekilli ve konturlu bir görünüme kavuşturulur.

Yaygınlaşan estetik cerrahi yöntemleriyle birlikte, Estetik Cerrahi nedir? sorusunda da artış yaşanmıştır. Güvenli ve kolay olan bu operasyonlar, gönül rahatlığı içinde tercih edilebilir.

 

 

 

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir