Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka Kaydı Nedir?

Ceza almış kişilerin sicil kaydının tutulduğu kayıtlara sabıka kaydı adı verilir. İnsanlar arasında adli sicil kaydı olarak da bilinen sabıka kayıtlarında, kişilere verilmiş ve kesinleşmiş para cezaları ve mahkumiyet kayıtları yer almaktadır. Sabıka kaydının iki aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar ise adli sicil kaydı ve arşiv kaydıdır. Birçok kullanıcını merak ettiği adli kayıt sildirme işlemi için kişilere verilen hükümlerin tamamlanması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, eğer bir kişi para cezası aldı ise paranın ödenmesi gerekir.

Sabıka Kaydı Nedir?

Hangi Suçlar Sabıka Kaydına İşlenir?

Sabıka kaydında yer alan bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 4. Madde’de yer almaktadır. Bu maddeye göre aşağıdaki bilgiler sabıka kaydına işlenmektedir:

 • Hapis cezaları
 • Ertelenen hapis cezaları
 • Adli para cezaları
 • Belirli haklardan mahrum bırakılma kararları
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçları ile ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısı ile verilen kararlar
 • Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin kararlar
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun
 • Askeri Ceza Kanunu’na göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar
 • Akıl hastalığı sebebi ile hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar

Sabıka Kaydına İşlenmeyen Suçlar Nelerdir?

Yukarıdaki bilgilere ek olarak, 3-5352 sayılı Adli Sicil Yasası 5. Madde’de yer alan bilgilere göre sabıka kaydına işlenmeyen suçlar ise aşağıdakilerdir:

 • Disiplin suçları
 • Sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri
 • Disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlar
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar

Yukarıdaki kararlar, hükmün açıklanması ve geri bırakılması sonucunda sabıka kaydına işlenmez. Hükmün açıklanması ve geri bırakılması durumunda yukarıdaki bilgiler bir kereye mahsus bir sisteme kaydedilmektedir. Sisteme kaydedilen bilgiler yalnızca özel durumlarda savcı tarafından istenmesi halinde erişilebilir.

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Daha önce belirtildiği gibi, sabıka kaydının sildirilmesi için ceza hükmünün tamamlanması, şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, ceza zamanaşımı, genel af ve vefat gibi durumlarda silinmektedir. Vefat durumunda ise sabıka kaydı tamamen silinmektedir. Diğer durumlarda ise ilgili suçlar sabıka kaydından silinerek arşiv kaydına alınır. Sabıka kaydı sildirme işlemi için ise ilgili kişilerin dilekçe ile başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir. Adli Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken dilekçeyi Ankarada’dan veya bulunduğunuz ilin teşkilatına gönderebilirsiniz. Vereceğiniz dilekçeye ilgili evrakları ekleyerek dilerseniz kişisel dilerseniz de avukatınız aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Sıklık ile Adli Sicil Kaydı ile karıştırılan Adli Sicil Arşiv Kaydı, cezanın infaz edilmesi sonucunda bu kaydın adli sicilden silinip tutulduğu kısma denmektedir. Mahkumiyet hükümlerinin önce Adli Sicil Kaydı’na yazılmaktadır. Daha sonra ise belirli koşulların oluşması sonucunda bu hükümler Adli Sicil Kaydı’ndan silinerek Adli Sicil Arşiv Kaydı’na yazılmaktadır. Adli Sicil Arşiv Kaydı’na yazılan bilgiler, savcının talep ettiği durumlarda incelenebilir. Bunun dışında ise diğer kişiler tarafından görülemez. Adli Sicil Arşiv Kaydı’nı UYAP ekranından görebilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir