Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Nedir?

featured

Birleşmiş Milletlerin kurduğu dünyada birçok örgüt vardır. Bu örgütler belli bir ihtiyacı karşılamak veya belli bir süre içinde bir sorunu çözmek adına kurulmuşlardır. Kurulan örgütler genelde bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Ancak bunula birlikte ortak görüşler alınarak hem ülkelerin hem de tüm dünyanın menfaatleri gözetilip ortaya çıkan örgütler de vardır. Birleşmiş Milletlerin kurduğu örgütler genellikle belli bir ülkeyi veya bölgeyi ilgilendirmekten çok tüm dünyayı ilgilendiren fikirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sistemi de bu yönde gelişmiştir. Yani ortada bir sorun varsa bu sorun sadece belli bir ülkenin veya bölgenin sorunu olmaktan çok tüm dünyanın sorunu olarak görülmektedir. Bu bağlamda kurulduğu günden bu yana Birleşmiş Milletler birçok konuda dünyada ki sorunlara çözüm getirmeye çalışmıştır. Bu projelerin bazıları sahada iyi şekillerde uygulanarak başarılı olmuş bazıları ise sadece kağıt üzerinde kalmakla yetinilmiştir. Bunun başlıca sebebi elbette ki projede yer alan kişi veya kişilerin yeteri kadar özverili davranmamasından kaynaklanmaktadır. Aslında çıkan tüm projeler iyi niyet ve tüm insanlığın yararına olacak şekilde hazırlanarak gün yüzüne çıkmaktadır. Ancak elde olan veya olmayan bazı sorunlardan dolayı hayata geçirilemeden veya geçirilse dahi talihsiz bir şekilde kötü sonuçlanabilmektedir. Birleşmiş Milletler bunu azaltmak adına konunu uzmanları ve bölge hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler ile iletişime geçerek yapılan veya yapılmakta olan projeleri en iyi şekilde hayata geçirilmeye çalışmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Kuruluşu (FAO)

  Günümüzde insanların yedikleri birçok besin her ne kadar doğal yollar ise yetiştiriliyor olsa da artan insan nüfusu ve gelişen teknoloji sayesinde bundan 40-50 yıl öncesine gibi doğal olduğu söylenemez. Özellikle İngiltere’de başlayan sanayi devriminden sonra birçok alanda üretim hız kazanmış ve artan nüfus ihtiyacına karşılık olarak da talebi karşılamak için bu yönde sanayide gelişim görülmüştür. Artan nüfus ihtiyacının isteklerini karşılamak amacıyla hemen hemen birçok gıda ve hayvansal ürünlerde bir takım değişikliklere ve geliştirmelere gidilmiştir. O dönemlerde bunun gibi çalışmalar değerli olarak görüldüğünden insan ihtiyaçları için hemene hemen birçok gıda ürününe müdahalede de bulunulmuştur. Artan talebin bu denli fazla olması ve gıda ürünlerinin yeterince hızlı yetiştirilememesi dolayısıyla bu yola başvurulmuştur. Başlangıçta iyi niyetle çıkılan bu yolda zaman geçtikçe insan sağlığı bir kenara bırakılarak kâr elde etme hırsyla bir takım yollara başvurulmuştur. Birçok gıda ürününde genleriyle oynanarak veya bir takım çaprazlama yöntemleriyle ürünlerin veya hayvanların genetiği değiştirilmiştir. Bu değişimde insan sağlığı gözetilmemiş ve sadece endüstriyel çıkarlar ön plana çıkmıştır.

Tüm yaşanan bu sorunlar karşısında FAO örgütü BM  tarafından kurulmuştur. FAO’nun açılımı Food and Argirukulture Ornagization şeklindedir. FAO’nun Türkçede karşılığı ise GTÖ yani Gıda Tarım Örgütü’dür. Gıda Tarım Örgütünün genel merkezi ise İtalya’nın başkenti Roma’dadır. Tamamen uzman bir kuruluş olan FAO’nun başkanı ise Qu Dongyu’dur. FAO İkinci Dünya Savaşından sonra kurulmuştur. FAO 19.yy sonlarında fikir birliğine varılmış ve 20.yy başlarında kurulmuştur. Fikir olarak Amerikalı bir tarımcı ortay atmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 1905 yılında Roma’da ilk defa uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. FAO kurulduktan 3 yıl sonra Türkiye üye olmuştur.

FAO örgütüne 194 ülke üyedir. FAO örgütünün sitesinde bu devletlerin güncel listesi yer almaktadır. İlk kurulduğunda merkezi Amerika olsa da 1951 yılında İtalya’ya taşınmıştır. Örgütün tam olarak yönetim şekli 49 üye ülke tarafından idare edilmektedir. bu konsey üyeleri 3 yıllık değişimler ile üye ülkeler arasından seçilmektedir. FAO örgütü toplantıları her yıl iki defa yapılmaktadır. Dünyanın en büyük ve aktif örgütüdür. Tarım ve tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla kurulumuştur. Her ülkede ofisi bulunmaktadır.

FAO’nun Görevleri Nelerdir?

Asıl olarak görevi dünya genelinde açlığı bitirmektir. Aynı zamanda beslenme şartlarını daha iyi hale getirmeyi amaçlar. Dünya genelinde tarımsal kalkınma için çalışma yapar. Üye ülkelerin tarımsal alanda yaşadığı zorluklara çözüm bulmayı amaçlar. Kırsal alanlarda yoksulluğu azaltmayı hedefler. Gıda güvenliğini dünya genelinde sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında eşitliği sağlar. Tarımsal gıda sistemlerini en iyi şekilde nasıl kullanılacağını araştırır. Dünya genelinde yetersiz beslenmeye çözüm arar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir