Finansal Analizin Temelleri Nelerdir?

featured

Finansal analiz, bir şirketin finansal sağlığının ve performansının değerlendirilmesidir. Bu analiz, bilinçli yatırım kararları vermek için kullanılır ve bir şirketin görünümünü, karlılığını ve borçlarını geri ödeme yeteneğini anlamanıza yardımcı olabilir. Finansal analizde bakmak isteyeceğiniz birkaç önemli ölçüm vardır:

Hisse Başına Kazanç (EPS)

EPS, bir şirketin ödenmemiş hisse sayısına bölünen net geliridir. Bu metrik, bir şirketin hisselerinin her bir hissesinden ne kadar para kazandığını ölçer. EPS önemlidir çünkü bir şirketin hissedarları için ne kadar değer yarattığını gösterir.

Özkaynak Karlılığı (ROE)

ROE, bir şirketin kar elde etmek için hissedarlarının parasını ne kadar etkili kullandığını ölçer. Net gelirin özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanır. ROE, bir şirketin karlılığının önemli bir ölçüsüdür ve uzun vadeli başarısının önemli bir göstergesidir.

Borç- Özkaynak Oranı

Borç- özkaynak oranı, bir şirketin finansal kaldıraç oranının bir ölçüsüdür. Toplam yükümlülüklerin özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanır. Bu metrik önemlidir çünkü bir şirketin faaliyetlerini finanse etmek için ne kadar borç kullandığını gösterir. Yüksek bir borç özkaynak oranı, bir şirketin çok fazla risk aldığını ve borçlarını temerrüde düşürme tehlikesi altında olabileceğini gösterir.

Fiyat Kazanç Oranı (PE Oranı)

PE oranı, bir şirketin değerlemesinin popüler bir ölçüsüdür. Şirketin hisse fiyatının eps’sine bölünmesiyle hesaplanır. Bu metrik, yatırımcıların şirketin kazancının bir doları için ne kadar ödemeye istekli olduğunu size söyler. Yüksek bir PE oranı, yatırımcıların yatırımlarından yüksek bir getiri bekledikleri anlamına gelirken, düşük bir oran şirketin değer düşüklüğüne uğradığını gösterir.

Brüt Kar Marjı

Brüt kar marjı, bir şirketin karlılığının bir ölçüsüdür. Brüt karın net satışlara bölünmesiyle hesaplanır. Bu metrik, bir şirketin her bir satış dolarından ne kadar para kazandığını gösterir. Yüksek brüt kar marjı, şirketin verimli olduğunu ve yüksek kar marjına sahip olduğunu gösterir.

İşletme Marjı İşletme marjı, bir şirketin verimliliğinin bir ölçüsüdür. Faaliyet gelirinin net satışlara bölünmesiyle hesaplanır. Bu metrik, bir şirketin satılan malların maliyeti düşüldükten sonra her bir satış doları üzerinden ne kadar para kazandığını gösterir. Yüksek işletme marjı, şirketin avantajlı olduğunu ve yüksek kar potansiyeline sahip olduğunu gösterir.

Finansal analiz, bir şirketin finansal performansını ve beklentilerini finansal tablolarını inceleyerek değerlendirme sürecidir. Finansal analistler, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve gelecekteki performansını tahmin etmek için oranlar ve finansal modelleme dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanır.

Finansal Analizin Temelleri Ne İşe Yarar?

Bir şirketin finansal tabloları bilançosunu, gelir tablosunu ve nakit akış tablosunu içerir. Bilanço, bir şirketin varlıklarını (neye sahip olduğunu), yükümlülüklerini (neye borçlu olduğunu) ve öz sermayesini (şirketin hissedarlarının yatırdığı para miktarını) gösterir. Gelir tablosu, şirketin belirli bir süre içinde ne kadar para kazandığını gösterir. Nakit akış tablosu, şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para ürettiğini ve harcadığını gösterir.

Finansal Analizin Temelleri Önemi Nedir?

Finansal analistler, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için çeşitli oranlar kullanır. En yaygın oranlardan bazıları borç özkaynak oranı, özkaynak karlılığı ve kar marjıdır. Bu oranlar, bir şirketin özkaynaklarına göre ne kadar borcu olduğunu, bir şirketin özkaynaklarını kar elde etmek için ne kadar verimli kullandığını ve bir şirketin satışlarına göre ne kadar kar elde ettiğini gösterir. Finansal analistler ayrıca bir şirketin gelecekteki performansını tahmin etmek için finansal modellemeyi kullanır.

Finansal modelleme, bir şirketin gelecekteki performansının bir modelini oluşturmak için geçmiş verileri kullanma sürecidir. Finansal analistler bu modeli, bir şirketin gelecekte nasıl performans göstereceğini tahmin etmek ve şirkete yatırım yapmakla ilgili riskleri ve ödülleri değerlendirmek için kullanır.

Finansal analiz söz konusu olduğunda, anlaşılması gereken birkaç temel kavram vardır. Birincisi bilanço. Bilanço, bir şirketin belirli bir zaman noktasındaki finansal durumunun anlık görüntüsüdür. Şirketin varlıklarını (sahip olduğu) ve yükümlülüklerini (borçlu olduğu) listeler. İkinci anahtar kavram gelir tablosudur. Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir süre içindeki gelir ve giderlerini gösterir. Son olarak, nakit akış tablosunun anlaşılması önemlidir çünkü bir şirketin nakit akışının zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. Bu üç finansal tablo, bir şirketin finansal sağlığını ve performansını anlamak için gereklidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir