Hidrolik Nedir?

featured

Hidrolik nedir ve hidrolik kullanımı ne işe yaramaktadır özellikle son zamanlarda merak edilmektedir. Hidrolik akışkan olan maddelerin mekanik özellik ve yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Hidrolik kelime manası olarak Yunancada boru anlamına gelmektedir. Ancak gelişen çağ ve olanaklar sayesinde günümüz hidrolik anlamı değişmiştir, günümüzde hidrolik akışkan maddeler sayesinde hareketlerin ve kuvvetlerin iletimi ve aynı zamanda kumanda edilmesi anlamına gelmektedir. Çeşitli hareket ve kuvvetlerin üretildiği sistem olan hidrolik sistemi büyük güçlerin elde edilmesinde büyük olanak sağlamaktadır. Hidrolik kullanımında genellikle yağ veya su tercih edilse de insanlar hidrolik kullanımı için özellikle akarsulardan ve değirmenleri kullanmışlardır. Günümüzde birçok sistemin gelişmesine katkı sağlayan hidrolik temelinde dairesel ve doğrusal hareketlerin üretilmesi için geliştirilmiştir.

Hidrolik Kullanım Alanları Nelerdir?

Hidrolik kullanımı iki ayrı grupta incelenmektedir bunlar ise hareketli sistemler ve sabit sistemler grubudur. Hidrolik kullanımındaki sabit sistemler özellikle imalat endüstrisinde ve bunun yanında taşlama tezgâhlarında, tornada, frezeler ve baskı gibi birçok üretim bölümünde sıklıkla tercih edilmiştir. Hidrolik kullanım alanlarından bir diğeri ise hareketli sistemdir bu sistem çoğu araçta bulunan sistemdir. Genellikle zor işlerde kullanılan hareketli hidrolik sistemi inşaat makinelerinde ayrıca otomobillerin direksiyon ve fren sitemlerinde, damperli kamyon, hidrolik kaldıraçlarda, kepçelerin tutma ve yükleme tertibatlarında ve iş makinelerinin kaldırmasında iletmesinde özellikle de yaygın kullanım alanı endüstriyel tesislerdir. Geniş uygulama alanlarına sahip olan hidroliğin en kısa ve en net kullanım alanlarına faydası insan gücüyle uzun sürede yapılacak olan işin hidrolik sayesinde ne kadar kısa süreyle yapılacağı en büyük örnek olarak bilinmektedir.

Hidrolik Sisteminin Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?

Hidrolik sisteminin avantaj ve dezavantajları sayısız olanak sağlamsının yanında dikkat edilmesi gereken hassas noktalara da sahiptir bunlar ise şu şekilde belirtilmektedir:

  • Hidrolik sistemi kullanımının en büyük avantajlarından biri hidrolik sistemlerinin diğer sistemlere oranla daha sessiz ve az gürültülü çalışmasıdır. Hidrolik sistemi mevcut sisteminde çalışmasında basınca sahip olması gerektiği için büyük güçler ve yoğun zorlu işlerin yapılmasında tercih edilir.
  • Hidrolik sistem avantajından bir diğeri ise hareketlerin darbesiz ve titreşimsiz olmasıdır ayrıca hareket devam ederken hız ayarı ve kontrolü yapılabilmektedir.
  • Hidrolik devre elemanlarının kullanımı yağ ile yapılması durumunda devre elemanlarının yağlanması sağlanır ve emniyet sistemi güvenlidir ayrıca hidrolik elemanlarının uzun ömürlü olmaları diğer sistemlere oranla kullanıcılara büyük avantaj sağlamaktadır.
  • Hidrolik sitemi dezavantajı ise sistemin yüksek sıcaklığa karşı duyarsız olmasıdır sistemde gerçekleşen ısı artışı ve 50 derecenin aşılması sistemin çalışmasını engelleyecektir.
  • Hidrolik sisteminin diğer sistemlere oranla bir diğer olumsuz yanı sistemin depo edilebilirliğinin az olması ve düşük akış hızı nedeniyle de düşük hızlarda çalışmasına yüksek hızların elde edilememesine neden olacaktır.
  • Hidrolik sisteminin havaya karşı duyarlı olması sitemin içindeki maddenin hava üretmesi ve böylelikle düzenli hızın ortadan kaybolması sitemin dezavantajı arasında yer almaktadır.