Lenf Bezi Şişmesi (Büyümesi) Neden Olur

Lenf Bezi Şişmesi (Büyümesi) Neden Olur

Hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı lenf bezi şişmesi durumu karşımıza çıkar. Bu tür nedenlerin başında bakteri ya da virüsler gelir. Bu tür virütik durumların bir sonucu olarak hastalarda lenf bezlerde yabancı patojenlere karşı bir reaksiyon gelişir. Ve bu durumda lenf bezlerinin hissedilir bir şekilde hacim artışı ortaya çıkar.

Aynı zamanda bu tür bezlerin ana işlevi vücuda giren ve lenf sıvısında bulunan mikropların imha edilmesidir. Günümüzde lenf bezlerinin nasıl çalıştığına bağlı olarak bu tür şişmelerin nedenleri mikroplara bağlı olarak gelişir. Lenf bezleri vücudun savunma mekanizmalarından birisi olduğundan  dolayı mikroplar ile savaşmada ön sıradadır.

Lenf Bezleri Nerelerde Bulunur?

Lenf bezleri vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Lenf sıvısında bir filtre görevi gören bu  tür yapılar aynı zamanda mikropların kendini savunması aşamasında vücuda destek sunar. Zararlı mikroplar lenf sıvısından bu bezlere takılırlar. Bu durumda lenf bezleri mikroplara karşı savaşa geçtiklerinden dolayı bezlerde şişmeler meydana gelir.

Bunun yanında vücudun belirli bölgelerinde lenf bezleri bulunur. Koltuk altı kısımlarında çene altında kasıklarda bu tür lenf bezlerinin ortaya çıktığı görülür. Aynı zamanda bu bezlerin şişmesi için de bu kısımlara bakmak yeterlidir. Hastaların tedavisi aşamasında  bu kısımlarda ortaya çıkan şişmeler baz alınır. Bazen kanser gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu sorunlar aynı zamanda basit hastalıklar ile de ortaya çıkabilir.

Lenf Bezleri Neden Büyür?

Lenf bezlerinin şişmesine neden olan birden fazla durum bulunur. Kulak yolunda meydana gelen rahatsızlıklar gribal enfeksiyonlar en yaygın nedenleri arasında görülür. Aynı zamanda bu tür rahatsızlıkların görülmesi aşamasında hastalara farklı durumlar da karşımıza çıkar. Örneğin Aids hastalarında da lenf bezlerinde büyüme görülür. Bunun dışında yine zona hastalarında da yine lenf bezlerinde büyüme karşımıza çıkar.

Kızamık ya da diş apsesi gibi nedenlerden dolayı da lenf bezlerinde aşırı büyüme ortaya çıkar. Sonuç olarak bu tür hastalıkların ortaya çıkmasının birden fazla nedeni olabilir. Günümüzde hastalığın kökenleri hakkında kesin bir tanı konulabilmesi için doktordan yardım almak gereklidir.

Lenf Bezi Şişmesi (Büyümesi) Neden Olur

Lenf Bezi Büyüme Belirtileri

Lenf bezlerinin büyümesinin belirtileri çeşitlilik gösterir. Örneğin bazı hastalarda bu tür rahatsızlıklarda kiraz büyüklüğünde yumrular ortaya çıkar. Bunun dışında hastalarda büyüme belirtileri arasında ağrılar ya da ateş görülür. Halsizlik, titreme ve benzeri rahatsızlıklar yine bu durumlara neden olabilir. Günümüzde hastalığın teşhisi aşamasında bu tür belirtilere bakarak karar vermek olasıdır.

Aynı zamanda vücudun değişik bölgelerinde bulunan bu tür bezlerin el ile kontrolü aşamasında ağrı ortaya çıkar ise bu durumda büyüme belirtilerinden bahsedilebilir. Çene altında ortaya çıkan durumlarda kişinin başını sağa ya da sola çevirmesi durumunda zorluk yaşaması muhtemeldir. Boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında ortaya çıkan belirtiler ile hastalık hakkında teşhis koymak kolaylaşır.

Teşhis Nasıl Konulur?

Hastalara lenf bezi ile ilgili sorunların tespiti aşamasında  bazı yöntemler uygulanır. Öncelikle ailede bu tür durumların olup olmadığına bakılır. Bunun yanında hastalarda ortaya çıkan rahatsızlıkların el ile fiziki muayenesi yapılabilir. Yine tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanılarak hastalarda lenf büyümesi olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunur.

Son zamanlarda kan tahlili sonuçlarına da bakılarak karar verilir. Yine bir diğer yöntem olarak lenf bezi biyopsisi yöntemi kullanılarak hastalarda kesin sonuçlar elde edilir. Günümüzde söz konusu yöntemlerin uygulanması ile birlikte teşhis aşamasında beklentilerin karşılanması temin edilmiş olur. Hastanın durumuna göre bu tür yöntemlerden birisi tercih edilerek tedaviye başlanabilir.

Tedavi Nasıl Sağlanır?

Rahatsızlığın tedavisi aşamasında ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu  tür yöntemlerin dışında lenf bezi şişmelerinin nedenleri tam olarak tespit edilerek hastalarda tedavi sağlanabilir. Son zamanlarda bu alanda görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra aynı zamanda biyopsi yöntemleri kullanılarak da hastalarda teşhis ya da tedavi sağlanabilir.

Bunun dışında yine kanser hastalarında da bu tür rahatsızlıklar karşımıza çıkar. Bu aşamada kanser tedavisi için kullanılan kemoterapi yöntemleri kullanılarak rahatsızlık ortadan kaldırılabilir. Sonuç olarak hastalığın kökenleri doğru bir şekilde tespit edilerek rahatsızlık durumları tedavi edilir. Ülkemizde bu tür sorunların tedavisi aşamasında birçok sağlık merkezinden hizmet alabilirsiniz. Özellikle son zamanlarda alanda etkin tedaviler mümkündür.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir