Malign Mezotelyoma (MM) İlaç Tedavisi

Malign Mezotelyoma (MM) İlaç Tedavisi

Malign Mezotelyoma ilaç tedavisi nedir ve nasıl yapılır son zamanların en merak edilen konuların başında yerini almaktadır. Mezotelyomalar, plevral, perikardiyal, peritoneal ile testiküler vajinal tunik seroza üzerinde kaplamalarına neden olan hücrelerden meydana gelen hastalıklar olarak bilinir. Bu yapıda olan tümörler genel olarak lokalize malign mezotelyomadan ötürü anatomik olarak meydana gelen yapıların istila edilmesi ile beraber uzak metastaz yapılması ile meydana gelir. Agrasif olarak yaygın bir hale gelen malignitelere kadar birçok alana kadar çeşitlilik göstermesi ile dikkatleri çeker.

Tanıları konulmuş olan tüm mezotelyal tümörlerin yüzde 1 oranında olan kısmı ile beraber paratestiküler mezotelyoma ile beraber peritoneal lokalizasyon kısmında plevral lokalizasyon kısmından sonra ikinci sırada yer alması ile dikkatler çeker. Peritonaela mezotelyoma genel olarak erkekler üzerinde milyonda 0,6 ila 3 arasında meydana gelirken kadınlarda daha da az oranlar ile beraber 0,2 ila 2 oranları arasında nadir de olsa meydana gelen hastalıklardan bir tanesi olmaktadır.

Tüm malign Mezotelyoma hastalıklarının yüzde 30luk kısmına işaret eden yaygın olarak gözlenen semptomik peritoneal Mezotelyomaile beraber semptotik polimorfizm ile pozitif olan tanıların koyulması konusunda zorlukların gösterildiği karakterize edilen alanlardan bir tanesidir. Bu süreç içerisinde immünohistokimyasal olarak yapılan incelemeler sırasında bu hastalıkları peritoneal karsinomatozdan ayırt edilmesi konusunda önemli bir role sahip olması ile beraber dikkatleri çeker.

Malign Mezotelyoma (MM) İlaç Tedavisi

Mezotelyoma tedavisinde ilk basamak

Mezotelyoma tedavisinde ilk basamak olarak cerrahi süreçlere uygun olarak yer almayan ECOg ile beraber 0 – 2li olan hastalarda tek tedavi şeklinde kemoterapilerin önerildiği bilinmektedir. Fakat ECOG 3 ila 4 hastaları için de en iyi olan destekleyici olarak da bakımlar tavsiye edildiği bilinmektedir.

Kemoterapi sırasında ilerlemiş olan düzeylerde Mezotelyoma hastalıklarının palyasif tedavisi sırasında rol oynaması ile öne çıkar. Semptomlar sırasında iyileşme ile beraber sağkalım sırasında fayda sağlaması ile daha çok öne çıkıyor. Standart olarak yer alan birinci basamak tedavileri sırasında da pemetrksed ya da raltitreksli platin çiflere dayanılması ile beraber tek FDA onaylı olarak yer alan rejim cisplatin ile pemetrekseddir yer alır.

Söz konusu olan kombinasyonlar karşısında sisplatin ile cisplatin pemekresed olması ile öne çıkar. Monoterapi sırasında meydana gelen ve karşılaştırılması yapılan faz 3 çalışmaları hız kesmeden araştırılmalara devam etmiştir. Sağ kalım sırasında 2,8 aylık süreç içerisinde bir fayda sağlıyor oluğu gözlenmiştir. Karboplatin ile beraber sağkalım sırasında fayda sağladıkları da dikkatleri çekmektedir. Anlamlı bir şekilde farklılıklar meydana gelirken en iyi ve güvenli bir profil yer almadan daha çok kırılgan olan hastalar içerisinde sisplatin için alternatif olarak da tercih edilebilir.

Klinik olarak yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman çeşitli ajanların da eklenmesi ile beraber bir iyileşme durumları aranmaya da başlanmıştır. Bunun ile beraber birkaç faz 2 çalışmaları sırasında bevacizumab ya da sunitinib yapılarında antioanjiyojeniklerin eklenmesi ile beraber standart olarak tedavi süreçlerinde iyileşmeler meydan gelmemiştir.

Mezotelyoma tedavisi için net bir şey söylemek pek de mümkün değildir. Mezotelyoma ilaç tedavisi sırasında hastaların o an hastalığın hangi evresi içerisinde yer aldıklarına paralel bir şekilde değişiklik gösteriyor olmasının yanı sıra bir yandan da bedensel yapılarına uygun bir yöntem belirlenmesi gerekir. Doktorlar tarafından en derinlemesine uygun bir analiz yapılmasının ardından hastalar için son durumların ne olacağı ve nasıl bir tedavi izlenmesi gerektiğine dair önemli bir rol oynayacak olduğu da bilinen konulardan biri olacaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir