1. Haberler
  2. Güncel
  3. Nazar için suya ne okunur? 5 farklı Nazar için dualar listesi

Nazar için suya ne okunur? 5 farklı Nazar için dualar listesi

featured

Su okuma sırasında okunacak dualar, İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’da yer alan bazı ayetler ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bazı dualarıdır. Bu dualar, suyun kötü enerjisini nötralize etmek ve nazarın etkilerini yok etmek amacıyla okunur. İşte su okuma sırasında okunacak bazı dualar ve anlamları:

  1. “Bismillahirrahmanirrahim”

Bu dua, Kur’an’ın başında yer alan bir ayettir ve “Allah’ın adıyla, O Rahman ve O Rahim olanın adıyla” anlamına gelir. Bu dua, suyu nazarın kötü etkilerinden korumak ve suyun içindeki negatif enerjiyi temizlemek için okunur.

  1. “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim”

Bu dua, “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben O’na tevekkül ettim, O Arş’ın sahibidir” anlamına gelir. Bu dua, su okuma sırasında okunacak en yaygın dualardan biridir ve nazarın kötü etkilerine karşı koruma sağlar.

  1. “Kul hüvellahü ehad, Allahu’s-samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekün lehu küfüven ehad”

Bu dua, Kur’an’ın İhlas Suresi’nin bir ayetidir ve “De ki, O Allah bir tektir. Allah sameddir, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.” anlamına gelir. Bu dua, suyu nazarın kötü etkilerinden korumak ve suyun içindeki negatif enerjiyi temizlemek için okunur.

  1. “Allahümme inni es’elüke bi-rahmetike’l-vedud ve bi-qudratike’l-mütehakkimü an tusahhira hadhe’s-salbe min külli eserin ve nazarin ve aynin, ente ala külli şey’in kadir”

Bu dua, “Ey Allah’ım, rahmetinle ve sevginle, gücünle ve egemenliğinle, bu suyu her türlü beladan, nazar ve kötü bakıştan arındırmanı istiyorum. Her şeye kadirsin” anlamına gelir. Bu dua, suyun nazarın etkilerinden korunması için okunur.

  1. “Allahümme bârik fîhî, ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim”

Bu dua, “Ey Allah’ım, bu suya bereket ver ve Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına salat ve selam gönder” anlamına gelir. Bu dua, suyu bereketlendirmek için okun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir