Psikoloji Alt Dalları Nelerdir?

Psikoloji Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin alt dalları nelerdir ve ayrılan dallar hangi işlevlere sahiptir birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaktadır. İnsanın zihinsel süreçlerini ve insan davranışlarını inceleyen bilim dalı psikolojidir. Zihinsel ve davranışsal süreçlerin dışında da düşünce, duygu, bellek, algı, bedensel ve zihinsel süreçleri ve davranışları, kavrayan ve açıklayan yaşama farklılık katarak kişi gelişimi sağlayan psikolojinin birden fazla alt alanı mevcuttur. Psikolojinin alt alanları şu şekilde belirtilmektedir:

  • Klinik Psikoloji
  • Gelişimsel Psikoloji
  • Deneysel Psikoloji – Bilişsel Psikoloji
  • Sosyal Psikoloji – Kültürel Psikoloji
  • Endüstri Psikoloji- Örgüt Psikoloji
  • Davranışsal Psikoloji

Deneysel Psikoloji Nedir?

Algı, öğrenme, duyum ve dünya ile alakalı olan düşünceleri konu edinen kişinin hem duygusal hem de düşünsel süreçlerini deneysel yöntemleri de kullanarak inceleyip araştıran psikolojinin alt dalıdır. Psikolojinin deneysel yöntemler kullanarak kişinin davranış, duygu ve düşüncelerini inceleyen deneysel psikolojinin asıl odak konusu ise zihinsel ve davranışsal süreçlerdir. Deneysel psikoloji insanların davranış ve zihinsel süreçlerini deneysel ortamda araştırma yürüterek ve bilimsel testler uygulayarak kontrol edip açıklar.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji insanların davranışsal, zihinsel ve duygusal süreçlerini inceleyerek kişide bulunan psikolojik bozuklukları inceleyen psikoloji alt dalıdır. Kişinin yaşamını etkileyen yaşamın devamlılığında da güçlük çıkartan anksiyete, depresyon, stres, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği klinik psikolojinin ilgilendiği konu ve hastalıklardır. Klinik psikoloji, psikolojik bozuklukları çalışılarak tanı konulmasına ve tedavi edilmesine yönelik durum ve konularla ilgilenir. Klinik psikolojide kişide bulunan psikolojik rahatsızlıklar klinik psikologlar tarafından uygun terapi yöntemi ve tedavilerle kişinin sağlıklılık ve iyi olma haline dönmesi amaçlanır.

 

Psikoloji Alt Dalları Nelerdir?

 

Sosyal Psikoloji Nedir?

Psikolojinin alt dallarından biri olan sosyal psikoloji duyguların, düşüncelerin ve davranışların diğer kişiler ve toplum tarafından nasıl etkilendiği çalışmasıdır. Toplum ve birey merkezli ilişkilendirilme sosyal psikolojinin temelini ve asıl çalışma alanını oluşturmaktadır. Psikolojinin insan toplum arası ilişkilerini inceleyen sosyal psikoloji sosyal bir varlık olan insanın algısı, benliği, saldırganlığı, öfkesi, sevmesi, ikili ilişkileri, toplumdaki davranışları ve grup içerisindeki davranışlarını çağa, topluma ve zamana göre araştırıp inceler.

Klinik Psikologların Çalışma Alanları Nelerdir?

İnsan davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal süreçlerini inceleyen bilindik psikolojinin alt dalı olan klinik psikolojinin uzman ve danışman hizmeti veren kişilerine klinik psikolog denilmektedir. Klinik psikologlar dört yıllık psikoloji lisans eğitiminin ardından iki yıllık klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi alarak istenilen yetkinliğe ulaşmaktadır. Klinik psikologlar insanın olduğu her yerde özel veya kamu kurumu dâhil olmak üzere çalışmakta olan psikolojin alt dalının en önemli alanı ve fazla iş imkânı sunan bölümdür.

Klinik psikologların çalıştıkları konular çeşitlilik göstermektedir çalışılan konulara örnek verecek olursak konular şu şekildedir;  depresyon, öğrenme güçlükleri, yetişkin ruh sağlığı, çocuk ruh sağlığı, madde bağımlılıkları, yeme içme bozuklukları, nörolojik bozuklular, aile ilişkileri ve kişisel sorunlar olmak üzere birçok konuda klinik psikologların çalıştığını ve yetkin olduklarını görmekteyiz.

Klinik psikologların çalıştığı birçok konu olmasının dışında çalıştıkları birçok kurum ve kuruluş vardır. Klinik psikologların çalışma alanları geniş olmakla birlikte özel ve devlet kurumlarında çalışmalarını yürütebilmektedirler, klinik psikologların çalışma alanları şu şekilde belirtilmektedir; hastaneler, özel muayeneler, ruh ve akıl sağlığı birimleri, danışmanlık merkezleri, askeri hizmetler, okullar ve üniversiteler, devlet daireleri, özel güvenlik kurumları, adliye, mahkeme ve hapishanelerde çalışabilmektedir.

Ayrıca klinik psikologların kendi özel muayenehane açma izinleri vardır. Bunun yanı sıra psikoloji eğitimini alan kişiler birçok dünya ülkesinde çalışma fırsatı da yakalayabilmektedir havacılık, eğitim danışmanlığı, turizm ve ekonomi başta olmak üzere istihdam sağlayabilirler.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir