RDW Nedir ?

featured

RDW Nedir? Vücudumuzun doğal şekilde ürettiği kırmızı kan hücreleri, oksijenin akciğerlerden diğer vücudun geri kalan kısmına taşır. Kırmızı kan hücresi genişliğinde veya hacminde olabilecek herhangi olağan dışı bir durum vücutta taşınan oksijeni etkileyebilir, fakat bazı hastalıklarda RDW değeri normal gözükebilir.

RDW Testi

Kırmızı kan hücresi değişim genişliği olarak bilinen RDW (red cell distribution width) testi vücutta üretilen kırmızı kan hücrelerinin çeşitliliğini ve büyüklüğünü ölçer.

Bu testin sonucu tek başına anormal bir hastalığın belirleyicisi olamayacağı gibi, test sonucu incelenirken tam kan sayımı testinde kullanılan diğer parametrelerde göz önüne alınır. 

Yapılan testlerde RBC, yani kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğü birbirlerine yakın ise, kırmızı kan hücresi değişim genişliği RDW değeri normal ya da ortalama altında çıkar. 

Kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğünde farklılıklar var ise, bu durumda RDW değerleri yüksek çıkabilir.

RDW Kaç olmalı?

RDW değerinin ölçülme şekli tam kan sayım testinde RDW-CV ve RDW-SD şeklinde yapılır ve CV ile yapılırsa, yüzdesel olarak RDW-CV % 11.5 – %14.5 arası değerler normal kabul edilir. %10.2’den az olması ise düşük olarak kabul edilir.

SD ile bakıldığında ise, kan hücresi standard sapma dağılımında normal değerler RDW-SD 29 – 47 FL olarak kabul edilir.

Yüksek RDW sonucu

Eğer RDW değeriniz normal değerlerin çok üstünde çıkıyorsa, bunun nedeni besin eksikliği, demir eksikliği, folat ya da B12 eksikliğinden kaynaklanabilir. 

Bu sonuçlar aynı zamanda makrositik veya mikrositik anemi teşhislerini ortaya çıkarabilir.

  • Makrositik anemi, vücudun yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretememesi ya da ürettiği hücrelerin normal boyutlardan fazla olması durumudur. Bu da vücutta bulunan folat miktarı veya vitamin B-12 eksikliğine işaret eder.
  • Mikrositik aneminin yaygın sebebi ise, kırmızı kan hücresi eksikliği ile beraber vücudun ürettiği hücrelerin normalden daha küçük olmasıdır. 

Bu gibi durumlar genellikle hayati bir problem oluşturmadığı gibi, hekim kontrolünde yapılan vitamin desteği ya da diyet değişikliği ile beraber tedavi edilebilir. 

  • Demir eksikliği gibi nedenler mikrositik aneminin genel sebeplerindendir.

Anemi rahatsızlığı genellikle tedavi edilebilir olup, teşhis edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

Düşük RDW sonucu

Bu parametrenin düşüklüğü genellikle kendi başına bir hastalık olmayıp, altında yatan başka bir soruna işaret edebilir. Bu da hemogram testi ( CBC ) ile en iyi şekilde bir hekim ile teşhis edilebilir. Düşük RDW değerinin altında yatan durum tedavi edildiği takdirde, normal RDW değerlerine dönüş beklenir

RDW parametresinde çıkan olağan dışı sonuçlarda doktorunuz tarafından yapılan teşhise göre, beslenme değişikliği, vitaminler ve ilaçlar önerilebilir. 

RDW testi diğer testler ile birlikte uygulanarak, çok yaygın kan hastalıklarının teşhisinde kullanılabilir. 

Kan hastalıklarında tedavinin önemi çok kritik olduğu gibi, bu testlerle yapılacak teşhisin erken olması da çok önem taşır.