1. Haberler
  2. Sağlık
  3. Solastalgia Nedir?

Solastalgia Nedir?

Solastalgia Nedir?

Solastalji gerçekleştiğinde yer, ev, güvenlik, değer ve benlik duygusu zayıflamaktadır. Genel olarak kimi zaman daha geniş manada iklim kaygısı olarak da isimlendirilen zihinsel bir sağlık durumudur. Solastalji iziki çevrenin saadetiyle zihinsel sağlık arasındaki olağan etkileşime de müdahale etmektedir. Kimi araştırmacılara göre bu durum birine verilen zararın ötekini olumsuz etkileme eğiliminde olduğu vakitlerde çok daha şiddetli yaşanmaktadır. İnsanlar adına en mühim mekanlar, konutlar, araziler ve gruplar değiştirildiğinde ya da bir tehdit ortaya çıktığında bu durum duygusal manada daha az fark edilebilir olmasına rağmen  yine de az da olsa zarar verici bir tesirini sürdürmesi de mümkün olabilmektedir.

Solastalgia Kökenleri

Bu durumu ifade etmek için kullanılan solastalji terimi Avustralyalı çevre düşünürü Glenn Albrecht tarafından negatif çevresel dönüşüm deneyimiyle hayat sürdürmenin sebep olduğu eşsiz zihinsel acıyı tanımlamak adına 2000’li yılların başlangıcında geliştirilmiştir. Sözcük Latince bir sözcük kombinasyonudur ve solacium ferahlık ya da İngilizce türevi olarak ele alındığında teselli manasına gelmektedir. Bununla birlikte Yunanca sözcüğünden gelen kök sözcük algia algos nevralji yani sinir ağrısı ve nostalji gibi anlamlara gelmektedir. Esasında bu durumun ismi konulurken nostalji kavramından ilham alınmıştır. Bunun yanı sıra bu duygusal durumlarda ana bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Solastalgia Nedir?

Solastalji ve Nostalji

Nostalji bireyin ev kabul ettiği yerden uzakta bulunmasının neden olduğu ve ancak eve dönülerek giderilebilecek olan vatan özlemi, hüzün ya da hasret durumlarını tanımlamaktadır. Bu, iklim değişikliği, çevresel faktörler ya da diğer doğal afetlerin tesirleri sebebiyle devamlı travma, hasret ya da umutsuzluk tecrübesini tanımlayan solastaljinin tam tersi olarak ifade edilebilmektedir.

Solastalgia Nedenleri

Bugün insan küresel ısınmanın ve insan dokunuşunun doğa üzerindeki tesirlerinin neredeyse her yerde daha net olarak göründüğü süratle dönüşüm geçiren bir ortamda yaşanmaktadır. Şiddetli kasırga mevsimleri, yıkıcı ve yakıcı orman afetleri, duman ve sis kaplı gökyüzü, uzun zaman süren kuraklık, yoğun sıcak, internet ve kentsel gelişim, hayatı tesir altına alma yöntemlerinden sadece bazılarıdır. Kimi insanlar için stres, negatif çevresel bozulma hayata geçtiği ve umutsuzluk bilhassa göz korkutucu, acımasız veya umutsuz duygulara kapılma solastalgia ile karakteristik duygusal travmaya sebep olmaktadır.

Solastalgia Teşhisi

Hekimler, terapistler ve diğer tüm akıl sağlığı uzmanları solastaljiyi teşhis edebilmektedir. Solastalgia teşhisi esnasında semptomlar tıbbi geçmiş ve hayat şartları, genel anlamda bu durumu süratlendirmiş olabilecek belli başlı çevresel durumlar değerlendirilmektedir. Yaşanılan çevresel travma bulunulan yerde ortaya çıkan şartlara ya da olup bitenlere göre farklılıklar göstermektedir. Bu da olayların ayrıntılarının teşhisinde anahtar etkendir. Bu durumda solastalgia en ideal biçimde değerlendirilmesi adına bulunulan çevresel şartlar, semptomlar ve tıbbi geçmişin anlaşılması çok mühimdir. Bununla beraber en iyi şekilde bu durumun anlaşılması ve böylece bu yeni tanımlanmış, eksik teşhis edilmiş ve giderek genişleyen durum konusunda tedavi çok önemli hale gelmektedir.

Yanı sıra anksiyete bozuklukları, depresyon ve öteki bazı duygu durum bozuklukları benzeri evvelden beri bulunan ve eşlik eden durumlar ve öbür ilgili tıbbi haller de teşhis esnasında gözden geçirilmektedir. Mesela astımı olan birey yangın ya da kirlilik barındıran olaylarla ilgili olarak artan solastalji semptomları yaşayabilmektedir. Soluklanmada problem çekmenin fiziksel semptomları duygusal reaksiyonlarını yoğunlaştırabilmekte ve bunun tam aksi durumlar da geçerli olabilmektedir. İlaveten travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), cinsel şiddet, savaş,  doğal afetler, terör olayları gibi farklı türlerden travmatik olayların hayata geçmesi veya bu olaylara şahit olmanın sebep olduğu değişik fakat yine de ilişkili bir durumdur. Solastaljiye ilaveten travma sonrası stres bozukluğundan rahatsızlık duyulup duyulmadığı ya da iki durumdan sadece birinin mi mevcut olduğu saptanmalıdır. Aynı durum depresyon, anksiyete ve diğer akıl sağlığı şartları adına da geçerli olabilmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir