Telif Hakkı Nedir?

featured

Telif Hakkı Nedir? Kişi  ya da kişilerin  her  türlü emeği eser sanatı ya da fikrin ya da sanat eserinin kopyalanması, kullanılması ilgili sağlanan tüm  hukuki hakların kendi ya da kendilerine verilmesidir. Telif hakkı için tescile gerek bulunmuyor. Ürün sanat eseri fikir ya da düşüncenin üstündeki bütün haklar üretim ya da icat ile  birlikte doğar. Bununla beraber  eser sahibi ya da sahipleri telif hakkının yalnızca kendi ya da kendilerinde olabilmesi için bulunduğun ülkenin yetkili tescil birilerine başvuru  yaparak tescil kayıt yaptırabilirler telif hakkı belli bir süre için geçerli  olmaktadır.

Çember içerisinde harfi simgesine sahiptir.  Bir ürün sanat ya da eserin zerinde yer alan © sembolü  o ürünün nesne ya da sanat  eserinin telif haklarının olduğunu ve korunduğunu ifade eder.  Bir ürün ya da sanat eserini üzerinde telif hakkı sembolü olsun ya da olmasın onun doğuştan  telif hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Telif Hakkı Nasıl Alınır

Telif hakkı nasıl alınır? Ürün eser ya da projenizi telif hakkını üzerine alabilmeniz için öncelikle bulunduğunuz  bölge bulunan noterden  projeni sizin oluşturduğunuz kanıtlayan bir belge almanız  gerekiyor.   Zaten eser  ya da proje oluşturduğunuz andan itibaren  tüm hakları  size aittir.  Eserin ya da projenin  size ait olduğunu  belgeler halinde kanıtladığınız sürece  tüm haklarınız korunacaktır  Aynı zamanda telif hakkı isteğe bağlı olarak kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınabilmektedir.

Telif Hakkının Süresi Var Mıdır, Ne Kadar Geçerlidir

Telif hakkı sürelidir. Süresi ülkenin kendi kanuni mevzuatlarına göre belirlenir. fakat ürün ya da eser sahibi yaşadığı zaman  ve ölümünden sonra yaklaşık 50  ile 70 yıl geçerli olmaktadır Mesela Türkiye’de 70 yıldır.  Aynı zamanda telif hakkında verilen süre ürün eser ya da işin türüne bir kişi ya da şirket tarafında yapıldığına aynı zamanda aleniyet kazanıp kazandığı gibi  pek çok bilgiler göz önünde bulundurularak verilmektedir.

Telif  Hakkı Neden Önemlidir

Telif hakkının korunması ya da ihlal edilmesi üzerinde durulması gereken  önemli bir kavramdır.  Projeyi ya da eseri oluşturan kişi ya da kişilerin haklarını korumaya yöneliktir 1948 yılında  insan hakları Evrensel Bildirgesi ile insan yaşantısına girmiş  bulunuyor.  Telif hakkının korunması ile birlikte projeyi ya da  eseri   oluşturan kişi ya da kişilerin hem maddi hem de manevi haklarını  korumak adına oluşturulan bir oluşumdur.  Telif hakkının neden önemli olduğun aşağıdaki maddeler ile açıklayabilir.  Kısacası telif hakkı:

  • Maddi yada manevi haklarını korumak için  önemlidir
  • Ürün eser ya da projenin başkası tarafında alınması ya da çalınmasının önüne geçer
  • Eser ya da projeniz sizin izniniz dahlinde bir başka kişi ya da kişiler tarafında üretilemez oluşturulamaz değiştirilip yenide düzenlenemez.
  • Çoğaltılabilen eserleri sizin çoğaltabilir
  • Halka yaymak ya da  çoğaltmak için tek yetkili siz ya da yetki verdiğiniz kişiler çoğaltıp yayabilirler.
  • Telif hakkını üzerinize aldığınız eser ya da proje siz öldükten sonra satılırsa ya da yayılırsa maddi ya da manevi getirilerini  mirasçıları  pay alabilirler.