Z Kuşağı Nedir?

Z Kuşağı Nedir?

Son yıllarda sıklıkla duymaya alıştığımız terimlerden biri de Z kuşağı terimidir. Söz konusu tabir, siyasal anlamda sıkça kullanıldığı gibi toplumun sosyal yapısı ile ilgili yapılan araştırmalarda da dikkate alınır.

Z kuşağı tabiri sıklıkla kullanılıyor olsa da birçok kişi tarafından söz konusu terimin neyi ifade ettiği genel olarak bilinmemektedir. Söz konusu grup, sorgulayan ve dijital dünyaya hâkim olan toplum kesimini ifade eder. Günümüzde teknolojiye bağlı ve bu kapsamda bilgiye aç bir neslin varlığı, bilinen bir gerçektir. Bu nedenle söz konusu grup ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hatta siyasilerin dahi bu kesimden ne şekilde oy alabileceklerini düşünmeye başladıkları görülmektedir.

Z Kuşağı Kimleri Kapsar?

Günümüzde, toplum yapısının x, y ve z kuşağı olarak 3 farklı yapıda incelendiği görülmektedir. X kuşağı, daha çok otoritenin varlığını kabul eden bir kesimdir. Yani X kuşağı, başta bir yöneticinin olmasını, teknoloji ile iç içe olmanın gereksiz olduğunu, kısacası yönetilen olmak isteyen bir kesimdir, teknoloji ile iç içe olmanın gereksiz olduğunu, kısacası yönetilen olmak isteyen bir kesimdir. Y kuşağı ise kendini komik, eğlenceli ve yaratıcı olarak tanımlayan bir kesimdir. Genel olarak 1980 ve sonrasında doğanlar bu kesimde yer alırlar. Z kuşağı ise her ortamda karar alma mekanizmasında kendi düşüncelerine yer verilmesini ister. Teknoloji tutkunu olan bu nesil genel olarak 2000 ve sonrasında doğanlar olarak kabul edilir.

 

Z Kuşağı Nedir?

 

Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Söz konusu grubunun diğer gruplardan ayrıldığı ve toplumdan dikkat çeken belli özellikleri vardır. En hızlı gelişen nesil olarak adlandırılan bu nesil, çoğunlukla zihinsel sağlıkları pahasına bile olsa belli özelliklerden vazgeçmeyen bir gruptur. Bu kapsamda sizlere çok önemli noktalara parmak basarak aşağıdaki özellikleri belirtebiliriz.

  • Alay eden ve boş vermiş bir havaları vardır. Y kuşağının idealist olma özelliklerini z kuşağında görmeniz mümkün değildir. Bu kapsamda söz konusu gruba sahip olan kişiler daha gerçekçi ve ayakları yere basan niteliktedirler. Zorlu ekonomik şartlar, hayatın karmaşası gibi durumlara tahammül edemezler.
  • Kendilerini çok özel insanlar olarak kabul ederler. Fikirlerine önem verilmesini isteyen bu kesim, başları belaya girse bile belli şeyleri yapmaktan asla vazgeçmezler.
  • Girişimci özellikleri çok güçlüdür. Y kuşağında da görülen özelliklerden birisi de girişimci olma isteğidir. Bu kapsamda yapılan bir araştırmaya göre hâlihazırda lise öğrencisi olan kişilerin % 72’lik kısmı kendi işini kurmak isterler. İş kurma fikirlerine yönelik gerekli çalışmalar yürüterek ciddi enerji harcayabilirler.
  • Aynı anda çok fazla iş yapmak isteyebilirler. Z kuşağı, çoklu çalışma istek ve arzusu ile çalışmalarını çok üst seviyelere taşımak isteyebilir.
  • Farkındalıkları yüksektir. Çevrelerine karşı aşırı duyarlı olan bu kesimin iletişim kabiliyeti de bu anlamda yüksektir. Bu kapsamda post-modern bir seçim anlayışı vardır.
  • Teknolojiye bağımlıdırlar. Z kuşağı denildiğinde akla gelen özelliklerin başında teknoloji gelir. Bu kuşak için teknoloji hayatın temel ihtiyaçları gibi bir olgudur.

Z Kuşağının Teknoloji Yönü Nasıldır?

Z kuşağı için internet çocukları yakıştırması yapmak çok doğru bir tespit olabilir. Bu kapsamda yapılan araştırmaya göre bu kuşakta bulunan insanların en çok zaman geçirdiği platform, % 90’ın üzerinde bir rakamla youtube olmuştur. Sosyal medya gelişmelerini yakından takip eden bu kuşak youtuber, tiktoker gibi hedeflerle kendilerini sosyal medyada göstermek isterler. Bunun yanında teknolojik donanıma tam olarak cevap veren cep telefonları da onlar için olmazsa olmazdır.

 

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir