Ağızdan Ağıza Pazarlama Nedir? Nasıl Kullanılır?

featured

Ağızdan ağıza pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerine göre çok daha etkili olan yöntemdir. İnsanlar genel olarak birbirinin görüşlerine önem verir ve bu düşüncelerden etkilenerek alışverişlerini yapar. Ağızdan ağıza pazarlama yönteminin mantığı da insanların birbirini etkilemesi mantığına dayanmaktadır. İnsanlar kullandığı ya da satın aldığı ürünü çevresine tavsiye ederse ürünün satışından elde edilecek gelirin de artması söz konusudur. Bu pazarlama mantığının da hedefi budur.

Son derece dürüst ve samimi bir pazarlama yöntemi olan bu uygulama ile işletmeci, dijital alanda pazarlama aşamalarını kontrol edebilir. Hizmet ağını geliştirebilir.

Ağızdan Ağıza Pazarlama Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Ağızdan ağıza pazarlama yönteminin uygulandığı birçok usul vardır. Söz konusu teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Fısıltı pazarlaması adı verilen teknikle insanların marka ile ilgili heyecan verici söylemlerde bulunacağı aktiviteler düzenlenmesi esas alınır. Bu sayede marka, insanlar tarafından tam anlamıyla tanınır ve çevrelerinde paylaşılır ve fısıltının gerçekleşmesi sağlanır.
  • Viral pazarlama denilen yöntem ile de insanlara marka bilgisi içeren mesajların gönderilmesi sağlanır. Herhangi bir reklam yapılmadan insanların bu mesajı birbirlerine yayması hedeflenir. Daha çok mail yoluyla gelen video bilgilendirmeleri, bunun bilindik uygulamalarıdır.
  • Topluluk pazarlama adı verilen yöntemde ise insanları bir araya toplamak esastır. Kullanıcı grupları, fanlar ve forum siteleri ile insanların bir araya gelip marka bilinirliğini artırması hedeflenir.
  • Gönüllü pazarlama ismi verilen yöntem ile de insanların marka ile çalışarak ürünleri satması ve pazarın genişlemesi tekniği uygulanır.
  • Tabandan pazarlama yönteminde de potansiyel müşterilere iletilen mesajların mümkün olduğu kadar fazla insana ulaştırılması hedeflenir. Gerilla pazarlama olarak adlandırılan yöntemde ilgilenildiği takdirde verimli sonuçlar almak da mümkündür.
  • Ürün tohumlama yönteminde doğru ürünü, doğru mekânda pazarlamak çok önemlidir. Bu kapsamda potansiyel müşterilere ücretsiz numune desteği de verilebilir.
  • Nüfuzlu kişilere pazarlama yönteminde ürünü anlatacak ve insanları etkileyecek bireylere yönelik çalışma yapılarak pazarlamada arzu edilen hedeflere ulaşılır.

Ağızdan Ağıza Pazarlama Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ağızdan Ağıza Pazarlama Yöntemini Kimler Kullanır?

Ağızdan ağıza pazarlama yöntemi her seviyedeki işletme tarafından uygulanabilen bir pazarlama yöntemidir. Söz konusu yöntem, sadece kar amacı güden kuruluşlar tarafından uygulanan bir yöntem de değildir. Bu yöntem siyasi partilerin kampanyalarında dahi kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazede etki sağlayan bu yönteme birçok kişi ve kuruluş da başvuru yapabilir. Bu kapsamda doktor, öğretmen, sendika ya da sivil toplum kuruluşlarının dahi bu yönteme başvurduğunu görebilirsiniz.

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Önemi Nedir?

Günümüz pazarlama teknikleri, son derece modern uygulamalarla yapılabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda insanlarla iletişim kurmak kolaylaşmış, insanların dijital dünyada geçirdikleri zaman, fırsata çevrilmiştir. Müşterilerin yaşamış olduğu olumlu ya da olumsuz deneyim, dilden dile dolaşarak insanların birbirini etkilemesine sebebiyet vermiştir. Söz konusu durum da insanların pazarlama tekniklerini geliştirerek markalarına katkı sağlama yollarını aramasına neden olmuştur. Gelişen modern imkânlar sayesinde işletmelerin marka tanıtımları ile ilgili dakikalar içerisinde milyonlarca insana ulaşması mümkün hale gelmiştir.

Ağızdan ağıza pazarlama, daha çok güvene dayalı bir pazarlama tekniğidir. İnsanlar, diğer insanlara ve onların deneyimlerine itibar ederler. Söz konusu pazarlama tekniğinde ürünü kullanan ya da bilgi sahibi olan insanların görüşleri ön plana çıkar. Yapılan uygulamalarla insanların ürünü satın alma ihtimalleri yükseltilmeye çalışılır.

İnsanlar, satın alma alışkanlıklarını belirlerken arkadaşlarına ve çevresindeki diğer insanlara güvenirler. Bu nedenle ağızdan ağıza pazarlama yöntemi, itibar edilen ve güven duyulan bir tekniktir. Bunun yanında, insanların bir düşünce ve marka tanıtımını bu yöntemle yayması çok daha kolay ve etkileyici bir dünya görüşürüz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir