Araştırma ve Geliştirme Giderleri Nelerdir?

featured

Araştırma ve geliştirme giderleri herhangi bir şirketin geliştirilmek üzere ya da yeni bir ürünün ortaya çıkması için yapılan harcamalara verilen isimdir. Bu harcamalar AR-GE harcamaları olarak bilinir. Varlıklar, üretim sistemleri ve yöntemleri, teknolojik gelişmelerin projeye dönüştürülmesi ya da insanlık adına faydalı olacak ürünlerin yapımında kullanılan harcamalara denir. Araştırma ve geliştirme giderleri için yapılacak harcamaların amacına uygunluğu tespit edildikten sonra harcamaların yapılması uygun olur. Şirketler genel olarak araştırma ve geliştirme ile ilgili yeni ürün bulma, hizmet oluşturma ya da hizmet bulma gibi giderleri harcamalar yapmaktadır. Bunu yaparken şirketin AR-GE için yaptığı harcamaları ortak giderleri olarak vergiden düşürebilir. Araştırma ve geliştirme giderleri (AR-GE) şirketin tasarlamak, geliştirmek, teknolojilerini iyileştirmek üzere yapılan harcamalardan oluşur. Ar-Ge harcamalarına tabi olanlar, ilaç sektörleri, teknolojik ve endüstriyel ve sağlık hizmetleri en çok yapılan harcamaların başında gelir. IRS, AR-GE harcamaları ile ilgili vergi indirimin sunmaktadır. Böylece AR-GE için yapılan harcamalar vergi beyanname indiriminden düşürülür.

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Neleri Kapsamaktadır?

Araştırma ve geliştirme giderlerinin kapsadığı alanlar şu şekildedir. Araştırma ve geliştirme, sorunlara çözüm bulma hedeflidir. Girişimde temel unsurların araştırılması, hizmet ya da mal oluşturma ile ilgisi sistematik faaliyetlere denir. Şirket ürünleri hakkında araştırma ve geliştirme yaptığı zaman fikri mülkiyet hakkına neden olmaktadır. Şirketlerin AR-GE ile ilgili kolları, büyük araştırmalar yapan şirketlere nazaran, küçük yatırımlardan büyük yatırımlara kadar uzanana geniş yelpazede yer almaktadır. Teknoloji bazında yer alan şirketler, araştırma ve geliştirme alanında karlarının büyük bir bölümünü, yeniden yatırırlar. Ayrıca büyük şirketler, küçük şirketlere yatırım yaparak araştırma ve geliştirme yapabilmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Yapma Nedenleri Nelerdir?

Araştırma ve geliştirme yapma nedenleri arasında en önemlisi yeni ürün ve teknolojik alanda gelişimleri takip ederek şirketlerin kendi sattığı ürünleri daha çok ileri teknoloji alanında geliştirmek ve hizmete sunmaktır. Ürünleri satış piyasasına sunmadan önce maliyetini, üretim zaman çizelgesini ve Pazar fırsatını değerlendirmelerden geçirir. Aşamalardan geçirilen yeni ürünleri birçok konseptini kullanarak, hizmet ve ürün hakkında geliştirme aşamasına geçer. Bazı büyük şirketler daha önce geliştirdiği ürünü ya da hizmeti hala geçerli olma durumunu belirlemek için AR-GE kullanarak kalite kontrol yapar. Şirketlerin yaptığı iyileştirmeler uygun maliyetlerde olduğunda hemen faaliyete geçilerek ve geliştirme aşamasına geçilir.

Araştırma ve Geliştirme Teknoloji Nedir? 

Araştırma ve geliştirme teknoloji denildiği zaman, yeni ürünlerin veya sistemlerin pazara sunulmadan önce araştırılarak değerlendirilmeye alınmasıdır. AR-GE süreci içerisinde iken kurumsal liderlerin ürün ya da hizmet hakkında nasıl satılması gerektiği ve nasıl çalıştığına kadar olan bütün aşamaları anlamalarını sağlamaktadır. Böylece üretimini gerçekleştiren ve satan bütün şirketler belirli bir dereceye kadar AR-GE çalışmalarına dahil olmaktadır.

AR-GE Harcamaları Nelerdir? 

AR-GE harcamaları denilince araştırma ve geliştirme adına harcanan bütün gideler gelmektedir. Bu giderler şu şekildedir. 

 • Tükenme ve Amortisman Payı 
 • Malzeme Giderleri 
 • Finans Giderleri 
 • Haraçlar, Vergi ve resim 
 • Hizmetler, Dışarıdan sağlanan fayda 
 • Genel Giderler

Araştırma ve Geliştirme Örnekleri Nelerdir? 

Araştırma ve geliştirme örnekleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir. 

 1. Temel Araştırma Örnekleri: 

 • Bazı koşullarda polimerleşme reaksiyonları ile sınıfta yer alan kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ürünlerin verimliliğini incelenmesine denir. 
 • Kuantum bilgisi ve hesaplaması ile ilgili hesaplama metotların aranması. 
 • Aminoasit dizisi ile antikor ürünlerinin belirlenmesidir. 
 • Sosyal gelişmeler ve ekonomik koşullar arasındaki ilişkilerin nedeninin incelenmesi. 
 • Uygulamalı araştırmaların amacı yeni bilgiler elde ederek özgün olan bilgileri araştırmaktadır. Aynı zamanda belirli bir hedefe ve amaca yönelik olarak gerçekleşir

2. Uygulamalı Araştırma Örnekleri: 

 • Bazı hastalıkların arasında antikor araştırma sırasında ayrım yapmak üzere yapılan araştırmalar 
 • Mekanik ya da fiziksel özellikleri olan polimerlerin optimize edilmesi için yapılan çalışmalar ● Bilgi işlemle ilgili yeni alanların veya yeni uygulamaların araştırılması 
 • Radyasyon hakkında saptamaları araştırmak için bazı elektromanyetik radyasyon emilimini inceleyerek araştırmak 
 • Yeni araştırmalar ve deneyler gerçekleştirilerek yeni ürünler ve malzemeler ortaya çıkararak üretmesi 

3.Deneysel Araştırma Örnekleri: 

 • Laboratuvar ortamında yapılan deneylerin polimerin olası ölçümlemenin araştırılarak, polimerlerin değerlendirilmesi 
 • İletim sistemleri ile yeni uygulamaların geliştirilmesi ve uygulama programları alanında gerçekleştirilen incelemeler.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir