featured

Arz, fiyat açısından değişkenlik gösteren, farklı düzeylerde üretilmiş, üretici kişilerin üretmek ve satmaya hazır hale getirdikleri ürün miktarını ifade eden bir terimdir. Talep, bir ürünün satın alınması için gösterilen istektir. Arz ve talep birbiri ile doğrudan ilişkilidir. Şöyle ki; bir ürüne duyulan talebin artışı fiyatın artışına da sebebiyet vermektedir. Bu sebepledir ki, ürünün ücreti ile arz edilmiş miktar arasındaki ilişkiye doğru yönlü bir ilişki denebilir. Fiyat bağımsız bir değişken olsa bile fiyat arttığı taktirde arz edilen miktarın artışı gözlemlenir. Tüm bunların dışında talep edilen ürün miktarıyla ürünün fiyatı arasında ise ters yönlü bir ilişki izlenir. Yani daha da açık konuşmak gerekir ise fiyatın artışı gözlemlendiğinde talep edilen miktarın azalışı gözlemlenir. Kısacası fiyat azalır ise; tüketici kişiler fiyatın düşüşünü gözlemlediği üründen daha fazla ürün talep ederler.

Talebi Etkileyen Unsurlar Nelerdir? 

Talebi etkileyen birçok faktör mevcut olup, bunlar şu şekildedir; Malın fiyatı, Parasal gelir, Diğer ürünlerin fiyatı, Zevk ve tercihler, Bekleyişler, Nüfus şeklinde sınıflandırılabilir. Malın fiyatı; bir tüketicinin üründen beklediği düşük fiyat, iyi kalite çerçevesinde şekillenir. Bu tabloya bile bakıldığında fiyatın artışı mevcut olduğu durumda az miktarda ürün talebinde bulunulur. Fiyat azaldığı taktirde ise talep edilme durumu artar. Yani sadece miktarın etkilenmesi durumu söz konusudur, diğer durumlar ise sadece talebi etkilerler

 • Malın fiyatı
 • Parasal gelir
 • Diğer ürünlerin fiyatı 
 • Zevk ve tercihler, 
 • Bekleyişler
 • Nüfus şeklinde sınıflandırılabilir.

Malın fiyatı; bir tüketicinin üründen beklediği düşük fiyat, iyi kalite çerçevesinde şekillenir. Bu tabloya bile bakıldığında fiyatın artışı mevcut olduğu durumda az miktarda ürün talebinde bulunulur. Fiyat azaldığı taktirde ise talep edilme durumu artar. Yani sadece miktarın etkilenmesi durumu söz konusudur, diğer durumlar ise sadece talebi etkilerler. 

Parasal gelir; gelirin artışı gözlendiği durumlarda mala olan talep de aynı oranda artış gösterecektir. Yine aynı şekilde de gelirin azaldığı durumda mala olan talepte azalışın gözlenmesi beklenebilir ve ön görülebilecek bir durumdur

Diğer ürünlerin fiyatları; tamamlayıcı ürünlerin yahut ikame ürünlerinin (birbirine tıpatıp benzeyen ürünler) fiyatları da talebi etkileyen unsurlardandır. Bu sebeptir ki ortalama aynı fiyatta bulunan iki üründen birinde indirim görülür ise o ürüne talep artar yahut birinin fiyatında artış gözlemlenir ise diğer ürüne talep artar.

Zevk ve tercihler; zamanla değişen şeylerden biri de zevk ve tercih durumudur. Örneğin bundan 60 yıl önce yazı yazmak için daktiloya talep fazla idi, ancak şu an hiç rağbet görmemekte, antikacılarda ürünün satışı gerçekleşmektedir. 

Bekleyişler; beklentiler talep üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Örneğin; Euro’nun artışı ön görülüyor ise, Euro’ya olan talep oldukça artacaktır.

Nüfus; tüketimin artışı gözlenen durumlardan biri ise nüfusun artışıdır. Bu da aynı oranda talebi etkileyecek olup yön verecektir. 

Arz Nedir? 

Arz, farklı fiyatlar skalasında üretilmiş ve üretilip satılmaya hazır olan ürünlerin miktarını belirten bir terimdir. Bir şirketin arzı ile bu arzın miktarını etkileyebilen tüm farklılıklar arasındaki bağlantıya verilen isim ise arz fonksiyonu olarak tanımlanır. Bir ürünün ücreti ile arz edilmiş miktarın arasındaki doğrudan ilişkiye ise arz kanunu ismi verilmektedir.

Arzda Değişkenliğe Sebep Olan Durumlar Nelerdir?

Arzda değişkenliğe sebep veren bazı durumlar vardır. Bu durumlar ise; 

 • Vergiler 
 • Sübvansiyon 
 • Teknolojinin değişmesi 
 • Beklentiler
 • Hava koşulları
 • Diğer ürün ücretlerinin değişmesi
 • Firma sayısındaki artış

Girdi fiyatlarının değişmesi şeklinde sınıflandırılabilir.

Vergiler; üretimin azalmasına sebep olan etkenlerden önde gelen şey vergilerin artışıdır. Üretimin azalması, piyasadaki sabit fiyatlarda artışa sebebiyet verir. 

Sübvansiyon; kelimenin açık anlamı teşvik kelimesine karşılık gelir. Arzda değişkenliğe sebep olan durumlardan biri de sübvansiyondur.

Teknolojinin değişmesi; verimliliğin artması ancak üretim maliyetlerinde azalma arzda değişkenliğe sebep olmaktadır. 

Beklentiler; ürünlerden beklenen olumlu bir etki ise üretimde artış gözlenir. 

Hava koşulları; üretimi azaltan bir diğer şey meteorolojik olaylardır. Piyasadaki birçok ürün olumsuz hava koşulları sebebi ile üründe kıtlaşma gözlenebilir

Diğer ürün ücretlerinin değişmesi; tıpatıp benzer ürünler arasında gözlenen değişkenlik talep ve arzı doğrudan etkilenir. 

Firma sayısında artış; firmalardaki gözlenen artış üretimi de aynı oranda arttırır. 

Girdi fiyatlarının değişmesi; ürünlerin üretimindeki maliyetlerin artışı üretimi azaltacaktır.

Arz Ve Talep Dengesinin Oluşması Nasıl Gerçekleşir?

Bir ürün için gerçekleşen talep ve arzın miktarındaki artış ile karşılaşılan her şey piyasa ortamını oluşturmaktadır. Piyasa ne kadar dengeli ise arz ve talep de o düzeyde dengede kabul edilir. Ürün alım ve satımında direkt olarak etki gösteren şey ürüne gösterilen talep ve arzın ta kendisidir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.