Vergi Dilimleri-Oranları Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler (2022 Güncel)

featured

Çalışıyorsanız ve belirli bir geliriniz varsa, gelir vergisi ödemeniz gerekir. Vergilendirmenin kapsamı, bireyin geliri arttıkça vergilendirmeyi kademeli olarak artıran artan oranlı bir vergi sistemi tarafından belirlenir. Düşük gelirliler nispeten düşük gelir vergisi oranına sahip olarak sınıflandırılır ve yüksek gelirliler daha yüksek vergi oranına sahip olarak sınıflandırılır.

2021 ve 2022 vergi yılları için beş vergi kategorisi vardır. Her birine %15 ile %40 aralığında farklı bir oran atanır ve her TL aralığı sabit bir miktar değildir

2022 Vergi Oranları

Vergi Dairesi (GİB) web sitesine göre, ücret dışı işçilik maliyetlerine uygulanan 2022 gelir vergisi ölçeğinin tüm detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Dilimi Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası %40

Ek gelir için geçerli olan 2022 gelir vergisi tablosu

Gelir Dilimi Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası %40

Vergi Oranlarının Avantajları Nelerdir?

Kulaklıkların başlıca avantajları aşağıdaki listede yer almaktadır:

Vergi sistemi ve artan oranlı vergi sistemi, gelir düzeyine bakılmaksızın herkesin aynı vergi oranında vergilendirildiği sabit vergi yapıları değildir. Yüksek gelirli insanlar daha fazla vergi ödüyor.

Zengin vergi mükelleflerinin düşük gelirlilerden daha fazla vergi ödemesinin adil olduğunu vurgulayarak gelir dağılımındaki eşitsizliği eşitler.

Düşük gelirliler daha az vergi öder ve onlara maliyet avantajı sağlar.

Hayır kurumlarına yapılan bağışlar gibi hayırsever faaliyetler ödüllendirilir ve yüksek gelirlilere vergi indirimleri sağlar.

Gelir Vergisi Oranları Nasıl Hesaplanır?

Bu hesaplamayı yapabilmek için öncelikle gelirin hangi dilimde olduğunu bilmeniz gerekir. Ödemeniz gereken miktar, geçerli vergi tutarına bağlıdır. Bir önceki yıla ait toplam gelirinize göre hangi vergi sınıfına ait olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Elbette vergi oranını hesaplamadan önce bazı terimlere aşina olmanız gerekiyor. Bu kavramları şu şekilde sıralayabilirsiniz:

Brüt Maaş

SGK İşçi Payı

İşsizlik Sigortası Primi

Vergi Matrahı

Aylık Gelir Vergisi

Şimdi gelir vergisi oranını hesaplamaya geçelim… basitlik adına hesaplamayı bir örnek üzerinden yapalım.

Toplam aylık maaşınızın 20.000 TL olduğunu varsayalım.

İkinci adım ödenecek SGK işçi payının hesaplanmasıdır. SGK işçi payı toplam maaş üzerinden hesaplanır. Bu durumda SGK işçisinin payı 20.000 x = 2800TL’dir.

Ardından, işsizlik sigortasının payını hesaplamanız gerekir. İşsizlik sigortası kısmı, toplam maaşınızın %1’i kadardır. Bu durumda işsizlik sigortası katkısı 20.000 x %1 = 200TL’dir.

Bu adımda, gelir vergisi matrahını hesaplamanız gerekir. Gelir vergisi matrahı, SGK çalışan payı ve işsizlik sigortası payı düşüldükten sonraki tutardır. Bu durumda vergi matrahı kısmı şöyle olacaktır: 20.000 – 2800 – 200 = 17.000 TL.

Yukarıdaki listede göreceğiniz 2022 yılı tarifesine gore 17.000 TL 32.000 TL`den daha düşük bir tutar olduğundan bireyin gelir vergisi oranından hesaplanır.

Vergi Oranları vs. Vergi Dilimleri

Vergi oranları ve vergi oranları, toplam ödenmemiş vergi tutarını hesaplamak için kullanılır. Benzer görünüyorlar, ama aslında oldukça farklılar.

Vergi oranları, vergilendirilen gelirin yüzdesidir, ancak her vergi oranı, farklı vergi oranlarına sahip bir dizi geliri temsil eder. %15, %20 veya %27 Gibi çoğu vergi mükellefi, aşamalı olarak vergilendirilen gelire sahiptir. Yani gelirleri, vergi oranının nominal faiz oranını aşan çoklu vergi oranlarına tabidir.

Vergi mükellefinin vergi oranı, vergiler için ödediği gelir yüzdesini mutlaka yansıtmaz.

Gelir Vergisi Ne Zaman Sıfırlanır?

Yılın son ayında gelir vergisine tabi sigortalılar, izleyen yıl belirlenen vergi oranlarından birine tabi olacaktır. Dolayısıyla yılsonuna kadar vergi sınıfının yeniden düzenlenebileceği söylenebilir. İkinci seçenek, sigortalı çalışanın mevcut işini bırakıp başka bir işveren için çalışması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, kişisel gelir vergisi matrahı kaldırılacaktır. Ancak ikinci seçenek hala tartışmalı bir uygulamadır

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir