Dendritik Hücreler Nedir, Ne İşe Yarar ?

Dendritik Hücreler Nedir, Ne İşe Yarar ?

Dendritik hücreler, adaptif bağışıklık sisteminde önemli bir rol haline gelen bir tür antijen sunan hücredir. Dendritik hücrelerin ana işlevi, antijenleri sunmaktır ve bu nedenle hücrelere bazen “profesyonel” APC’ler denir.

Ek olarak, yalnızca dendritik hücreler, aktif olmayan veya dinlenme sırasında naif T lenfositlerinde birincil bir bağışıklık tepkisi oluşturma kapasitesine sahiptir. Bunu yapmak için, dendritik hücreler saldırgan cisimlerden antijenleri yakalar ve işleyip daha sonra hücre yüzeylerinde göstermeye başlar. Gerekli aksesuar veya yardımcı uyarma molekülleri ile birlikte karşımıza çıkar.

Dendritik hücreler ayrıca B hücrelerinin işlevine de katkıda bulunur ve bağışıklık hafızalarının korunmasına yardımcı olur. Dendritik üreten sitokinler ve B hücresi aktivasyonunu ve farklılaşmasını destekleyen diğer faktörler, saldırgan bir cisim nedeniyle bir ilk antikor yanıtı meydana geldikten sonra, lenf düğümlerinin germinal merkezinde bulunan dendritik hücreler, çok sayıda antikor ve antijen kompleksi oluşturarak B hücre belleğine katkıda bulunur gibi görünmektedir. Bu, B hücrelerinin kendilerini alıp T hücrelerine sunabileceği uzun süreli bir antijen kaynağı sağlamak için oluşmuş bir sistemdir.

Dendritik hücreler, deri üstü gibi dış ortamla teması olan dokularda ve burun, akciğerler, mide ve bağırsakların astarlarında bulunur. Olgunlaşmamış formlar da kanda bulunur. Aktive edildiğinde, dendritik hücreler, T hücreleri ve B hücreleri ile etkileşime girmek için lenf dokusuna hareket eder ve adaptif bağışıklık tepkisini şekillendirmeye yardımcı olur. Gelişim sırasında, “dendritler” adı verilen dallı çıkıntılar geliştirirler, bu nedenle hücrelere bu ad verilir.

Dendritik Hücreler Nedir, Ne İşe Yarar ?

Dendritik Hücreler Türleri

Primatlarda dendritik hücreler genellikle iki ana gruba ayrılır: miyeloid dendritik hücreler (mDC’ler) ve plazmasitoid dendritik hücreler (pDC’ler).

Geleneksel dendritik hücreler olarak da adlandırılan mDC’ler, monositlere veya beyaz kan hücrelerine benzer ve ayrıca T hücrelerinin ana uyarıcısı olan daha bol mDC-1’e ve yaraların neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan daha az yaygın mDC-2’ye bölünmüştür. Burada ki mDC’ler sitokin interlökin-12’yi salgılar ve Toll benzeri reseptörler TLR’ler TLR 2 ve TLR 4’ü gösterirler.

Yer alan pDC’ler plazma hücrelerine benzer ancak mDC’lerin bazı özelliklerini paylaşır. Daha önce interferon üreten hücreler olarak bilinen bunlar, büyük miktarlarda interferon-alfa salgılayabilir ve TLR 7 ve TLR 9 gösterirler.

İki tip dendritik hücre arasında ayrım yapmak için BDCA-2BDCA-3 ve BDCA-4 belirteçleri kullanılır.

Başka bir dendritik hücre türü, foliküler dendritik hücre veya fDC’dir. Miyeloid ve plazmasitoid formların aksine, bu dendritik hücreler hematopoietik kökenli değildir ve MHC sınıf II eksprese etmezler. Bu fDC’ler mezenkimal kökenlidir ancak lenfoid foliküllerde bulunur ve dendritlere sahiptir.

Laboratuarda kültürlenen dendritik hücreler, vücuttan izole edilenlerden birkaç açıdan farklıdır, ancak daha kolay temin edilebildikleri için araştırmalarda hala kullanılmaktadır. Bunlar, monositlerden olgunlaştırılan Mo-DC’leri veya MDDC’leri ve hematopoietik progenitör hücrelerden türetilen HP-DC’leri içerir.

Dendritik Hücreler Tarihçesi

Dendritik hücreler, ilk olarak 1970’lerde Ralph Steinman tarafından tanımlanmıştır. Bu hücreler ilk olarak dalakta bulundu ve daha sonra hücrelerin tüm lenfoid ve lenfoid olmayan dokuların çoğunda mevcut olduğu keşfedildi. Bundan önce, immünologlar genellikle makrofajların bağışıklık sistemindeki ana APC olduğunu düşünüyorlardı. Dendritik hücrelerle karşılaştırıldığında, makorfajlar çok daha fazla sayıda bulunduğu için tüm vücuda eşit olarak yayılmıştı ve antijenleri ortaya çıkardıkarını biliyorlardı. Dendritik hücreler çoğu hücrelere göre çok daha nadir olduğundan, profesyonel APC’ler olarak kabul edilmeleri 1980’lere kadar sürdü.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir