Dünyanın en derin noktası neresidir?

featured

Yaşadığımız birçok gizeme ev sahipliği yapmaktadır. Yer küre sürekli olarak yeni araştırmalara, yeni keşiflere sebep olmaktadır. Dünyanın en derin noktası neresidir? Sorusu sık sık gündem oluşturan sorulardan birisi olma özelliğini taşır. Dünyanın en derin çukur Marianna çukurudur. Marianna çukurunun günümüzde tespit edilen derinliği yaklaşık olarak 10.995 metre olduğu bilinmektedir.

Ancak çukur üzerine günümüzde hala araştırmalar devam etmektedir. Bazı araştırmacılara göre ise Marianna çukurunun derinliği 11.035 metre düzeylerindedir. Çukur sayaçtan sayaca farklılık göstermektedir. Marianna çukuru 2009 yılında ABD tarafından ulusal anıt olarak unvan almıştır. Marianna çukurunun konumu günümüzde tam olarak bilinmemektedir. Çukurun Orta Amerika dolaylarında olduğu düşünülmektedir.

Marianna çukuru oldukça yüksek bir basınç merkezi konumundadır. Çukurun basınç değerleri 1087 bar olduğu bilinmektedir. Marianna çukuru üzerine günümüzde hala araştırmalar devam etmektedir. Bu gizemli çukur günümüzde hala gizemini korumaya devam etmektedir. Marianna çukuru normal bir atmosfer basıncından yaklaşık 1050 kat daha yüksek basınçlardadır. Marianna çukurun da ayrıca az da olsa birkaç aktif volkan bulunmaktadır.

Bu volkanlar belli aralıklar lav püskürtmektedir. Çukurunun içi tamamen karanlık düzeydedir. Çukur hiçbir şekilde aydınlık almamaktadır. Ayrıca araştırmacılar yaptıkları son araştırmalarda Marianna çukurunun farklı türlerinin bulunduğunu da belirtmiştir. Marianna çukurunun ayrıca Pasifik okyanusu dolaylarında olduğuna dair fikirlerde bulunmaktadır. Ancak çukurun günümüzde tam konumu belli değildir.

Dünyanın En Derin Noktası Hakkında Sıra Dışı Bilgiler?

Dünyanın en derin noktası olma özelliğine sahip olan Marianna çukuru araştırmacıların en çok ilgisini çeken bölgelerden birisidir. Pasifik okyanusuyla ile Orta Amerika arasında bulunan çukur yüksekliğiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Marianna çukurunun boyu Everest dağını yutacak düzeydedir. Ayrıca Marianna çukuru dünyanın en eski okyanus tabanı olarak bilinmektedir. Marianna çukurunun yaşı yaklaşık olarak 185 milyon yıl öncesine dayanmaktadır.

Marianna çukuru günümüzde Everest dağından yaklaşık 2250 metre daha büyük konumda yer almaktadır. Marianna çukurunun içerisinde birkaç tane aktif volkan bulunmaktadır. Bu volkanlar bazı zamanlarda püskürerek patlayabilmektedir. Marianna çukurunun hiçbir bölgesi güneş ışığı almamaktadır. Dolayısıyla tamamen karanlık yapıda bulunmaktadır. Çukurun suyunun sıcaklığı 1 derece ile 3 derece arasında değişmektedir. Donma noktasına son derece yakın düzeydedir.

Marianna çukurunun bütün hakları ABD’ye ait durumdadır. Dolayısıyla çukurda araştırma yapan araştırmacıların çoğu Amerikan bilim jeoloji uzmanlarıdır. Ayrıca Marianna çukurunun yönetim hakkı da tamamen ABD’ye ait durumdadır. Marianna çukuru hakkında yapılan araştırmalar günümüzde hala devam etmektedir. Dünyanın en derin noktası unvanını korumaya devam eden Marianna çukuru tüm gizemiyle günümüzde hala keşfedilmeyi beklemektedir.

Marianna çukurunda yapılan araştırmalar son derece profesyonel araç gereçlerle sağlanmaktadır. Marianna çukurunda araştırma yapılmasının birçok zorluğu ve tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla çukurda yapılan araştırmalar yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmektedir.