1. Haberler
  2. Life
  3. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Nedir?

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Nedir?

featured

Sanayileşmenin hızla geliştiği günümüzde artık insanlar bireysel üretim yapmaktan çıkarak kitlesel şekilde üretime katılmaya başlamıştır. Böyle bir durumda birçok insanın aynı yerde çalışması belli tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Yaralanmalar, yangın, uzuv kaybı, cilt hastalıkları, organ kaybı, elektrik çarpası gibi birçok tehlike ortaya çıkmıştır. Çalışanların sağlığını korumak ve işletmenin üretimini aksamadan devam ettirmek amacıyla bu sistem belli bir kurala bağlanmak istenmiştir. 1980’de Avrupada 2012 yılında ise Türkiyede İSG bir gereklilik haline gelmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.

İSG Nedir?

İSG Nedir? Kısatılmış adı İSG olan İş Sağlığı ve Güvenliği işin ve çalışanların belli bir düzen içinde, yazılı kurallara bağlı kalınarak çalışma sırasındaki riskleri en aza indiren bilimsel bir çalışmadır. İSG’nin amacı işin başlangıcından bitişine kadar olan sürede çalışanları iş kazalarından ve çalışma esnasında oluşacak hastalıklardan, yaralanmalardan ve ölümlerden korumaktır. Hangi sektör olursa olsun çalışma esnasında İSG kurallarına yeterince uyulduğu takdirde verimin arttığı ve belli bir düzen içinde çalışmanın aksamadan devam edeceği kesindir. İSG tıp, iktisat, kimya, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi birçok alandan iş türüne ve çalışma şekline göre yararlanmaktadır.

İSG Faydası Nelerdir?

İSG’nin en temel faydası insan odaklı bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Çalışanların çalışmış oldukları süre boyunca her türlü tehlikeden uzak bir şekilde üretime devam etmelerini sağlar. Sadece çalıştıkları süreyi kapsamaz. Aynı zamanda mesleki hastalıklardan da çalışanları korumayı hedefler. Bazı tehlikeli sınıfa giren işlerde mesleki hastalıklar hayati önem arz etmektedir. Başlangıçta kendini belli etmiyor olsa da ilerleyen dönemde çalışanın sağlığı olumsuz etkileyecek birçok hastalık mevcuttur. Bunun gibi durumlarda çalışanın sağlığı her ne kadar korunmaya çalışılıyor olsa da yine de yeterli olduğu söylenemez. Bunun asıl sebebi mesleki hastalıkların kesin bir çizgi ile ayrılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde literatüre geçmemiş birçok meslek hastalığı mevcut olduğu halde gerekli çalışma hayata geçmediği için çalışanlar bu durumdan olumsuz etkilemektedir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan işletmelerde işyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorunludur. Ayrıca iş yerinde bulunan çalışan sayısına göre temsilci bulunması gerekir.

İSG’nin İşçi ve İşveren için Ortak Faydası Nedir?

Aslında İSG çalışanı merkeze alan bir yaklaşıma sahip olsa da alınan birçok tedbir çalışan kadar işverenin de faydasına olacak bir sistemdir. İSG kurallarına uyulduğu taktirde çalışan sağlığı güvenceye alındığı gibi üretimin devamlılığı da sağlanacak ve işverenin kazancı da artacaktır. Çalışanlar işlerinde ne kadar sağlıklı ve uygun şartlarda çalışırsa işverenin elde ettiği kazanç da o derece artacaktır. Ancak günümüzde yetersiz İSG tedbirlerinden dolayı ortaya çıkan iş kazaları da vardır. Devlet bunun gibi durumlarda işletmeye maddi ceza vererek bu durumun önüne geçmeye çalışmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir