Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası geçiş, kamuda çalışan kişilerin başka kamu kurumlarına geçişini sağlayan bir uygulamadır. Kurumlar arası geçiş, kanunla düzenlenmiş bir idari işlemdir. Kurumlar arası geçiş sürecini, geçiş başvurularının yapılma şeklini ve başvuru şartlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Kurumlar arası yatay geçiş uygulaması, nakil adıyla da bilinmektedir. Herhangi bir devlet kurumunda hali hazırda görev yapmaktayken başka bir devlet kurumuna geçmek, kurumlar arası geçiş olarak tanımlanmaktadır. Nakil işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlığı ile düzenlenmektedir. Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlar Kanun’un ilk maddesinde belirtilmektedir. Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kurumlar arasında:

 • Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
 • İl Özel İdareleri
 • Bakanlıklar
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 • Üniversiteler
 • Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere pek çok kamu kurumu bulunmaktadır. Adı geçen kurumlar arası nakil işlemleri de dolayısıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen usul ve esaslarla düzenlenmektedir. Özel koşullar ile belirlenecek farklı hükümler olabilmektedir.

Kurumlar Arası Geçiş Koşulları

Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddesinde kurumlar arası naklin koşulları düzenlenmiştir. Bunlar:

 • Kurumlar arası geçiş talep eden kişi öncelikle geçmek istediği kuruma başvuru yapmalıdır.
 • Çalışmakta olunan kurumdan izin alınması gereklidir.
 • Hali hazırda çalışılan kurum ve nakil istenilen kurumun her ikisinin de onayı gereklidir.
 • Diğer kurumda işe başlanmadan önce çalışılan kurum ile ilişik kesilmelidir.

Kurumlar arası geçiş kamu görevlilerinin mevcut pozisyonuna, bir alt derecesine ya da bir üst pozisyona olabilmektedir. Daha alt bir pozisyona nakil için kamu görevlisinin isteği mutlaka gereklidir. Ayrıca, memurun nakil edileceği kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasında en fazla üç derece olmalıdır. Üst bir pozisyona nakil için bahsi geçen pozisyonun şartlarının karşılanıyor olması gerekmektedir.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Geçiş yapmak istediği kuruma başvuru yapan kişi, başvurusunu bir dilekçe ile yapmalıdır. Yazılması gereken dilekçenin biçim kuralları ve içeriği internette kolayca bulunabilmektedir.
 • Kurumun talep ettiği özel şartlar olması ihtimali vardır. Bu nedenle, kurumdan gerekli bilgiler eksiksiz alınmalıdır.
 • Kurumlar arası geçiş yapacak memur, daha üst bir dereceye geçecek şekilde nakil olabilmektedir. Fakat derece yükselmesi ile nakil düzenlemesinde:
 • 1. Dereceli kadrolar için 12 yıl
 • 2. Dereceli kadrolar için 10 yıl
 • 3. Ve 4. Dereceli kadrolar için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Nakil talepleri bu koşullar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
 • Nakil isteyen memurun geçmek istediği kurum 657 Sayılı Kanun’a tabi kurumlar arasında olmayabilir. Bu durumda talep edilen kurumun ilgili kanunlarının incelenmesi gereklidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir