Kütle Nedir?

Kutle-Nedir

Kütle kavramının tanımlamasını yaparken ön planda olan konu cisimlerin sahip olduğu niceliklerdir. Yapılan bu tanımdan hareket ederek niceliklerin ölçüm işleminde kullanılan cismin öz ve mevcut durumuna kütle adı verilir. Kütle Nedir Madde miktarı şeklinde de tanımlanmakta olan kütleler nesnelerin hareket durumlarına göre direnç gösterebilmek zorundadırlar.

Bilindiği üzere bir cisim kütle oranı bakımından büyüdükçe şayet dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulanırsa hızlanması da azalmaktadır. Sonuç olarak ; kütlesi büyük olan cisimlerin eylemsizlikleri de büyük olma özelliğini taşımaktadır. Yer çekimi, kütlenin bulunmuş olduğu değeri değiştirmekte olan bir etmen değildir. Kütleler yer aldıkları alandaki miktarlarını korumaya devam etmektedirler.

Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark Nedir?

Kütle ve ağırlık birimleri arasında bulunan en temel fark, kütle evrenin her neresinde olunursa olunsun sabit değere sahip olan bir birim özelliğine sahip olurken, ağırlık yer çekiminin bile farklılık gösterebileceği bir alan içinde çekimsel olan kuvvete bağlı bir biçimde farklılık gösterebilir. Örneğin, dünya da bir kişinin kütlesi 120 kilo iken, ağırlığı 1200 N değerine eşittir (g=10N/kg). Aydaki kütlesi ise 120 kilo olan bir kişinin ağırlığı yalnızca 200 N değerine eşittir.

Kütle, sıcaklık ya da basınç vb. durumlardan etkilenmez. Ek olarak, bir cismin eylemsizliğinin ölçüsüne de kütle denilmektedir. Bir cismi hızlandırabilmek adına gerekmekte olan kuvvet, cismin kütlesine bağlı özelliktedir. Kütle değeri arttıkça gerekmekte olan kuvvet miktarı da artar. Newton’un görüşüne göre, uygulanma durumunda olan kuvvetin ivmeye oranı kütle olarak tanımlanabilir. F=ma şeklinde de bu durum formülize edilir.

Kütle temel özellikte bir skaler büyüklük yani belirli bir yönü bulunmamaktadır. Kütle tanımından da açık bir biçimde anlaşılacağı üzere fizik, kimya ve biyoloji de dahil olmak üzere bütün fen bilimleri dallarında geniş bir skalada tanıma sahip olan bir terimdir.

Kütle Nasıl Ölçülür?

Kütlelerin ölçüle bilinmesi için eşit kol özelliklerine sahip bir teraziye ihtiyaç duyulmaktadır. Kütleler nerde olursa olsun aynı değeri göstermektedirler. Gramla ölçülen kütlelerin fizik bilimindeki simgesi m harfidir. Ölçümleme işlemi esnasında ise kilogram yani “k” harfi ve gram “g” harfi ile simgelenmektedirler. SI birim sistemi özelliği üzerinden kg biçiminde yazılan kilogram haricindeki ton da bir kütle ölçüm birimi olarak kabul edilir.

  • 1 ton 1000 kilogram ağırlığına eşittir.
  • 1 gram ise 0,001 kilograma eşittir.

Atom parçacıklarının kütlesinin hesaplanması için kullanılmakta olan formül MeV/c² şeklindedir.

Kütleleri ölçüm işleminde kullanılmakta olan eşit kollu terazilerde bir tarafa ölçülmek istenen madde diğer tarafa ise standart bir kütle yerleştirilir.