1. Haberler
 2. Genel
 3. Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing, bir tarafın kiraya verenin, başka bir tarafa (kiracı), kira ödemesi karşılığında genellikle belirli bir süre için varlığı kullanma münhasır hakkını verdiği bir sözleşmedir.

Leasing, bir firmanın bir dizi sözleşmeye bağlı, dönemsel, vergiden düşülebilir ödeme yapması gereken belirli sabit varlıkların kullanımını elde edebildiği süreçtir. Kiralama, kiracının, sahibine ödeme yaparak maddi varlığın kullanımını belirli bir süre için güvence altına almasını sağlayan bir sözleşmedir.

Leasing Kiralamanın Özellikleri

Leasing’in başlıca özellikleri veya unsurları şunlardır:

 • Sözleşme: Kira finansmanı sözleşmesinin esasen sahibi ve kullanıcı olmak üzere iki tarafı vardır.
 • Varlıklar: Kiralanacak olan varlıklar, gayrimenkuller, kiralama finansmanı sözleşmesine konu olmaktadır.
 • Kira Süresi: Kiralamanın iptal edilemediği temel kiralama süresi olarak bilinir.
 • Kira Ödemeleri: Kiralama işlemi için kiracının kiraya verene ödediği kira bedelidir.
 • Bakım: Kiralanan varlığa ilişkin bakım onarım, vergi, sigorta ve diğer giderlerin ödenmesine ilişkin karşılık maddi giderlerdir.
 • Kiralama Süresi: Kiralama süresi, kiralama sözleşmesinin yürürlükte kaldığı süredir.
 • Mülkiyet: Kiralama süresi boyunca varlıkların mülkiyeti kiralayanda kalır ve kullanımına kiracıya izin verilir.
 • Fesih: Süre sonunda sözleşme feshedilebilir.
 • Yenileme veya Satın Alma: Temel dönemin sonunda kiralamayı yenileme veya varlıkları satın alma seçeneği.
 • Temerrüt: Kiracı, gelecekteki tüm ödemelerden bir kerede sorumlu olabilir ve karşılığında varlığın mülkiyetini alabilir.

Kiracı Açısından Avantajlar

 • Sermaye Tasarrufu: Leasing, işletmede kullanılan ekipmanın tüm maliyetini 0 finansman sağlayarak karşılar. Kiracı, peşinat olmadığı için herhangi bir teminat parası vermez veya ödemez. Bu şekilde, sermaye veya finansal kaynaklardaki tasarruf, örneğin stokların satın alınması gibi diğer üretken amaçlar için kullanılabilir.
 • Esneklik ve Kolaylık: Kira sözleşmesi, tüm kiracıların kolaylık ve gereksinimlerine göre, kiralama süresi ve kiralama kiralamalarına göre özel olarak yapılabilir.
 • Nakit Akışlarının Planlanması: Kiralama, kiracının nakit akışlarını doğru planlamasını sağlar. Kiralar, aynı varlıkların kullanımından işletmeye gelen nakitten ödenebilir.
 • Likiditede İyileştirme: Kiralama, kiracının satış ve geri kiralama tekniğini benimseyerek likidite durumunu iyileştirmesini sağlar.
 • Eskime Riskinin Kayması: Kiracı, varlığı satın almak yerine varlıkların kullanımını elde ederek riski kiraya verene kaydırabilir.
 • Bakım ve İhtisas Hizmetleri: Özel türde bir kiralama düzenlemesi durumunda, kiracı, kiralanan varlığın bakımı için kiraya verenin özel hizmetlerinden yararlanabilir. Bu tür hizmetleri sağlamak için daha düşük ücretler daha yüksek kiralar olsa da, kiralamalar genel idari görür ve kiraya verenin özel hizmetleri nedeniyle hizmet maliyetleri azalır.
 • Bilanço Dışı Finansman: Kiralama, kiracıya “bilanço dışı” finansman sağlar, çünkü kiralama ne varlık ne de borç olarak kaydedilmez.

Leasing Nedir?

 

Leasing Türleri

Finansal kiralama

Bir uzun vadeli kira nominal bir kira ödemek, satmak veya cihazı hurdaya sonra ekipmanları ömrü boyunca genellikle ödemek istemezler. Ortalama 3 veya en fazla 4 yıl kiralarlar.

Kiralama şirketi, kiralama süresi boyunca ekipmanın tüm maliyetini artı ücretleri geri alır. Ayrıca, ekipmanın sahibi siz olmasanız da, bakımından ve sigortalanmasından siz sorumlu olursunuz.

Kiralanan varlığı, sermaye kalemi veya şirket tarafından satın alınmış bir kalem olarak bilançonuzda göstermelisiniz. Yedi yıldan uzun ve bazı durumlarda beş yıldan uzun olan kiralamalar, sanki varlığı doğrudan satın almışsınız gibi sermaye indirimlerini talep edebileceğiniz “uzun fonlu kiralamalar” olarak bilinir. Bunlarında bazı kendi çapında avantajları bulunaktadır.

Faaliyet Kiralaması

Faaliyet kiralamayı düşünüyorsanız aşağıdaki noktaları unutmayın.

 • Tüm çalışma ömrü boyunca ekipmana ihtiyacınız yoksa sizin yararınıza olacaktır.
 • Kiralama şirketi, kiralama sonunda varlığı geri alacaktır.
 • Kiralama şirketi, bakım ve sigorta için sorumludur.
 • Varlığı bilançonuzda göstermek zorunda değilsiniz.

Satış ve Geri Kiralama

Satış ve geri kiralama anlaşmasında, firma sahip olduğu bir varlığı satar ve daha sonra aynı varlığı alıcıdan geri kiralar. Bu şekilde kiracı, kullanım için varlıkları alır ve aynı zamanda nakit alır.

Kaldıraçlı Kiralama

Kaldıraçlı kiralama, kiracı ve kiraya verene ek olarak üçüncü bir tarafın, borç verenin dahil olması dışında, doğrudan kiralama ile aynıdır. Borç veren, kiralanacak varlığın satın alınmasını kısmen finanse eder; kiraya veren borçlu olur.

Sözleşmeli kiralama

Sözleşmeli kiralama genellikle şirket arabaları için kullanılır.

 • Kiralama şirketi, onarım ve servis gibi yönetim ve bakım için bazı sorumluluklar alır.
 • Ayrıca varlığı bilançonuzda göstermek zorunda değilsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir