Liderlik Becerileri Nasıl Sürdürülebilir?

featured

Liderlik becerilerinin sürdürülebilir olması için bireylerin kendini geliştirmesi gerekir. Her insan yaşantısı boyunca çevresine veya başkalarına liderlik etmektedir. Kaliteli bir lider olmak için sanıldığı gibi büyük bir ekibe ihtiyaç yoktur. Elbette, önemli olan bireylerin liderlik vasıflarının farkına varmak ve bu vasıfları geliştirip ekibine yansıtmak yeterli olacaktır. Özellikle pozitif ruhlu insanlar, çevresini sürekli olarak motive edenler kişiler ve ilham verici insanlar liderlik becerisi en üst düzeyde olan kişilerdir.

Liderlik Nedir?

Liderlik, içinde bulunduğu ekibe, topluluğa, takım ruhunu aşılayıp amacına ulaşmak için motive etmek ve ekibe gereken desteği vermek anlamına gelir. Örneğin, birlikte bir görevi yerine getirmek üzere kişileri harekete geçirerek onları yönlendirmek liderliğin görevlerinden biridir. Elbette, liderlik yapılabilmesi için ekip ya da topluluğun herhangi bir amacının olması gerekir. Lider olmak doğuştan gelen bir yetenekten çok sonradan kazanılan yeteneklere denilmektedir. Bu vasıflara sahip olan ve kendini sürekli geliştiren kişilere de lider denir.

Liderlik Becerileri Nelerdir?

Liderlik becerisi kazanmak için içinde bulunduğunuz topluluğu etkilemeli, harekete geçirmeli ve motive ederek esinlendirmelisiniz. Liderlik potansiyeline sahip olan kişilerin çevresinde olanlar kendi istek ve arzularıyla lideri takip eder. Bunun için lider olmak isteyen kişilerde birtakım becerilerin olması gerekir. Liderlik becerileri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Beden diline hakim, etkili iletişim kapasitesi yüksek ve ikna edici olmalı
 • Karşısındaki bireyleri dinleyerek anlama yeteneğine sahip olmalı
 • Sürtüşme, çatışma gibi kriz dönemlerini yönetebilecek potansiyele sahip olmalı
 • Stratejik ve etkili yönetim becerisine hakim olmalı
 • Farklı anlayışa sahip bireyleri uzlaştırma yeteneğine sahip olmalı
 • Ortak bir payda için bir araya gelen topluluğu hedefine ulaşmak üzere motive etmeli ve desteklemeli

Liderlik Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Liderlik becerilerini geliştirmek isteyen kişiler, çok çalışmalı ve sürekli olarak kendini geliştirmelidir. Lider olabilmek için liderlik vasıflarının tamamına sahip olmak gerekir. Bu isteğe ve azme sahip olan bireylerin liderlik becerisini doğru kanallardan öğrenmelidir. Birçok beceri zaman içinde deneyimler ve bilgi birikimleri ile kazanılmaktadır. Fakat iyi bir lider olmanın yolu kapsamlı bir eğitim süreci ile mümkündür. Dolayısıyla, lider olmak isteyenlerin ilk olarak doğru kanallardan eğitim almalıdır.

 • Liderlik becerilerini geliştirmek için daha önce yaptığınız hatalardan dersler çıkarılmalıdır.
 • Bunun için liderlik yolculuğunuzda sizi zorlayacak projeleri üstlenmeyi isteyin.
 • Olayları ve durumları farklı açılardan değerlendirme yeteneğine sahip olun.
 • Eleştirilere her zaman açık olun ve diğerlerinin sizi değerlendirmelerini isteyin.
 • Çeşitli görevlere eşlik edin ve sizi zorlayacak programlara dahil olun.

Sürdürülebilir Liderlik Dönemi

Sürdürülebilir liderlik: Global dünyada sürdürülebilir bir kurum olmanın en etkili yöntemi sürdürülebilir liderlerle mümkün olmaktadır. Elbette, sürdürülebilir lider olmak sürekli olarak gelişen teknolojiyle birlikte kurumların çağın şartlarına ayak uydurması adına gereken bütün talebi karşılayabilmesi anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir olmak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, büyük kurumların sürdürülebilirliğe karşı olan duyarlılık her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda, sürdürülebilir olmanın yanı sıra sürdürülebilir liderlik anlayışı daha çok dikkatleri çekmeye başlamıştır. Büyük kuruluşlarda sürdürülebilirliği devam ettirmek için özellikle sürdürülebilir liderlere gerek vardır. Sürdürülebilir liderlik sürekliliği olan ve geniş ufuklu lider anlamına gelmektedir. Farklı bakış açısına sahip olmak koçluk görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilme yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Günümüzde kurumların sıkça kullandığı sürdürülebilir kelimesi; kurumların büyüyerek gelişmesi ve markalaşması anlamına gelir. Markalaşmaya giden kurumlar zamanla sadık müşteriler kazanması anlamına gelir. Şirketlerin sürdürülebilir olması ve bu anlamda başarılı olması için sürdürülebilir liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürdürülebilir liderlik; sürekli gelişen, yenilikçi yöntemler deneyen ve fark yaratan kişilerdir. Çözüm odaklı yenilikçi faaliyetleriyle ortak amacı ve vizyonu olan kişilerdir. Bu özelliklerin yanında sürdürülebilir liderlik vasıfları arasında etkin yönetim, öğrenme derinliği, sağladığı başarı, aldığı kararlarda her kesin çıkarını gözeten ve çalışan enerjilerini yenileme ve koruma becerisine sahiptir. Artan rekabet ve küreselleşme sistemi daha çok karmaşıklaştırarak baskı oluşturmaktadır. Böyle toplumlarda sürdürülebilir liderlik yetkinlik ve bilgi beceriye ek olarak yaratıcı düşünce yetisine, farklı fikirde düşünme becerisine ve davranış bakımından farklı düşünce yaklaşımlar arar. Dolayısıyla, sürdürülebilir liderlik, bu alanda uzman olan koçlardan destek alarak beceri ve yetkinliklerini arttırmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir