Mobbing Ne Demek?

Mobbing Nedir ?

Mobbing durumu (iş yerleri ve bazı kurumlarda psikolojik olarak taciz), genellikle hiyerarşik bir yapının bulunduğu işyerleri ve kurumlarda güçlü durumda olan çalışanın altında kalan başka bir çalışan ya da çalışanları rahatsız edici durumdaki davranışlar ile sistematik bir şekilde olarak taciz etmesidir . Güçlü olan kişinin kendisinin altında yer alan kişi ve kişilere psikolojik olarak baskı uygulaması işlemidir. İş yerlerinde ve kurumlarda mobbing biçiminde psikolojik olarak taciz bütün kurum ve kuruluşlarda az da olsa görülmesine rağmen özellikle kar gibi bir amacı olmayan işyerlerinde, okullarda ve sağlık alanlarında daha da yaygın bir şekilde görülmektedir.

Herhangi bir eylemin işyerlerinde psikolojik durumda bir şiddet sayılabilmesi için bazı unsurları taşımasına bağlıdır. Bu unsurlar ise şunlardır :

Psikolojik şiddet olarak sayılabilecek eylemler iş yerinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Sistemli ve sürekli olarak yapılmakta olan eylemlerdir.

Bezdirme ve işten uzaklaştırma vb amaçlar ile kasti bir şekilde yapılmalıdır.

Bu eylemlere maruz kalmakta olan mağdur kişinin iş performansı, bedenen ya da psikolojik sağlığı bakımından büyük bir zarara yol açmalıdır.

Mobbing Türleri Nelerdir?

İş yerlerinde mobbing türleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. İlki aynı hiyerarşik seviyede yer alan birbirleri ile fonksiyonel düzeyde ilişkiye sahip çalışanların birbirlerine karşı mobbing kapsamı altında değerlendirilebilecek olan davranışlara yatay mobbing denmektedir. Bu türden davranışlar özellikle eşit statüde yer alan ve aralarında rekabet durumunun var olduğu kişiler arasında kendine uygulama alanı bulur. İkinci mobbing türü ise dikey mobbingdir. Bu tür mobbing ülkemizde en yaygın olarak görülmekte olan mobbing türüdür. Hiyerarşik olan sistemlerde yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya biçiminde gerçekleşmektedir. Yukarı durumdan aşağı duruma doğru olan mobbing türünde herhangi bir amir müdür vb üst mevkide bulunan kişinin görevini verilmiş olan yetkinin gücü altında yer alan kişilere karşı kötü olan niyet ile kullanmaktadır.

Mobbing nedir ?

Ters Mobbing Ne Demek?

Aşağıdan yukarıya doğru yani farklı deyişle ters mobbing alttaki konumda olanların üst konumdakilerin yetkisini aşındırması. Bu mobbing durumunda zorba kişiler birden çok sayıdadırlar genellikle. Bu konuda alttaki kişiler dışlama sabote etme stratejisi ile hareket etmektedirler. Müdürlerin amirlerin verdiği talimatları yerine getirmeme üstleri hakkında asılsız söylentiler ortaya çıkarma vb. davranışlarda bulunmaktadırlar. Yaptıkları bu hareketlerin asıl amacı kendi işlerinin düzenli bir biçimde yerine getirilmesi işleminden sorumlu olan kişilerin üstlerine karşı başarısız gösterilmesidir. Bir nevi bizim üstümüz bu işe layık biri değil, göründüğü gibi düzeni sağlayamıyor demektedirler.

Mobbing Olayının Belirtileri Nelerdir?

Mobbing gibi bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız o yola girmeden başvuru yapmadan önce veya iş sözleşmesini feshetme ve işten ayrılma gibi durumlardan  önce bu husus  hakkında çok emin  olmalısınız. Aksi durumlarda hak kayıpları gibi birden çok sorunlar ile karşılaşabilir ve zorlanabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir