Psikoloji Ve Psikiayatri Arasındaki Farklar Nedir?

Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki Fark Nedir?

Psikoloji ve psikiyatri arasındaki fark ve yaşanan rahatsızlık ve hastalıklarda psikolog mu psikiyatriste mi gidilmeli insanlar tarafından karıştırılan ayrıca da merak edilmekte olan konulardır. Her iki bilim dalının özellikleri ve farkları için öncelikle bilgi edinilmeli. Psikoloji insanın zihinsel süreçlerini ve insan davranışlarını konu edinen ve çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, davranışsal ve zihinsel süreçlerin dışında duygu, düşünce, bellek, algı, biyolojik ve bedensel süreçleri kapsayan bir bütündür. İnsan ve hayvanların zihinsel süreçlerini ayrıca davranışlarını anlamaya, kavramaya ve açıklamaya katkı sağlayarak, insan yaşamındaki olumsuzlukları veya sorunların kişi tarafından farkındalık kazanılmasına, yaşanan farkındalık sayesinde kişinin anlamlandırıp öz gelişimine katkı sağlar.

Psikiyatri ise akıl ve ruh sağlığı hastalıklarını teşhisinin konulmasında, tedavisinde ve hastalığın önlenmesiyle ilgilenen uzmanlık gerektiren bilim dalıdır. Kişilerde karşılaşılan normal olan veya normal olmayan davranış örüntülerini sınıflandırıp tedavi eden tıp dalıdır. Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde hekim tarafından hastalığın özellikleri ve yönelimine göre tedavi uygulanır. Uygulanan tedavilerde birden fazla yöntem kullanılır, kullanılan tedavi yöntemlerinde hastalık seyrine göre en sık tercih edilen ilaç tedavisi ve psikoterapilerdir.

 

 

Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki Fark Nedir?

 

Psikolog Ve Psikiyatrist Arasındaki Farklar Nelerdir?

Psikolojinin iki önemli bilim dalı olan psikoloji ve arasındaki fark psikiyatrı bilim ve uzmanlık temellidir peki ya bu bilim alanlarını uygulayan uzmanlar yani psikolog ve psikiyatristler arasındaki fark nedir mesleki ayrıcalıkları aldıkları eğitimleri ve görevleri hakkında bilmemiz gerekenler…

Psikiyatrist akıl ve ruh sağlığında bozulma yaşayan bireylerin, hastalıklarına tanı konulmasında, tedavi edilmesinde ve hastalığa karşı önlem alınmasında etkili tıp hekimidir. Psikiyatrist olmak için gereken öncelik kişinin altı yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlayıp ardından dört yıllık psikiyatri uzmanlığı eğitimi almasıdır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler psikiyatri uzmanı unvanını edinmektedirler. Psikolog ise kelime anlamı olarak ruhbilimci demektir. Kişilerin davranış ve hareket etme biçimlerini inceleyen elde ettikleri deneyimleri bilgi ve beceriyle sorunlara çözüm arayan, psikoloji alanında uzman ve araştırma yapan kişilere psikolog denilmektedir. Psikolog olmak için gereken öncelik ise psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmaktır. Psikologlar iki yıllık yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak alanlarında uzmanlaşırlar.

Psikoloji alanındaki en önemli iki meslek dalı olan psikiyatristler ve psikologlar arasındaki farklar şu şekildedir:

  • Psikologlar karşılaştıkları hastalıkların tedavisinde uzmanlaştıkları ekol doğrultusundaki terapi yöntemlerini kullanırken psikiyatristler ilaç tedavisi ve buna ek olarak psikoterapi uygularlar. Akıl ve ruh sağlığı tedavisi gören kişiler uygun ve gerekli olması halinde psikiyatristleri ve psikologların gözetiminde hem ilaç hem de psikoterapi yöntemlerine başvurabilirler.
  • Aldıkları eğitim bakımından farklılık bulunan bu iki meslek grubunda bulunan psikiyatristler altı yıllık tıp fakültesini tamamlarken, psikologlar fen edebiyat fakültesinin psikoloji lisans eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Psikiyatristlerin hastalarına ilaç tedavisi uygulayabilme yetkinlikleri vardır. Psikologlar ise ilaç tedavisi uygulayamazlar ancak birbirine ve birbiri için tamamlayıcı hizmet sunan bu iki meslek birlikte çalışmaktadır. Psikologlar çalıştıkları kurumlarda ve kamu kurumlarında test uygulaması yapıp tanı koymayı, kişi rahatsızlığını analiz ve doğru tedavi için öncelik oluşturur ayrıca benimsedikleri ekol veya ekoller doğrultusunda terapi yapabilmektedirler.

Psikolog Ve Psikiyatristler Nerede Ve Hangi Kurumda Çalışırlar?

Psikologlar hastane, emniyet genel müdürlüğü, adliye, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim merkezi, rehberlik araştırma merkezi, hapishane ve mahkeme gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmanın dışında özel faaliyet gösteren kliniklerde de çalışabilmektedirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan psikologlar üniversite bünyesinde eğitim verebilmektedir. Psikiyatristlerde psikologlar gibi özel ve devlet kurumlarında çalışmaktadır bu kurumların başlıca olanları klinik, psikiyatri hastanesi, mahkeme, hapishane, acil servis ve bakım evleridir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir