Romatoid Artrit Akciğerleri Nasıl Etkiler?

Romatoid Artrit Akciğerleri Nasıl Etkiler?

Günümüzde yaygın olarak gözlemlenen sağlık sorunlarının büyük ölçüde akciğerde ortaya çıkan deformasyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu tarz hastalıklardan olan Romatoid Artrit, bir çeşit akciğer tutulumudur. Aynı zamanda akciğerlerde gözlemlenen bir türden romatizma hastalığı olan Romatoid Artrit akciğer tutulumu belirtileri de diğer akciğer temelli sağlık sorunlarına paralel bir yapıya sahiptir.

Akciğer gerçekleşen tutulumun etkisiyle soluk alma temelli olarak belirtiler sunan bu hastalıkla ilgili hemen herkes tarafından en çok merak edilen konuların başında, hastalığa yakalanılması halinde akciğerlerde yaşanan etkilerin ne ve nasıl olduğudur. Bir çeşit akciğer hastalığı olan Romatiod Artrit’in akciğer üzerindeki etkileri, tahmin edileceği üzere ciddi sorunlar doğurabilecek düzeydedir.

Romatoid Artrit Nedir?

Öncelikli olarak Romatoid Artrit nedir? sorusuna cevap bulmak gerekirse “RA” kısaltmasıyla ifade edilen bu hastalık; Otoimmün İnflamatuar tipi ve çoğunlukla eklemlerde kronik ve geçmeyen ağrılara sebep olan bir tür romatizma hastalığıdır. Hastalığa yakalanan bireylerde önemli ölçüde akciğer tahribatının gözlemleniyor olması hastalığın akciğerlerde sertleşme meydana gelmesine sebep olduğunu göstermiştir.

Dolayısıyla Romatoid Astrit ve kanser arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylenmesi mümkündür. Söz konusu hastalığa yakalanma riski olanlar genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

  • Yoğun bir biçimde sigara tüketimi gerçekleştirenler
  • Hava kirliliğinin yoğun ve yaygın olduğu alanlarda yaşayanlar
  • Aile bireyleri içerisinde söz konusu hastalık ya da benzeri akciğer solunum hastalıklarıyla ilgili öyküsü olanlar
  • Anti-İnfluamatuar türü ilaçları düzenli ve sürekli olarak kullananlar

Romatoid Artrit hastalığına yakalanma riski oldukça yüksek olan kimselerdir. Son dönemde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre RA, Pulmoner Fibrozis (Akciğer Serleşmesi) gibi akciğer hastalıklarına da doğrudan etki göstermektedir. RA hastalığına yakalanan bireylerin yaklaşık olarak %80’ninde Pulmoner Fibrozis gözlemlenmektedir.

Romatoid Artrit Akciğerleri Nasıl Etkiler?

Romatoid Artrit Belirtileri

Romatoid Artrit, belirtilmiş olduğu gibi temel anlamda romatizma temelli bir eklem hastalığıdır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte akciğerde ya da diğer iç organlarda çeşitli sorunların ortaya çıkması da olasıdır. Bu kapsamda Romatoid Artrit akciğer tutulumu belirtileri incelendiğinde söz konusu hastalığın tipik bir eklem sağlığı sorunu olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

Akciğer üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkiler bırakabilme potansiyeline sahip olan RA’nın akciğer tutulumu ortaya çıkarması da olasıdır. Bu kapsamda akciğer tutulum belirtileri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

  • Kuru ya da yoğun balgamlı şekilde ortaya çıkan yaygın öksürük durumları
  • Uzun süre aralıksız şekilde gerçekleşen öksürükler
  • Boğaz bölgesinde gözlemlenen yutkunma sorunları
  • Nefes darlığının gelişmesi ve kapalı ya da basık ortamlarda nefes alamama güçlüğünün ortaya çıkması
  • Merdiven, yokuş ya da benzeri alanlarda yürürken zorlanma
  • Baş ağrıları ve soğuk terlemelerin yoğun bir biçimde gözlemlenmesi

Gibi durumlar RA’nın akciğer tutulumu belirtileri şeklinde ortaya çıkması sonucunda gelişen temel bulgulardır.

Romatoid Artrit Hastalığının Akciğerler Üzerindeki Etkisi

RA temel olarak bir romatizma hastalığı olsa da akciğer üzerinde önemli etkileri bulunur. Bu kapsamda akciğer tutulum riskinin yüksek olduğu RA’nın akciğerlerde gösterdiği etkiler de tahmin edildiğinden çok daha riskli boyuttadır. Akciğer tutulumu belirtileri ortaya çıkması halinde RA’nın akciğer üzerindeki en temel etkisi akciğer zarında bazı temel sorunların ortaya çıkması olasıdır.

Akciğer sıvı birikmesi şeklinde gelişebilen akciğer zarı deformasyonu durumlarının yanı sıra Romatoid Artrit’in akciğerdeki bir diğer önemli etkisi de akciğerle ilgili olan damarlara yüksek düzeyde basın yüklenmesi üzerinedir. Akciğer damarlarında çok ciddi tahribatların oluşmasına sebebiyet verebilecek olan bu basınç artışı RA kapsamında diğer bulgu ve belirtilere göre çok daha düşük seviyede gerçekleşmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir