Sanayi İmarı Nasıl Alınır?

Sanayi İmarı Nasıl Alınır?

Bilineceği üzere arsalar çoğunlukla ilgili belediyelerin tapu ve kadastro müdürlükleri tarafından yapılan çeşitli düzenlemeler sonucunda belirlenir. Bir arazinin arsa haline dönüşebilmesi için ilgili belediyenin gerçekleştirmiş olduğu imar düzenlemelerinin kapsamında girmesi gerekir. Aynı zamanda arsanın imarlı bir yapıya sahip olması ve dolayısıyla üzerinde herhangi bir yapının inşa edilebilmesi adına da yine ilgili belediye çeşitli düzenlemeler gerçekleştirmelidir. Sanayi imarlı arsa da bu kapsamda yapılan düzenlemeler sonucunda ilgili belediyeler tarafından imar düzenlemeleri sonucunda çeşitli vasıflara sahip olan imar arsa alanlarındadır.

Sanayi İmarı Nedir?

Sanayi imarı, belediyeler tarafından yapılan imar düzenlemelerinde yerleşkenin genel planını düzenli olarak uygulamaya sokabilmek amacıyla; belli bir bölgede sadece sanayi kuruluşlarının faaliyet göstermesi amacıyla belediyeler tarafından verilen imar iznidir. Sanayi imarı nedir? merak edenler için sanayi imarının en basit haliyle, üzerine sadece sanayi kuruluşu ya da üretim tesisi veya ticari faaliyetler için özel olarak dizayn edilmiş yapıların inşa edildiği imarlı arsalar şeklinde tanımlanması mümkündür.

Günümüzde arsalara imar izni verilirken ya da şehircilik kapsamında arsaları kategorize ederken belediyelerin ilgili kuruluşları; ticari arsalar, sanayi arsalar ya da konut tipi arsalar olmak üzere çeşitli kategoriler belirlemiştir. Dolayısıyla sanayi imarlı arsa genel anlamıyla üzerine üretim gerçekleştirmek amacıyla yapı inşa edilebilen arsalara verilen genel isimdir. Bu tarz imarı bulunan arsaların üzerine üretim tesislerinin yanı sıra bazı hizmet tesislerinin de inşa edilmesi mümkündür.

Sanayi İmarı Nasıl Alınır?

Sanayi İmarı Ne İşe Yarar?

Sanayi imarlı arsaların en temel işlevi, şehircilik kapsamında sanayi tesisleri ya da sanayi bölgeleriyle gündelik yaşam alanlarının birbirlerinden kesin olarak ayrılmasıdır. Sanayi imarlı arsa örneği konusunda günümüzde en belirgin şekilde verilebilecek örnekler organize sanayi bölgesi olarak bilinen, bazı durumlarda son derece minimal bazı durumlarda ise oldukça devasa bölgelerdir.

Pek çok sanayi işletmesine ev sahipliği yapan sanayi bölgeleri, belediyeler tarafından yapılan imar planlamalarında sanayi imarlı arsa olarak kabul edilen araziler üzerine inşa edilmiştir. Önceden sınırları belirlenmiş olan bu araziler üzerine çeşitli nitelikleri karşılayan her türden sanayi kuruluşlarının inşa edilmesi mümkün kılınmıştır.

Sanayi İmarlı Arsalarda Neler Yapılabilir?

Sanayi imarlı arsa belirtilmiş olduğu gibi sanayi tesislerinin üzerine inşa edilebileceği arsalara denmektedir. Doğrudan üretimin hedef alındığı sanayi tesislerinin yanı sıra bu tarz arsaların üzerine inşa edilebilme izni olan diğer kuruluş ya da girişimleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Çeşitli niteliklere sahip olan imalathaneler
  • Hemen her türden üretimin gerçekleştiği sanayi tesisleri
  • Atölyeler ya da benzeri nitelikte üretim alanları
  • Spor salonları ya da lojistik merkezleri

Gibi temel yapıların yanı sıra fizibilite çalışması tamamlanmış farklı amaçlar içeren üretim ya da hizmet kuruluşlarının ya da sanayi imarlı arsa üzerine yapı inşa edebilmeleri olanaklıdır.

Sanayi İmarlı Arsa Alınır mı?

Sanayi imarlı arsalarla ilgili günümüzde pek çok kimse tarafından en temel olarak merak edilen durumların başında sanayi imarlı arsa alınır mı? sanayi imarlı arsalar kârlı mıdır? Gibi sorular bulunur. Bilinenin aksine çoğunlukla yatırımcıların gözdesi olan bu arsalar, yüksek düzeyde değere sahiptir.

Arsalar için Sanayi İmarı Nasıl Alınır?

Sanayi imarı nasıl alınır? Sorusuna gelinecek olursa, sanayi imarının bir arsa için alınabilmesi adına ilgili belediyelere başvuru yapılması gerekir. Belediyelerin ilgili bölümleri talep doğrultusundan genel inceleme yapar ve söz konusu talebin karşılanıp karşılanamayacağını denetler. Büyük oranda sanayi imarı olan arsaların önceden yapılan planlamalar doğrultusunda belirleniyor olması bu noktada engel teşkil eden en temel durum olarak dikkat çekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir