Scrum Nedir?

Scrum Nedir?

Çağımızda projelerin yönetiminde birbirinden farklı yöntemler kullanılmaktadır. Scrum, Agile proje yönetim metotlarından biridir. Karmaşık yazılım süreçlerinin yönetilmesinde kullanılır. Bunu; bütünü parçalara ayıran, tekrara dayalı bir metot takip eder. Düzenli geri dönüş ve planlamalarla amaca ulaşmayı sağlar. Yani ihtiyaca doğrultusunda ilerleyen ve rahat bir yapısı vardır. Müşterinin ihtiyacına göre şekillenmiştir ve müşterinin geribildirimlerine göre yapılanmayı sağlar. Bu metotta iletişim ve takım çalışması çok önemlidir. Scrum, 3 temel ilke üzerine inşa edilmiştir. Scrum nedir sorusuna biraz olsun cevap vermeye çalıştık. Şimdi inşa edildiği 3 temel ilke nedir onlara bakalım.

Şeffaflık; Projenin gelişimi, ne durumda olunduğu, sorunlar vb. tüm detaylar, proje içindeki herkes tarafından bilinir.
Denetleme; Projenin ne durumda olduğu düzenli bir şekilde denetlenir. Günlük Sprint toplantıları ve Sprint gözden geçirme programlarını kapsar.
Uyarlama; Proje uygulanacak herhangi bir değişime uyum sağlayabilmelidir. Ekip, daima işlerin yolunda olup olmadığını araştırır ve mantıkdışı ögeleri yeniden ele alır.

Scrum Nedir?

Scrum Yapısı

Scrum yapısının belirleyici kavramları şunlardır:

 • Product Backlog: Proje için ihtiyaç duyulan, ihtiyaç listesidir. Projenin sonuna gelindiğinde “Ne Üretilmek İstenen Nedir?” sorusuna cevap aranır. Product owner tarafından müşteriden ihtiyaçları alınır. Öncelik sıralamasına göre listelenir. Porduct owner, değişen ihtiyaçlara göre Project backlog’a ekleme veya çıkarma yapabilir. Bu sayede değişim projenin her aşamasında projeye uyumlanabilir.
  Product Backlog Item: Product Backlog içindeki her türlü ihtiyacı içeren isimdir.
 • Sprint (Koşma): Proje, sprint adı verilen küçük parçalara ayrılır. Scrum’da gerçekleşen tüm eylemler sprint içinde meydana gelir. 1-2 haftayı alan işlemlerdir.
 • Sprint Backlog: Geliştirme ekibince product backlog itemlar öncelik düzeyine göre sprint içine alınırlar. Bir sprint süresince meydana getirilecek itemların listesini oluşturur. Detaylı bir şekilde iş çizelgesi oluşturulur.
 • Scrum Board: Bir sprint içerisinde meydana getirilecek olan maddeler burada gerçekleştirilir. Scrum toplantılarında duruma göre maddelerin yerleri değiştirilebilir.
 • Burndown Chart: Yatay eksende; sprintin günleri, dikey eksende; kalan iş gösterilir. Scrumun temel ilkelerinden biri olan “şeffaflığı” sağlar.

Scrum Nedir?Scrum Değerleri

Scrum, aşağıda maddeleyerek göstereceğimiz değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerlerin olmadığı bir ortamda uygulanması mümkün değildir. Bu değer ise şöyledir:

 • Taahhüt (Commitment): Ekipteki tüm üyeler, kişisel olarak ekip amaçlarını gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
 • Cesaret (Courage): Ekip üyeleri her zaman doğru olanı yapar ve zor sorunların üzerinde çalışırlar.
 • Odaklanma (Focus): Sprint için belirlenen işe ve takım amaçlarına odaklanılır.
 • Açıklık (Opennes): Ekip üyeleri ve pay sahipleri, karşılaşılan tüm işler ve sorunlarda açıktır.
 • Saygı (Respect): Ekip üyeleri, birbirlerine karşı saygılıdırlar.
 • Scrum, çok disiplinli bir yöntemdir. Bireysel rollerin iyi anlaşılması ve takdir edilmesi tüm ekip için gerekli ve iyidir. Scrum, müşterilerden sürekli aldığı geri bildirim ile hızlı bir şekilde, kaliteli projeler üretilmesini sağlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir