Sosyolog Ne İş Yapar? Nerede Çalışır?

Sosyolog ne iş yapar? Nerede Çalışır?

Ülkemizde eğitim veren lisans bölümlerinden biri de sosyoloji bölümleridir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler de sosyolog olarak topluma hizmet verirler. Söz konusu meslek grupları, toplumların, ailelerin, bireylerin ya da örgütlerin sosyal yapılarını inceleyerek gerekli analizleri ortaya koyar. Yapılan analizler sonucunda belli çıkarımlar yaparak da sorunun çözümü noktasında yöntemler geliştirirler.

Sosyolog Nedir?

Sosyolog, yukarıda sayılan insan toplulukları üzerinde gerekli araştırmalar yapan kişilerdir. Bu kapsamda gözlem yapıp çeşitli testler düzenleyebilir ve bunun sonucunda raporlar hazırlar. Ayrıca bahse konu meslek grubunda çalışan kişiler, sosyoloji alanında yazılmış kaynakları inceler, bu kapsamda analizler yaparak bunları da rapor haline getirir.

Sosyologlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi üniversitelerde, araştırma birilerinde ya da özel sektör kollarında çalışabilirler. Bunun yanında yapacakları çalışmalar neticesinde makaleler yazabilir ve inceleme sonuçlarını hazırlayarak bu kapsamda dergi ya da kitap çıkarabilirler.

Sosyologların İş Alanı Nedir?

Sosyologlar toplumu ilgilendiren birçok alanda kendisine iş sahası oluşturabilir. Söz konusu meslek grupları, toplumu ilgilendiren konularda gerekli incelemeleri yaparak bunlara çözüm bulur. İş alanına baktığımızda daha çok terör, suç, etnik, eğitim, cinsel ya da dini konularda araştırmalar yaparak toplum bilimine katkı sunarlar. Sayılan alanların her birinde farklı araştırma yöntemleri kullanılabilir. İnsan sorunlarına daha net çözüm bulabilmek adına farklı çalışma alanlarında da görev alabilirler. Bu sayede çalışma kapsamını genişletebilirler.

 

 

Sosyolog ne iş yapar? Nerede Çalışır?

 

Kurumlarda Çalışan Sosyologların Görevleri Nelerdir?

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan sosyologların görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Çeşitli kaynakları taramak ve anketler düzenleyerek veriler elde etmek
 • Sosyal konuları inceleyerek gerekli analizleri, test çalışmalarını ve araştırmaları yapmak
 • Verilerden yola çıkarak bunların sonuçlarını değerlendirmek
 • Ekonomik ve sosyal araştırmalara yönelik yeni yöntemler geliştirmek
 • Yaptığı anketlerde toplumun yapısını göz önünde bulundurarak anket sorularını belirlemek
 • Katılımcıların gözlemlerini belirleyerek çeşitli müdahale prosedürlerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Araştırma bulgularının yer aldığı çeşitli belge ve raporların düzenlenmesini sağlamak
 • Toplumun değişim ihtiyaçlarını ortaya koyarak gerekli raporları hazırlamak
 • Diğer meslek grupları ile belli konularda işbirliği yaparak onlardan görüş alışverişinde bulunmak

Nasıl Sosyolog Olunur?

Sosyolog olabilmek için üniversitelerin Sosyoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Söz konusu bölümler 4 yıllık lisans programı ile eğitim verir. Ülkemizdeki üniversitelere baktığınızda hemen her üniversitenin bünyesinde bu bölümün olduğunu görebilirsiniz. Söz konusu bölümlere yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavında sosyoloji bölüm yeterlilik puanını almanız gerekir.

Üniversitelerin ilgili bölümünü bitirdikten sonra da mesleki anlamda belli yeterliliklere sahip olmanız gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki özelliklere sahip olduğunuzda iyi bir sosyolog adayı olduğunuzu söyleyebiliriz.

 • Disiplinler arası bir bakış açısına sahip olarak bu özelliği meslek alanına yansıtabilmek
 • Karşılaşılan olaylara eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşmak
 • İletişim kabiliyeti yüksek olmak
 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak
 • İstatistiksel veriler oluşturmak ve bunları değerlendirebilmek
 • Yazı diline hakim olmak ve bunları mesleğine entegre edebilmek

Sosyologların Geliri Nedir?

Sosyologların maaşları çalıştığı kuruma göre değişir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu meslek gruplarının geniş bir yelpazede iş bulma imkânı vardır. Genel anlamda baktığınızda kamu kurumlarında çalışanların küçük işletmeye sahip olan özel sektör firmalarına nazaran daha yüksek maaş aldığı gözlemlenir.

Bahse konu meslek grubunun maaşları, meslekteki tecrübesi ve çalıştığı kurum ve pozisyonla doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda yeni işe giren bir sosyolog 2021 verilerine göre genel olarak 4000-6000 TL arasında maaş alır. Tabi yukarıda da bahsettiğimiz gibi çalışılan kurumun özelikleri ve tecrübeye göre maaş yükselebilir.

 

 

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir