Termik Santral Nasıl Çalışır?

featured

Termik santral nasıl çalışır? Yakıt tankına konulan su ve buhar enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürerek çalışmaktadır. Termik santraller, katı yakıt olarak ısı enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürmek üzere tasarlanmış sistemlerdir. Termik santral türbinlerinde bulunan buharın, mekanik enerji oluşturmasını sağlar.

Termik Santral Nedir?

Termik santral, elektrik elde etmek için üretilen mekanik santrallerdir. Bu santraller ısı enerjisini buharlaşma yoluyla, elektrik enerjisine dönüştürmek için kurulmuştur. Termik santrallere gelen su, yakıt tanklarında yüksek sıcaklığı, 550 derece olana kadar buharlaştırılır. Buharlaşan su yüksek basın altında, 150 ya da 160 bar olur. Böylece buharlaştırılan yüksek basınçlı su, dolaşım esnasın da, alçak basınçlı sulardan geçerken santral mekanizmasını çalıştırır. Böylece türbinlere gelen yüksek basınçlı suyun oluşturduğu buhar gücü, elektrik enerjisi oluşumunu sağlar.

Termik Santral Nasıl Çalışır?

Termik santral çaşlışma şekli, içeriye alınan su pompa ile kazanlara gönderilerek, yakıt yardımıyla buharlaştırılır. Buharlaştırılan su 550 derece ile 600 dereceye kadar çıkmaktadır. Buharlaşan su jeneratörlere geçirilerek elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere jeneratörleri çalıştırır. Böylece yüksek basınçlı su, buhara dönüşerek elektrik enerjisi ortaya çıkarılmış olur. 

Termik Santralde Temel Sistemler Nelerdir?

Termik santralde temel sistemler, jeneratörler, buhar kazanları ve buhar türbinleridir. Termik santraller, insanlığın kullanması için üretilen elektrik enerjisini üretmek üzere kurulmuş, mekanik sistemlerdir. Yakıt enerjisini buharlaştırarak elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan tesislerdir. 

Yakıtın elektrik enerjisine dönüşebilmesi için, kazanlara konulan suyun, buharlaştırması gerekir. Kazan içerisinde bulunan su, buhara dönüşmesi ile büyük bir enerji açığa çıkar. Buhar enerjisi, buhar türbinlerine gönderilerek, büyük bir elektrik enerjisinin ortaya çıkması sağlanır. Böylece insanlık için kullanılmak üzere elektrik enerjisi üretimi gerçekleşmiş olur. Isı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesinden sonra, buhar soğutularak, yeniden suya dönüştürülür.

Yeniden soğuyan su, kazanlara gönderilerek, buharlaşma işlemi tekrarlanır. Böylece suyun ısı seviyesi yükseltilerek yeniden, buharlaşması sağlanır ve elektrik enerjisine dönüşmek üzere türbinlere gönderilir. Bu işlem, kapalı bir devre içerisinde tekrarlandığı için, termik santral içinde sürekli olarak elektrik enerjisi ortaya çıkarılır. 

Termik Santraller Nelerde Kullanılır?

Termik santrallerin kullanıldığı yerler, performansına göre farklı alanlarda  kullanılabilir. Tremik santrallerin çalışma alanları:

Kömür yakıtı kullanılan buhar kazanlarındaki cürufların giderilmesi için kullanılır. 

Termik santral yenilenme ile modernizasyonlarında

Bölge ısıtma sistemleri olarak ya  da atık su kullanımlarında

Isıyı depolama sistemleri içerisinde

Performansı görüntüleme sistemlerinde kullanılmaktadır.

Ülkemizde Termik Santrallerin Önemi!

Ülkemizde termik santrallerin önemi, insanlığın çoğalmasıyla, elektirik enerjisine duyulan ihtiyacın giderilmesinde kullanılır. Yerli üretim santrallerin kurulması, dışa olan  bağımlılığın azaltılması için önemlidir. Ülkemizde termik santral teknolojisi açısından çok fazla gelişme yaşanmaması ve yerli firmaların yeteri kadar knowhow’a sahip olmamaları nedenleri ile bu tür ihtiyaçların neredeyse tamamı yurt dışından temin edilmektedir. Bu durum ülkemiz açısından döviz kaybına ve üretim kayıplarına neden olmaktadır.