WAF NEDİR ?

WAF NEDİR ?

Web ağında, aktifliğini sürdürmekte olan, şirketlerle birlikte birçok kullanıcı dahi, güvenlik ağı kullanmaktadır. Birçok  şirket, bunu emniyet yönünden, saldırılara ve kötü yazılımlara karşı bir tutarlılık sergilerken, bazı şirket veya kullanıcılar ise yenilikçi uygulamalar üzerinden, kullanıma yön verir.

Alışılmışın ötesindeki, güvenlik ağları IP düzenekleri, şirkete ait web ağı numaraları ile birlikte, bağlantı durumu sabit durumlar bazındaki hizmeti, en üst seviye ve ötesi seviyelere izlenim sunarak, karar aşamasına gelirler. Bazen ise, güvenlik ağları yenilikçi seviyelere istinaden, katmanlar sergileyerek belirleyici anlaşmalar seviyesinde, izlenim fırsatı yakalarken günümüz yönünü baz almak gerekirse, bu durum olasılık gösterilecek kadar aksini iddia etmektedir.

Yeterlilik Seviyeleri

Günümüzü örnek vermek gerekir ise, sabit güvenlik ağları artık yeterliliği karşılamamaktadır. Nedeni ise, tüm zamanlara oranla, yapılan saldırılar genellik kazanması açısından, donanım bazında hareket olurken, kurulan sistem öncelik hedef olurdu. Günümüz geleceğinde ise, sistem güvenlik ağları yönünden, yeterlilik seviyesi ön plana indirgenecektir.

Örneğin artık, sistematik adlar yerini, uygulama tarzı üst düzey varyasyonlara, ve bununla birlikte izlenen yazılım bazlı, güvenlik ağlarının meydanda olması, fırsatlarında öncüsü olarak görünmektedir. Kısacası portlar arası, izinler yerine, ağ üzerinden izin onayı veya yüksek ayarlı portların aksine, smtp üzerinden engelle gibi  kurallar getirebileceğimiz yazılımlarında yer alması, hiçte imkansız olarak gözükmemektedir.

WAF NEDİR ?

Koruma nitelikleri ve İzinler

Bir takım koruma niteliğine sahip anlayışlara oranla, birçok şirket gereksiz izinleri, firewall yazılımı ile açıkları bulsa da  web ağında, yer alan sistematik problemlerle birlikte,  web ağının zorunlu nedenleri açısından, açıklık göstermektedir. Bu durumlar nezlinde, siber saldırıların bu portlar ve üzerinde çalışmaya yer edinmiş, yazılımlara yönelmesine sebebiyet vermektedir. Web ağında kullanıcıya yönlendirilen, bir takım uygulama imkanları ile ve bu konu üzerinde tartışılmakla yer edinmiş, ve bir düzen üzerine  standart durumların olmamasıyla, geliştirilmeye açık sistemlerin güvenlik bazında, yeterli derecede imkan sağlayamadığı, kanaatindedir.

WAF nedir ? Protokol sınırları içeriği ve Veri akışkanlığı

Web Application Firewall (WAF),  sarpa saran web düzeni izlenimini, teferruatlı incelemeler ile izleyerek, anormal durumları belirtmekle birlikte,  akış trafiğindeki problemleri, engellemeye yön veren teknolojik uygulamadır. Kısacası “http” ve buna dayanan, Web ağları  üzerinde, detaylı hizmet uygulaması ve incelemesi yaparken, siber saldırıya yönelik, izlenimleri ön planda seyretmek için kullanılmaya yönelik uygulama da denilebilmektedir.

WAF yazılımlarına yönelik kullanımlar, birtakım protokoller sınırında veya içeriğindeki düzeyler sebebiyle, tavsiye olarak sunulmaktadır. Bunların, başlıca sebepleri arasında durumlar gözetilmeksizin, WAF üzerindeki etki ve zorunluluk taşıyan “Veri Koruması” izlenimi devreye girmektedir. WAF sistemine göre, zorunlu tutulmasının sebepleri, kod analizi yapılarak kullanıcıya yönelik hareketlerin, yüksek seviyede uygulanma yöntemleri ile birlikte, kaynak bazlı kodların izlenimi ve eksiklerin kapatılması, uzun sürede daha da aktif bir izlenim ortaya sunsa da, bir çözüm varyasyonunda, kısa süreli WAF uygulamasına yönelik hareketlerin, daha detaylı olabileceği incelenmektedir.

Güvenlik ve Protokol Varyasyonları ile birlikte Seviye izlenimi

Güvenlik ağları genellikle, günümüze nazaran bilgisayar sistemlerinin, ve bununla birlikte Internet ağlarına  ve bütün bilgisayarların güvenliğine hizmet sağlayan, gereksinim sağlayan temel varyasyonlardır. İzlenim açısından, çift şeritli güvenlik ağlarına yönelik incelemelerin olmasıyla birlikte ve bunlara yönelik, birbirlerine karşılıklı avantajları ile birlikte dezavantajları da yer almaktadır.

Protokol açısından WAF günlük sistemin, milyonlar üzerinde  tipik seviyelerde, üretimi sağlanırken yeni ve sistematik zararlı içerik/uygulamalara yönelik problemler etkisiz olacaktır.

Aksi yönde iddia edilen, sistematik WAF izlenimi üzerinde, tempo artmaktadır, bu tarz WAF üretkenlik sağlamakla birlikte, yazılım kaynaklı protokolleri kaydetmesi ve güncelleme yönündeki hareketlerin aksine,  normal izlenim sebepleri olarak,  kabul edilen verilerin uyguluğunda problem yaşanan, hatalı  uygulamalarda yer edinir.

Bu  tarz güvenlik ağları, kullanım ile birlikte değişiklik seyreden güvenlik bazlarında, hareket izlenimi sağlanması, normallik seviyesinde yer almaktadır.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir