Çocuk Nafakası Nasıl Belirlenir?

Çocuk Nafakası Nasıl Belirlenir?

Türk hukukunda, nafakaya ilişkin olarak düzenlemelerde bulunulurken, nafaka alacaklısı bakımından ayrıma gidilmiş ve eş ile çocuklar için nafakalar bazı koşullara bağlanmıştır. Evlilikte çocuğun hakları üstün nitelikte haklardan kabul edilmiş ve nafakaya ilişkin düzenlemelerde de işbu ilke temel kabul edilmiştir sonrasında ise evliliğin sona ermesi halinde veya yasada belirtilmiş durumlarda çocuk için hükmedilecek olan nafakaya iştirak nafakası denmektedir.

Nafaka Hesaplama

Online nafaka hesaplama programla yapılabilir veya nafaka hesaplama şu şekilde yapılmaktadır, oranı mevcut maaşın 1/4\’u olacak şekilde bağlanır. Yani %25 üzerinden hesaplama yapmanız gerekmektedir. Nafaka alacak kişinin miktarı ne olursa olsun bu oran geçilememektedir. Nafaka 1/4 oranında kesilir. 3000 lira maaş alan birinin ödeyeceği nafaka miktarının 3000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir hesaplamasını yaparsak; 3000 TL / %25: 750 TL olacaktır.

4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir hesaplamasındagenel olarak ortalama gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran yüzde 25 kabul edilir ve 4000 TL maaş kişi 1000 TL vermektedir. Bu miktar genel olarak %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilir.

5000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir hesaplamasında yüzde 25 kabul edilir ve 5000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir sorusunun cevabı 1250 TL olacaktır.

Çocuk Nafakası Nasıl Belirlenir?

Çocuk Nafakası Koşulları Nedir?

Diğer nafaka türlerinde olduğu gibi bu nafakada da nafaka ödemekle yükümlü kılınacak kişinin ödeme gücü büyük bir öneme sahip olmaktadır ve mahkemelerce de titizlikle incelenir. Kendisine velayet hakkı verilmeyen ve kural olarak iştirak nafakası ödemek zorunda olan eşin, ekonomik gücü yoksa veya yetersiz kaldığı durumlarda iştirak nafakası verilmez. İştirak nafakası talepleri genel olarak,

  • Boşanma, ayrılık veya evliliğin iptali davaları devam ederken bu kararların kesinleşmesinin ardından ayrı bir davaya başvurulabilir.
  • Boşanmadan sonra açılacak olan davalarda yetki hususu düzenlenmesi gereklidir ve davalarda yetkili mahkemeler nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemeleri olmaktadır. İştirak nafakasına başvurmadan önce evliliğin mutlaka boşanma ile sona ermesi koşulu aranmaz. Mahkeme tarafından anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı genel olarak ayrılığa veya evliliğin iptaline karar verilmesi durumlarında da velayet hakkı kendisine verilmeyen eş bakımından çocukla kişisel ilişkisinin yanında çocuğun bakım, sağlık ve eğitim giderleri için iştirak nafakası ödenir.
  • Hâkim tarafından çocuğun giderleri için iştirak nafakası alabilmesi için yoksulluk nafakasında geçerli olan taleple bağlılık kuralı söz konusu değildir. Mahkemede tarafların talepleri ile bağlı olmamakla beraber, şartlar doğrultusunda iştirak nafakası ödenmesine karar verilir.

Birden fazla çocuğun bulunması durumunda nafaka koşulları,

  • İştirak nafakasına çocuk sayısının birden fazla olması durumunda, hâkim tarafından her çocuk için yaş, eğitim veya sağlık koşulları ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Çocukların yaşları, eğitim veya sağlık durumları birbirinden farklı olan çocuklarda giderleri de farklı olacağından, hukuka ve hakkaniyete uygunluğun belirlenmesi için bu durumu titizlikle değerlendirilmesi gerekecektir.
  • Mahkeme tarafından verilen boşanma, ayrılık veya evliliğe ilişkin kararın veya buna ilişkin olarak açılan davanın kabul edilmesine yönelik kararın kesinleşmesiyle başlayacak olan iştirak nafakası, yoksulluk nafakasında olduğu gibi süresiz bir geçerliliğe sahip olmamaktadır. İştirak nafakası erginliğine erişmemiş çocuklar için öngörülmüştür ve söz konusu kararların kesinleşmesinden itibaren başlayan iştirak nafakası kural olarak çocuğun erginliğe erişmesine kadar geçerli olur.
  • İştirak nafakası çocuğun ergenliğini kazanması ile sona erebilmekte ve velayetin halihazırda elinde bulunduran eşten alınması durumunda, bu kararın kesinleşmesi ile de sona erer.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir