Sunum Öncesi Akılcı Dürtü Kuramı Nedir?

featured

Sunum Öncesi Akılcı Dürtü Teorisi , insanların nasıl karar verdiğini anlamak için bir çerçevedir. Teori, insanların sürekli olarak farklı eylem biçimlerinin maliyetlerini ve faydalarını tarttıklarını ve kararlarının en fazla faydaya ve en az maliyete sahip yola dayandığını öne sürüyor. Teorinin dört temel ilkesi vardır:

  1. İnsanlar sürekli olarak farklı eylem biçimlerinin maliyetlerini ve faydalarını tartıyorlar.
  2. İnsanlar, en fazla faydaya ve en az maliyete sahip yola dayalı kararlar veren rasyonel varlıklardır.
  3. İnsanlar hesaplamalarını sürekli olarak yeni bilgilere dayanarak değiştiriyorlar.
  4. İnsanlar hayatlarını iyileştirme arzusuyla motive olurlar.

Sunum Öncesi Rasyonel Dürtü Teorisi (RITBP), insanların nasıl karar verdiğini açıklayan bir teoridir. Teori, insanların kişiliklerinin rasyonel ve dürtüsel yönlerini dikkate alarak kararlar aldıklarını savunuyor. Bir kişinin kişiliğinin rasyonel yönleri, mantıklı ve düşünceli kısımlardır. Bir kişinin kişiliğinin dürtüsel yönleri, kendiliğinden ve duygusal olan kısımlardır. Teori, insanların kişiliklerinin rasyonel ve dürtüsel yönlerini dikkate alarak kararlar aldıklarını savunuyor.

Sunum Öncesi Akılcı Dürtü Kuramı Ne İşe Yarar?

Bir kişinin kişiliğinin rasyonel yönleri, mantıklı ve düşünceli kısımlardır. Bir kişinin kişiliğinin dürtüsel yönleri, kendiliğinden ve duygusal olan kısımlardır. Teori, insanların rasyonel ve dürtüsel tarafları arasında sürekli bir denge bulmaya çalıştıkları fikrine dayanmaktadır. İnsanlar rasyonel olmak isterler çünkü düşünceli kararlar almalarına izin verir. Bununla birlikte, insanlar aynı zamanda dürtüsel olmak isterler çünkü bu onların kendiliğinden ve duygusal olmalarına izin verir. Teori, insanların kişiliklerinin rasyonel ve dürtüsel yönlerini dikkate alarak kararlar aldıklarını savunuyor. Bir kişinin kişiliğinin rasyonel yönleri, mantıklı ve düşünceli kısımlardır.

Bir kişinin kişiliğinin dürtüsel yönleri, kendiliğinden ve duygusal olan kısımlardır. Teori araştırma ile desteklenmiştir. Weinberger ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırma, daha dürtüsel olan kişilerin riskli kararlar alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Koo ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma, daha rasyonel olan kişilerin güvenli kararlar alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Aynı zamanda günümüzde teori araştırma ile desteklenmiştir.

Sunum Öncesi Akılcı Dürtü Kuramı Nasıl Oluştu?

Sunum öncesi rasyonel dürtü teorisi (IRAP), bireylerin bu eylemle hedeflerine ulaşma olasılıklarının bir tahminine dayanarak yapılacak en iyi eylemi seçtiklerini öne süren bir karar teorisidir. Teori, von Neumann ve Morgenstern’in olasılıksal eylem teorisine dayanmaktadır ve Leonard Savage tarafından geliştirilmiştir. IRAP teorisi ilk olarak 1947’de Leonard Savage tarafından önerildi.

Savage, bireylerin bu eylemle hedeflerine ulaşma olasılıklarının bir tahminine dayanarak yapılacak en iyi eylemi seçmelerini önerdi. Savage ayrıca, bireylerin öznel yararlılıklarını en üst düzeye çıkaran eylemleri seçtikleri seçimlerin rasyonelliği hipotezini de önerdi. IRAP teorisi yaygın olarak kabul görmüş ve başta ekonomi, yönetim ve psikoloji olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır. IRAP teorisi, rasyonel seçim teorisini geliştirmek için de kullanılmıştır. 

Sunum Öncesi Akılcı Dürtü Kuramı Önemi

Sunumdan önceki rasyonel dürtü teorisi rasyonel bireylerin diğer bireylerin eylemlerine tepkileri beklentilerine göre hareket edeceğini öne süren bir ekonomi teorisidir. Bu teoriye göre bireyler, refahlarını en üst düzeye çıkarmak açısından en iyi hissettikleri şekilde hareket edeceklerdir.

Sunum öncesi rasyonel dürtü teorisine göre, en etkili kararlar durum ortaya çıkmadan önce alınır. Bu teorinin savunucuları, zihin açıklığının ve olumlu duyguların daha bilinçli seçimlere yol açtığına inanırlar. Bu seçimler daha sonra önceden hazırlanmış bir strateji ile uygulanır. Teori, yönetim uzmanları tarafından yaygın olarak kabul edilen güçlü bir teoridir.

Sunumdan önceki rasyonel dürtü Teorisi, tüm insanların rasyonel Dürtülerle kontrol edildiğini söyleyen bir teoridir. Bu, tüm insanların içgüdüleri veya zekaları tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Sunum öncesi rasyonel dürtü Teorisi önemlidir, çünkü kararlarımızın temelini oluşturur. Sunumdan önceki rasyonel dürtü Teorisi, tüm insanların rasyonel Dürtülerle kontrol edildiğini söyleyen bir teoridir.

Sunum öncesi rasyonel dürtü Teorisi önemlidir, çünkü Kararlarımızın temelini oluşturur. Sunum öncesi rasyonel dürtü Teorisi sadece önemli değil, aynı zamanda çok ilginçtir. Çünkü nasıl işlediğimizi ve neden bazen istediğimizden farklı davrandığımızı gösterir. Ayrıca karar vermek için Zekamızı ve İçgüdülerimizi nasıl kullandığımızı da gösterir. Sunum öncesi rasyonel dürtü Teorisi, psikolojideki en önemli teorilerden biridir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir