Verim Tarımı Nedir?

Verim Tarımı Nedir?

“İntansif tarım” olarak da bilinen verim tarımı, topraktan yüksek verimle ürün elde etmek amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulanmakta olduğu bir tarım metodudur. Verim tarımında; modern, bilimsel , pratik ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Çok az gider ve çok az emekle yapılmakta olan kaba tarım (ekstansif tarımın) tam tersi bir özelliktedir.

Verim Tarımı Yönteminin Uygulanması Nasıl Yapılmaktadır?

Verim tarımında, modern ve teknolojik tarımın tüm yöntemleri çokça uygulanmaktadır. Bu durumda, en yüksek verimi elde etmek için çaba gösterilmektedir. Toprağın potansiyeline bağlı bir şekilde birim alandan en kaliteli ve en yüksek ürün miktarının elde edilmesi ve hayvanlardan en yüksek et ve süt miktarının elde edilmesi ile bu işlem sonuçlanmaktadır. Kullanılmakta olan bu tarım metodunda; tarımsal ilaçlama, tarımsal mekanizasyon, sulama, gübreleme, hayvan ve tohum ıslahı vb. her türlü teknik yaygın olarak kullanılmaktadır.

Verim tarımında daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için tarımsal işleme tesislerine ve pazarlama sistemine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Verim tarımı metodunda insan gücünün yerini makine sistemlerinin gücü almıştır. İnsan gücünün yerini alan makine gücü birim alandan elde edilen tarımsal verimi artırmaktadır. Verim tarımının ön planda olan en önemli özelliklerinden biri de toprağın nadasa bırakılma uygulamasının en az seviyeye indirilmiş olması veya hiçbir zaman tercih edilmemesidir. Bu durumun da etkisiyle yılda birden fazla kez ürün elde edilmektedir. Bir çok ülkede 1960’lı yıllardan sonra daha da yaygınlaşmaya başlayan verim tarımının, nadas uygulamasını daha az kullanmaya teşvik etmesi sonucu \”Yeşil Devrim\” olarak da bilinen o meşhur verim artışı yaşanmıştır. O dönemden bu yana pek çok ülkede verim tarımının daha da fazla yaygınlaştığı bilinmektedir.

Verim Tarımı Nedir?

Verim Tarımının Avantajları Nelerdir?

  • Nüfus miktarına oranla buluna tarım arazilerinin sınırlı olduğu gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta olan verim tarımı, birden çok avantaj sunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:
  • Modern tarım yöntemleri ile tarım yapılmaktadır.
  • Tarımsal üretimin çok büyük bir kısmı dış pazarda satılmaktadır ve bu sebepten dolayı dış ticaret gelirlerinde önemli artış olmasını sağlamaktadır.
  • Tarımsal faaliyetlerde insan gücüne daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni insanların yapacağı işi, yenilikçi, pratik ve teknolojik özelliklere sahip makineler yapmaktadır.
  • Verim tarımında ilaçlama sistemi sayesinde zararlı olan maddelerle kolayca mücadele edilmektedir.
  • En kaliteli tarım tohumları kullanılarak kaliteli ürün üretilmektedir.
  • Diğer tarım yöntemlerine göre verimlilik olarak çok daha yüksek seviyeye sahip olmaktadır.

Veri Tarımında Verimi Artırmak İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Sulama: Su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle birlikte olarak verilmektedir. Daha az su kullanımı yapmak ve daha az el işçiliği tercih edilmektedir. Tuzluluk ve drenaj problemi oluşturmayacak, kalite ve verimi çokça artıracak olan sistemler kullanılmaktadır. Yüzey sulama, yağmurlama ve mikro sulama gibi yöntemler daha sık tercih edilmektedir.

Gübreleme: İnsana ve doğaya zarar vermeyen organik türdeki gübreler kullanılmakta olup gübreleme işlemi ise insan gücü ile değil, makineler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Tohum Islahı: Tarım yapılacak olan bölgenin toprağını ve iklim özelliklerini göz önünde bulundurularak verimi daha da artıracak kaliteye sahip tohumlar seçilmektedir.

Makine Kullanımı: Verim tarımında bulunan Modern tarım uygulamasının bir gerekliliği olarak bilinen makine kullanımı, tarımsal ürünün zamanında ekilmesine, zamanında hasadının yapılmasına ve en yüksek verime sahip olmasına olanak sağlamaktadır.

Zirai Mücadele: Topraktaki zararlı maddelerin, haşerelerin yok olması, insan ve doğa sağlığını destekleyebilmek için zirai ilaçlama işlemi yapılmaktadır.

Toprak Bakımı: Toprağın sürülme işleminin zamanında tamamlanması ve toprağın yabancı otlardan arındırılması sayesinde erozyona karşı en iyi şekilde koruma sağlanmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir