Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?

Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?

İnsanların yaşadığı sağlık sorunlarından biri de kronik hastalıklardır. Kronik hastalıkların ortaya çıkması ile birlikte insanların hayatında bir kısım olumsuz durumlar ortaya çıkmaya başlar. Söz konusu kaynaktan dolayı ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için halk sağlığı birimlerinde çeşitli mekanizmalar kurulmuştur. Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak ifade edilen yaşam süresi yönetimi çalışması ile çok önemli başarılar elde edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülük ettiği çalışmalar ile kalıtsal hastalıkların önüne geçilmiş ve ölüm oranlarında düşüş yaşanmıştır. Bu da doğal olarak insan hayatının daha motive edici hale gelmesini sağlamıştır.

Yaşam süresinin sözlük anlamı, bir canlının dünyaya geldiği günden, hayati fonksiyonlarının son bulduğu güne kadar geçen süredir. Yaşam süresi yönetimi bu sürecin daha konforlu ve etkin yaşanmasına katkı sağlar.

Yaşam Süresi Yönetimi Hangi Faaliyetleri Kapsar?

Yaşam süresi yönetimi denildiğinde akla, insan sağlığını daha düzenli hale getiren tüm faaliyetler anlaşılmalıdır. Bu kapsamda düzenli spor yapmak, kilo vermek, iyi ve bilinçli beslenmek gibi yaşam konforunu artıran faaliyetler anlaşılabilir. Söz konusu yönetim, bireyin sağlık koşullarını bilinçlendirme neticesinde iyileştirmeyi amaçlar.

İnsan, yaratılış itibariyle uzun süre yaşamak ister. Bunun da yolu ancak düzenli bir hayat şartları ile mümkündür. Dünya üzerinde 120 yaşın üzerinde yaşayan insanlar biyolojik olarak incelemeye ve kayıt altına alınır. Hayati fonksiyonların uzun yıllar sorunsuz şekilde varlığını sürdürmesinin ancak yaşam süresi yönetimi ile mümkün olduğu yönünde görüş birliği söz konusudur.

Her ne kadar yaşam süresi yönetimi uzun yıllardır bilinçli bireyler tarafından uygulansa da son yıllarda kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda çeşitli başarılar elde edilmiştir. Söz konusu kavramın insanlığa hak ettiği saygınlığı kazandıran önemli bir olgu olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşam Süresi Yönetiminin İnsan Hayatına Etkileri Nelerdir?

Yaşam süresi yönetimi uzman tavsiyesi ile yapılması gereken bir uygulamadır. Söz konusu uygulama, günlük yaşamda uygulanabilir kurallar manzumesidir. Tüm insanlar hayat boyu zorluklarla karşılaşmadan bir hayat sürmek ister. Fakat gerçek hiç de düşünüldüğü gibi değildir. Tıp bilimciler tarafından yapılan değerlendirme, insanların her daim ölümcül etkilerle karşı karşıya kalabileceği yönündedir. Fakat hayatın her zaman iyi yönlerini sizlere gösterebileceğini de akıldan çıkarmamak gerekir.

Yaşam süresi yönetimi, ilaçla tedavinin yanı sıra beslenme ve diyet tavsiyelerini de kapsayan bir kavramdır. Söz konusu kavramın önemi, diyet, spor, egzersiz gibi faaliyetlerle tıp dışındaki yöntemler de kullanılarak hayat konforunun artırılmasını esas alır. Uzun vadede bu uygulamanın faydalarını anlatacak olursak bireylerin bu uygulama ile ölümden nasıl kaçacaklarına dair fikir edinebildiğini söyleyebiliriz. Yapılan uygulama ile kişinin bağışıklık sisteminin güçlenmesi, hastalıklara yakalanması durumunda ümitsizliğe kapılmaması amaçlanır.

Yaşam Süresi Yönetimi Nedir?

Yaşam Süresi Yönetimi İnsan Ömrü İlişkisi

Ömür yönetimi, kişinin belli bir yaş sınırının üzerine kadar sağlığını korumasını amaçlar. Başka bir deyişle ifade etmek gerekirse ölümü bir adım uzakta tutmak esastır. Bunun yanında hastaların güçlü olması, içinde bulunduğu koşulları kabul etmesi ve kullandığı ilaçların yan etkilerinden mümkün olduğu kadar az etkilenmesi hedeflenir.

Özellikle ileri yaş gruplarında sık sık tıbbi müdahale ve ilaçlara ihtiyaç duyulabilir. Özellikle bu tür durumlarla karşı karşıya olan insanlar için yaşam süresi yönetimi çok etkili sonuçları olan bir yaklaşım tarzıdır.

Hastaların hayatta kalacaklarına inanmaları ve tedavi olma ümitlerinin olduğu kendilerine kabul ettirilmelidir. İlaç tedavisi ile birlikte uygulanan yaşam süresi yönetimi süreci ile birlikte hastanın durumunun sürekli kontrol altında olması söz konusudur.

Yaşam Süresi Yönetimi Sağlık Hizmetleri İlişkisi

Yaşam süresi yönetimi, sağlık hizmetlerine de kolay erişimin sağlanmasına destek olur. Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre insanların uzun süre yaşama konusunda yeterli bilince sahip olmadığı yönünde rapor yazılmıştır. Fakat insanlar barışın hâkim olduğu dünyada huzur içerisinde yaşayabileceklerinin bilincindedir.

Yaşam süresi yönetimi insanların nasıl daha uzun ve konforlu şekilde yaşayabileceklerine yönelik bilinçlenmeyi de artırmıştır. Bu kapsamda insanların yaşam konforunu engelleyen her durumdan kendilerinin sorumlu olduğuna inanması çok önemlidir.

Yaşam süresi yönetimi, kişinin ortalama yaşam süresinin üzerinde yaşamasını sağlayan sosyal ve sağlık teknikleridir. Tıbbi ekipman ve ilaçlarla desteklenen söz konusu süreç, kişinin yarınlara umutla bakmasını kolaylaştırır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir