Gerilla Pazarlama Nedir?

featured

Gerilla pazarlama, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir yer kapmak veya pazar payını genişletmek için hızlı hareket etmek için yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullandıkları bir pazarlama tekniğidir. Eğer amaç daha az yatırımla daha çok iş yapmaksa piyasanın ve mevcut durumun iyi değerlendirilmesi gerekir. İyi bir altyapı çalışması ile reklama ayrılan zaman ve bütçe minimumda tutulabilir. Öncelikle bu tür araştırmaların amacı ve sağlayacağı faydalar belirlenmelidir. Ardından hedef kitle ve özellikleri net bir şekilde ortaya konmalıdır.

Gelişen teknolojiler, hızlı hareket eden zamanlar, yeni aile düzenleri ve farklı yaşam tarzları, pazarda sürekli değişim ve farklılaşma sağlar. Zamanın hızlı geçmesi ve insanların sürekli bir şeylerin peşinden koşması, gösterilen reklamların etkinliğinin çok kısa bir süre içerisinde yıpranmasına neden olmaktadır. Bu, sürekli olarak etkili reklamcılık için hayal gücü ve yaratıcılığın kritik olduğunu göstermektedir. Gerilla reklam ve gerilla pazarlamanın temeli budur.

Gerilla reklamcılığında büyük işletmenin ajansa yaptığı şeylerin çoğu işletmenin kendisi tarafından hazırlanır. Nerede yayınlanırsa yayınlansın metinde kullanılabilecek en etkili kelimeler açık, net, açık ve dar olmalıdır. Metinde kişisel ve sıcak bir ifadeyle yaratılan samimiyet, hedef kitle ile daha hızlı bir ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır. Basılı, radyo, televizyon, web sitesi, e-posta, internet, posta vb. gerilla reklamcılığın rahatlıkla kullanabileceği bir kanaldır. Bu kanalların bazılarının yüksek bütçeleri gerilla pazarlamayı etkilemiyor ve mutlaka enerjileri ve hayal güçleri ile bu kanalları kullanacaklardır.

Gerilla Pazarlama Ne İşe Yarar?

Gerilla pazarlama, alışılmamış tekniklerle marka bilinirliğini artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle ucuz, yenilikçi ve son derece yaratıcı taktikler olarak tanımlanır. Genel olarak gerilla pazarlama stratejisinin amacı tüketicilerin zihninde hızla yayılmak ve markaya katkıda bulunmaktır. Büyük şirketler çeşitli geleneksel pazarlama yöntemlerini kullanacak bütçeye sahipken, küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu alanda rekabet etmesi zor. Gerilla pazarlamanın küçük şirketlerin güçlerini kullanmalarını sağladığı yer burasıdır.

Gerilla pazarlama çok az kişiye ulaşır. Ama tutma oranı çok yüksek. İnsanlara beklenmedik bir şekilde ve ilginç bir şekilde geldiği için hafızalarda kalıcı yer alır. Fark yaratmak için bu pazarlama yöntemi her daim öne çıkıyor. Üstelik bu faydaları sağlarken yüksek bir bütçe gerektirmiyor.

Gerilla Pazarlamanın Küçük İşletmeler ve Girişimciler İçin Önemi

Ucuz olması ve geniş bir kitleyi kendine çekmesi, gerilla pazarlamayı küçük işletmeler ve girişimciler için avantajlı bir strateji haline getiriyor. Yeni ürün veya hizmetleri için hedef müşteri tabanına çekici bir reklam hazırlamak olumlu bir başlangıç ​​olacaktır. Girişimciler daha geniş hedef kitlelere gerilla pazarlama yöntemiyle ulaşabiliyorlar. Böylelikle müşteri ağını ve potansiyelini geliştiriyorlar.

Günümüzde gerilla pazarlama stratejileri, dijital pazarlamanın ön planda olduğu dijitale dönüşüyor. Markanıza veya ürünlerinize aşina olmayan bir grup insana e-posta göndermek ilk başta spam gibi gelebilir, ancak doğru yapıldığında etkili bir yöntemdir. En iyi örnek, CrazyEgg’in kurucu ortağı Neil Patel’in teknoloji gurusu Jason Calacanis’e 2007’de SEO araştırması hakkında soru sormasıdır. Patel, Calacanis’in SEO çalışmalarını eleştiren bir blog yazısıyla, e-posta pazarlama yoluyla web sitesi trafiğini %20 artırmanın daha etkili bir yöntem olduğu iddiasını kanıtladı.

Broşürler veya kartvizitler dağıtmak, içinde yaşadığımız dijital çağda yapmanın yorucu olduğunu iddia edebileceğiniz çok eski bir pazarlama taktiğidir. Çoğu şirket basılı pazarlamayı durdurmuş olsa da, bazıları bunu bir gerilla pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Örneğin; Lush bir peyzaj firmasıdır ve kartvizitleri tohum paketleri olarak tasarlanmıştır.

Sosyal ağların kullanımının artmasıyla birlikte pazarlama alanına giren influencer pazarlama birçok şirket için geçerli bir yaklaşım olsa da daha küçük şirketler için pahalı bir seçenek olabiliyor. Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda popüler olan ve sadık takipçisi olan influencerlar ile markalaşmak sizin için pahalı bir yaklaşımsa, hedef kitleniz için doğru kitleyi sağlayan küçük ölçekli bir yaklaşıma yönelmenizi öneririz. Ölçek Etkileyenler En iyi örneklerden biri, şimdilerde popüler olan makyaj kutusu Birchbox’tır. Başlangıçta daha az bilinen vlogger’ları ve blog yazarlarını reklam kampanyalarında kullanan şirket, etkileyici pazarlamayı en çok yatırım yapılan pazarlama stratejisi haline getirmek için büyüdü.

Gerilla Pazarlama Yapma Yöntemleri Nelerdir?

Hedef kitleniz üzerinde etkili bir ilk izlenim bıraktığınızda, insanlar bunu başkalarına anlatmak ve sosyal medya ağlarında paylaşmak zorunda hissedeceklerdir. Bu nokta başkalarıyla paylaşacak kadar etkileme gücüne sahip düzeydedir. Sosyal medyanın ve viral pazarlamanın doğası gereği gerilla pazarlama yeniden icat edildi. Gerilla pazarlama, müşterilerin geleneksel pazarlamada doğrudan yanıt vermesini sağlamak yerine, müşterilerin belirli ve farklı eylemlerde bulunmalarını sağlamanın daha etkili bir yolu gibi görünüyor.

Gerilla pazarlama terimi ilk olarak 1984 yılında Jay Conrad Levinson’ın Gerilla Pazarlama adlı kitabında kullanılmıştır. Gerilla pazarlama adı, silahlı sivillerin kullanıldığı küçük taktik stratejiler ve geleneksel olmayan savaş anlamına gelen gerilla savaşı adından türetilmiştir. Bu ikincil taktiklerin örnekleri pusu, sabotaj, baskınlar ve dikkat dağıtma taktikleridir.

Bu alternatif reklamcılık tarzı, alışılmışın dışında pazarlama stratejilerine, yüksek enerjiye ve hayal gücüne dayanmaktadır. Gerilla pazarlama, şaşırtıcı müşteriler tarafından silinmez bir izlenim ve tonlarca sosyal sinyal yaratmakla ilgilidir. Gerilla pazarlamanın müşterileri etkilemede geleneksel reklam pazarlama stratejilerinden çok daha etkili olduğu söylenir. Bunun nedeni, bu pazarlama kampanyalarının müşterilere daha kişisel ve akılda kalıcı bir düzeyde ulaşmasıdır.

Gerilla pazarlama, bütçelerini zorlamadan geniş bir kitleye ulaşmaya çalışan küçük işletmeler için daha idealdir. Bununla birlikte, gerilla pazarlama, kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan kampanyalara ek olarak, büyük şirketler tarafından yerel halkı çekmek için kampanyalarında da kullanılmaktadır.

Gerilla Pazarlamanın Tarihi Nedir?

Reklamcılık, Mısırlıların satış mesajları ve duvar posterleri oluşturmak için papirüs kullandığı MÖ 3. yüzyılda başladı. 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. Klasik reklamcılık ve pazarlama teknikleri yüzyıllar boyunca yavaş yavaş gelişti, ancak 1900’lerin başında büyük bir ilerleme kaydetti.

Bu tarihlerde reklamın temel amacı, müşterileri eğlendirmek veya dikkatlerini dağıtmak değil, ürün veya hizmet hakkında bilgilendirmek ve eğitmektir. 1960’larda hareket, radyo ve basılı yayın gibi farklı iletişim biçimlerinde gerçekleşti. Bu dönemin en akılda kalan hamlesini MTV gerçekleştirdi. Reklamı özel bir bölümün yan ürünü gibi göstermek yerine bir reklam mesajına dönüştürdü.

Gerilla Pazarlama Nitelikleri Nelerdir?

Gerilla pazarlamanın günümüzde birçok özelliği bulunuyor. İşletme, küçük endüstrileri büyük endüstrilerle sindiren bir endüstridir. Büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli şirketlerden daha yüksek etki oranlarına ve fırsatlara sahiptir. Özellikle reklam stratejilerine ayrılan bütçeler bu firmalar arasındaki boşlukları ortaya çıkarmaktadır. Diğer şirketlerin daha büyük şirketlerle rekabet edebilmeleri için ya büyük reklam bütçelerine sahip olmaları ya da yüksek bütçeler gerektirmeyen pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekiyor. Gerilla pazarlama teknikleri firmalara bu imkanı sağlamaktadır.

Gerilla pazarlama, özellikle finansal kaynakları kısıtlı şirketler tarafından tercih edilmektedir. İşletmelerin düşük bir bütçeyle rakipleriyle rekabet etmesine yardımcı olabilir. Çünkü gerilla pazarlama onları kullanarak tüketicilere ulaşmaktadır. Tüketiciler aracılığıyla reklamı yayabilirsiniz. Tüketici kitleleri reklam kanalları olarak kullanılmaktadır. Şaşırtıcı etkisi ile tüketicilerin zihninde kalıcılık sağlar. Bu nedenle, müşterilerin markalarını daha hızlı tanımlamasına yardımcı olmak için kalabalığın etkileşimli gücünden yararlanır.

Gerilla Pazarlama Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Hiç ummadığınız yerlerde, beklenmedik zamanlarda gerilla pazarlama örneklerine rastlayabilirsiniz. Kullanılan pazarlama fikrinin yaratıcılığı, akılda kalıcılığını da sağlar. Ancak bir fikrin ortaya çıkışı hemen ortaya çıkmayabilir. Alışılmadık, alışılmamış bir pazarlama tekniği yakın zamanda ortalıkta olmayabilir. Bu nedenle oluşturulan pazarlama stratejisinin özgün, yaratıcı ve etkileyici olması önemlidir.

Bu hareket sürekli değişim ve yenilik gerektirir. Birçok kişinin takip ettiği ve sözde trend denilen trende ayak uydurabilmek için hazırladığınız pazarlama stratejisinin de yenilikçi olması gerekiyor. Modanın gerisinde kalan bir pazarlama stratejisi oluşturmanın hedef kitleniz üzerinde pek bir etkisi olmayacaktır. Bunun için mevcut pazara ayak uydurmak ve pazarlama stratejilerinin inovasyonunu gerçekleştirmek gerekmektedir. Gerilla pazarlama yapısı gereği yeniliklere açık bir pazarlama tekniğidir. Bütçeye dayalı pazarlama stratejilerinden farklı olarak, iyi düşünülmüş, zaman alıcı, yenilikçi, etkisi yüksek ve yaratıcı bir reklam stratejisi sizi ve markanızı bir üst seviyeye taşıyabilir.

Gerilla Pazarlama Süreç

Gerilla pazarlama teknikleri, geleneksel pazarlama teknikleri ile aynı amaca hizmet eder. Her iki pazarlama tekniğinde de amaç satışları artırmak, marka bilinirliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmaktır. Gerilla pazarlama günümüzde geleneksel pazarlamadan oldukça farklıdır. Çünkü gerilla pazarlama teknolojisi kitleleri kanal olarak kullanır. Bu tek seferlik bir durum değildir, uzun bir sürecin habercisidir. Bununla birlikte, sınırlı bütçeler, büyük bir rol oynamak için başka faktörlerin olmasını gerektirir. Bu, belirli bir sürecin gerekli olduğu anlamına gelir.

Bir fikir yaratmak için bir gecede olan bir şey değil, özgün, özgün ve son derece etkili olması gerekir. Bu süreci tamamlamak zaman ve çaba gerektirir.

Gerilla Pazarlama ve Viral Etki Arasındaki İlişki Nasıldır?

Viral etkiler, tüketicilere ulaşmanın en etkili yollarından biridir ve gerilla pazarlama tekniklerinin temel ilkelerinden biridir. Düşük bütçeli işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan bir teknik olan viral etkiler ilgi çekici olmalıdır. Hedef kitlenizin ilgi duyabileceği fikirler üreterek bunu yayabilirsiniz. Viral etkinin yoğunluğu ve hızı hesaplanamaz. Tüketicilerin hangi fikri beğeneceğini bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Bu, pazarı takip ederek ve hedef kitleyi anlayarak başarılabilir.

Pazarlama yaratmanın viral etkisi, tüketiciler arasında organik etkileşim kanallarının yaratılmasıyla sonuçlanır. Böylece markanızı tanıtarak satışlarınızı artırabilir, fikirleriniz kulaktan kulağa yayılabilir ve tüketici kitlenizin dikkatini çekebilirsiniz. Bu açıdan gerilla pazarlamasında viral etki yaratma ilkelerinin büyük yeri ve önemi vardır.

Gerilla Pazarlamada Açıklık Neden Önemlidir?

Gerilla pazarlama tekniklerinde yer alan açıklık ilkelerine göre, iletmek istediğiniz mesajı net bir şekilde iletmeli ve kolay anlaşılır olduğundan emin olmalısınız. Anlaşılmaz bilgilerin etkisi de çok düşük olacaktır. Bu yüzden stratejinizi geliştirirken net olun. İletmek istediğiniz mesajı doğrudan ileten fikirler oluşturun. Tüketicilerin zaman içinde reklama olan ilgisini neyin tetikleyebileceğini anlamaya çalışmak. Ayrıca, mizahi fikirler insanları cezbetme eğilimindedir. Mizah içeren bir pazarlama stratejisi kullanarak daha da etkileyici olabilirsiniz. Böylece müşterilerinizi ürününüze veya hizmetinize yönlendirerek alışveriş yapmaya teşvik edebilirsiniz.

Gerilla pazarlamanın bir diğer özelliği de sürprizdir. Bu özellik gerilla pazarlamada var olan ve oldukça önemli bir yöntemdir. Tüketicilerin dikkatini çekmek için kullanılan en büyük taktik onu şaşırttı. Gerilla pazarlama yöntem olarak sürpriz etkileri çok kullanır. İnsanları duygusal olarak uyararak da yönünü etkileyebilirsiniz. Beklenmedik yerlerde alışılmadık fikirlerle gerilla pazarlama taktikleriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü sizi şaşırtan bir fikir, üzerinizde daha büyük bir etki yaratacak ve aynı zamanda markayı akılda kalıcı kılacaksınız. Beklenmedik reklamların etki oranı yüksek olduğu için pazarlama stratejilerinde uygulanması tavsiye edilir.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir