Kroner Kalp Hastalıkları ve Kellik Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Kroner Kalp Hastalıkları ve Kellik Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Kroner kalp hastalığının birtakım risk unsurları vardır. Bu risk unsurları ileri yaş, cinsiyet ve genetik geçmiştir. Bu kapsamda sigara, hipertansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, obezite, diyabet, hareketsiz bir hayat tarzı, yanlış beslenme ve stres durumu değiştirilebilme olanağı bulunan risk faktörleri arasında yer alır. Kalp hastalığı bakamından değiştirilebilir ve değiştirilemez risk unsurları esasında senelerdir bilinen bir durumdur.

Yapılan birtakım araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre kalp hastalıkları ve risk etkenlerine ilişkin önemli detaylar yayınlanmıştır. Hekimler hastaları incelerken kellik durumunu da kalp hastalıkları açısından potansiyel  bir risk faktörü şeklinde görmenin oldukça önemli bir konu olduğunu belirtmişlerdir.

Koroner Kalp Hastalığı ve Kellik İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Kellik sorunu yaşayan kişilerde kalp hastalıkları ile ilişkili birtakım sonuçlar bulunmuştur. Bununla beraber kellik (alopesi) sorunu bulunan kişilerin; hiperinsülinemi, insülin direnci, metabolik sendrom risklerinde de bir artış yaşandığı belirtilmiştir. Özellikle de üst kısımdan ve tepe noktasından saç kaybı gerçekleşen kişiler açısından kalp hastalıkları ile yakın bir ilişki kurulmuştur.

Ayrıca bu kişiler, koroner hastalıklar yönünden de yüksek riskli kabul edilmiştir. Bunun nedenlerinin araştırılması konusunda elde edilen muhtemel veriler ise erkeklik hormonlarına aşırı duyarlılık hali, diyabet başlangıcı kabul gören insülin direnci, kan damarlarında enflamasyon meydana gelmesi ve testesterona karşı aşırı hassasiyet sayılır. Tüm bu unsurlar hem kellik hem de kalp hastalığı sebebi olarak yer alır.

Kroner Kalp Hastalıkları ve Kellik Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Koroner Kalp Rahatsızlıklarında Kellik Oluşmaması İçin Ne Yapılmalı?

Yapılan bir çalışma, oldukça şaşırtıcı bir sonuç elde edildiğini göstermiştir. Bu kapsamda yapılabilecek uygulamalar şu şekilde sıralanabilir.

  • Tepe kısmında meydana gelen kelleşme durumunun, damarlarda ateroskleroz oluşma riski ile daha yakın bir biçimde alakalıdır.
  • Önden dökülme yaşanan durumlarda ise ateroskleroz meydana gelmesi riskinin daha az gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
  • Saç dökülmesi ile karşı karşıya kalındığı zaman yalnızca dökülen tellerin sayısı ile veya saçların ne kadar incelme yaşamış olduğu ile ilgilenilmesinin yerine daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek, sağlıklı beslenmeye önem vermek ve spora başlamak uygun bir karar olacaktır.
  • Düşük yağlı diyet tercih etmek, egzersiz yapmak ve daha az stres barındıran ortamlarda yer almak bu durumlar ile başa çıkabilmenin bir yoludur.

Koroner Kalp Hastalığında Saçların Dökülme Alanları 

Özellikle genç yaşta görülen ve tepe bölgesinde açılmalara sebebiyet veren kellik vakalarının, kalp hastalıkları ve ani ölüm riski bakımından yakından bir takip altına alınmaları oldukça önemli bir konudur. Genç yaşta kellik başladığı zaman sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesi ile kardiyovasküler risklerin azaltılması mecburi bir durumdur.

Kellik durumu ne kadar fazla gerçekleşiyorsa bu durum ile doğru orantılı olarak kardiyovasküler hastalık riski de o kadar fazla gözlenir. Tokyo Üniversitesi tarafından otuz yedi bin kişi üstünde yapılan bir araştırma, kelliği olan bireylerin %32’sinde koroner kalp hastalıklarının görüldüğü belirtilmiştir.

Koroner Kalp Hastalığında Sağlığın Etkisi

Tokyo Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu çalışmada bireylerin kellik düzeyleri, hiç dökülmemiş olan kişiler, önden açılma görülmesi, üst ve tepe alanında kellik ve son olarak kombine dökülmeler şeklinde kategorize edilmiştir. Elde edilen veriler pek çok kişi tarafından şaşırtıcı bir şekilde bulunmuş olsa da sağlıklı beslenme ve spora gereken önemin verilmesi gerekir.

Bunun yanında kötü beslenme,  genel sağlığın tehlike yaratan hastalıklara yakalanma riskini artıran faktörler arasında yer aldığı için bireylerin sağlıklı bir yaşam için gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuç kalp hastalıkları ile kellik arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir